Doc. dr. Blaž Trotovšek, dr. med.: Nekatera tveganja za okužbo lahko obvladujemo

Okužba kirurške rane je statistično tretja najpogostejša bolnišnična okužba, ki ogroža zdravje, lahko tudi življenje operiranega bolnika in pomeni veliko finančno breme za zdravstveni sistem. Kako okužbe preprečiti, kaj lahko stori bolnik, kaj mora storiti zdravstveno osebje, o tem in še čem v intervjuju s specialistom kirurgom doc. dr. Blažem Trotovškom, dr. med., s Kliničnega oddelka za abdominalno kirurgijo UKC Ljubljana.