Do nepremičnine s kreditom ali prihranki?

Veliko stvari v življenju je nepredvidljivih, vendar pa v določeni točki življenja za praktično vsakega posameznika nastopijo dogodki, ki so povezani z večjimi stroški. In eden od takih dogodkov je tudi nakup nepremičnine, če se seveda odločimo, da ne želimo živeti v najemniškem stanovanju.

Slovenci smo izredno navezani na naše nepremičnine. Če so sanje tipične ameriške družine hiša z belo ograjo, verjetno marsikatera slovenska družina sanjari o svoji lastni hiši ali morda apartmaju na obali oziroma vikendu nekje na deželi.

Pot do lastne nepremičnine je za marsikoga izredno težka, vendar jo je s pravočasnim varčevanjem možno tudi olajšati.

Se boste zakreditirali za 25 let …

Recimo, da bi vas nakup nepremičnine stal 100.000 evrov. Če bi si celoten znesek sposodili pri kateri od bank, bi v 25 letih morali mesečno plačevati med 450 in 550 evri, pri čemer se bi ob dvigu obrestne mere obrok še dodatno povzpel. Skupno bi tako banki poleg glavnice morali plačati še okoli 40.000 evrov obresti.

… Ali za nakup varčevali?

Kaj pa, če bi o nakupu začeli razmišljati že prej? Vsem staršem je jasno, da si bodo njihovi otroci po končanem šolanju slej kot prej ustvarili svoj dom. Če bi torej o tem začeli razmišljati že ob otrokovem rojstvu, bi jim lahko pot do osamosvojitve drastično olajšali.

V povprečju lahko pričakujemo, da bodo naši otroci študij končali nekje pri okoli 25 letih. Torej izredno dolga doba, v kateri se lahko tudi z majhnimi koraki naredi zelo dolgo pot.

Z majhnimi koraki do končnega cilja

Če bi ob otrokovem rojstvu odprli ALTA varčevalni načrt in vanj vsak mesec vplačali 100€ bi se po 25 letih ob upoštevanju povprečne 7-odstotne letne donosnosti nabralo skoraj 80.000 evrov, pri čemer bi dejansko vplačali skoraj trikrat nižji znesek.

Ena od največjih prednosti varčevanja v ALTA skladih je tudi visoka likvidnost prihrankov, obenem pa lahko vplačujete poljubne zneske. Vseskozi pa imate preko mobilne aplikacije tudi pregled nad naložbami.

Varčevanje se splača

Osnovna prednost kredita je njegova hitrost. Če se danes odločite, da je čas za novo stanovanje (in ste kreditno sposobni), imate lahko v najboljšem primeru odobrene papirje v nekaj dneh.

Vzajemni skladi pa k varčevanju za stanovanje pristopajo malo drugače. Predvidevajo, da o nepremičnini za vašega otroka razmišljate že precej vnaprej. V zameno za preudarnost pa vam ponujajo doseganje želenega zneska z nižjim mesečnim vložkom in brez plačevanja obresti, ki v tako dolgi dobi predstavljajo zelo velik strošek.

Omejitev odgovornosti

Vsebina sporočila je namenjena širšemu krogu oseb in ne upošteva izkušenj, finančnih zmožnosti in namenov posamezne osebe v zvezi z naložbami v finančne instrumente, ki bi lahko ob nespremenjenih okoliščinah bistveno vplivali na vsebino sporočila. Naložbe v finančne instrumente so povezane s tveganjem, zato je seznanitev z vsemi oblikami tveganj pri naložbah v finančne instrumente pogoj za oblikovanje ustrezne naložbene odločitve. Pred odločitvijo za naložbo se posvetujte s strokovnjakom družbe ALTA Invest d.d. V zvezi s podatki, ki se nanašajo na preteklo uspešnost posameznega finančnega instrumenta, velja opozorilo, da pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj rezultatov v prihodnosti. ALTA Invest d.d. ne odgovarja za nobeno vrsto škode ali izgube, ki bi nastala z uporabo informacij, vsebovanih v tem sporočilu ter prav tako ne zagotavlja doseganja strankinih želenih donosov oz. ciljev. Vsebina tega sporočila ne predstavlja ponudbe oziroma povabila k sklenitvi pogodbe za storitve družbe ALTA Invest d.d.

Prospekt Krovnega sklada ALTA z vključenimi pravili upravljanja ter dokument s Ključnimi podatki za vlagatelje v slovenskem jeziku je mogoče brezplačno dobiti v elektronski obliki na spletni strani www.alta.si ter v fizični obliki na vseh pooblaščenih vpisnih mestih v času uradnih ur. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let).

Vsebina tega sporočila je tržno sporočilo po drugem odstavku 212. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/2007 s spremembami; ZTFI) in ne izpolnjuje pogojev, ki veljajo za investicijske raziskave, pri čemer je za njegovo izdelavo in posredovanje odgovorna družba ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, ki opravlja dejavnost pod nadzorom Agencije za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana. ALTA Invest d.d. je s strani družbe ALTA Skladi d.d. pooblaščena za trženje enot skladov ALTA in ima ekonomski interes za prodajo enot skladov ALTA oz. nalaganja strankinega premoženja v enote skladov ALTA.

Za opis produktov in več informacij lahko obiščete našo spletno stran www.alta.si:

Celotno besedilo razkritij v zvezi s tem sporočilom, vključno s tveganji
Splošni pogoji poslovanja in Cenik storitev ALTA Invest d.d.
Razlage finančnih instrumentov.

ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, SI-1000 Ljubljana. Vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, MŠ: 3710432000, ID za DDV: SI89931181, Osnovni kapital: 2.031.803,00 EUR.

O avtorju

Uredništvo

Forum

Naši strokovnjaki odgovarjajo na vaša vprašanja

Poleg svetovanja na forumih, na portalu Med.Over.Net nudimo tudi video posvet s strokovnjaki – ePosvet.

Kategorije
Število tem
Zadnja dejavnost
147,398
22.06.2021. ob 13:43
284,306
20.06.2021. ob 17:48
110,161
16.05.2021. ob 09:34
Preberi več