Direktorji ne moremo biti odgovorni za nastale razmere v zdravstvu

Uredništvo, 02. april 2014.

Direktorji ne moremo biti odgovorni za nastale razmere v zdravstvu

Direktorji slovenskih bolnišnic smo se 28. marca 2014 zbrali na rednem letnem srečanju v Mariboru, na katerem smo med drugim obravnavali in sprejeli Poročilo o delu Združenja direktorjev slovenskih bolnišnic za leto 2013. Ocenili so, da je bilo naše delo v letu 2013 dobro in uspešno, saj smo navkljub oteženim finančnim razmeram še uspeli ohraniti doseženi nivo zdravstvene oskrbe pacientov.

Prav zato je bila posebna točka dnevnega reda namenjena neargumentiranim kritikam zdravniških organizacij, uperjenim proti vodstvom javnih zdravstvenih zavodov, da so ti glavni krivci za porazne razmere v slovenskem zdravstvu. Pavšalnim obtožbam se pridružujejo tudi pozivi direktorjem k odstopom. Direktorji slovenskih bolnišnic ostro obsojamo takšne posplošene negativne ocene in zahteve po odstopih za odklone v zdravstvenem sistemu, ki so največkrat posledica sistemskih anomalij in na katere nimamo vpliva. Razumemo jih kot obračanje pozornost stran od resničnih problemov slovenskega zdravstva, hkrati pa takšno komuniciranje pomeni dodatno vnašanje nemira med paciente in njihove svojce ter povečevanje nezaupanja v slovenski zdravstveni sistem.

Člani Združenja direktorjev slovenskih bolnišnic smo zavzeli skupno stališče, da se upremo takšnim enostranskim prikazovanjem, kar utemeljujemo z naslednjimi argumenti:

–          Od začetka gospodarske krize, ko so se zadeve v gospodarstvu začele zaostrovati, smo te razmere začeli čutiti tudi na področju zdravstva. Že od leta 2009 sistem zdravstvenega financiranja temelji na zniževanju sredstev za izvajanje zdravstvene dejavnosti, s čimer je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) kontinuirano prelagal bremena manj zbranih sredstev za zdravstvo na ramena izvajalcev, da je na naš račun ohranjal lastno kredibilnost, s tem pa pahnil izvajalce zdravstvenih storitev v vedno težji položaj. S tem je povzročil prezadolženost izvajalcev, še posebno bolnišnic, s čimer je ogroženo tekoče izvajanje zdravstvene dejavnosti. V zdravstvenem sistemu so se v zadnjih letih finančna sredstva zmanjšala za več kot 400 milijonov evrov na letni ravni, pa vendarle smo direktorji uspeli z ukrepi in organizacijo dela racionalizirati poslovanje do te mere, da zdravstveni sistem do tega trenutka še vedno uspešno deluje.

–          Kljub zmanjševanju obsega financiranja bolnišnice leto za letom bolnišnice presegajo obsege programov, ki ga plačnik ZZZS praviloma ne priznava in ne plačuje. To je imelo za posledico hitrejše naraščanje izgub pri izvajalcih, vendarle pa sta poslanstvo in odgovornost do pacientov prevladala nad ozkim finančnim ciljem finančne uravnoteženosti. V letu 2013 in 2014 pa se je finančna situacija še poslabšala, saj je država naprtila bolnišnicam in drugim izvajalcem poplačilo zaostale obveznosti delavcem iz naslova tretje četrtine plačnih nesorazmerij. Nadalje država zahteva izplačila napredovanja delavcem, ki so bila nekaj let zaustavljena – seveda zopet brez dodatnih finančnih virov. Dodatno je ZZZS podaljšal roke plačil avansov pri mesečnem financiranju, kar pomeni neposredno izgubo sredstev, enak učinek ima tudi povečana stopnja DDV-ja.

–          Navedena dejstva so pripeljale bolnišnice (pa tudi večino drugih zdravstvenih institucij) v situacijo, ko ne zmoremo več zagotavljati normalnega delovanja bolnišnic. Zmanjkuje sredstev za prepotrebno nadomeščanje medicinske opreme, za optimalno vzdrževanje logističnih sistemov, informatike, okrnjen je razvoj medicinske stroke. Kritično je postalo zagotavljanje kadrovskih resursov vseh poklicnih skupin. Nelikvidnost se odraža v grožnjah dobaviteljev, da bodo zaustavili dobave zdravil in zdravstvenega materiala. Vse to prinaša v zdravstveni sistem velika tveganja. Vzroki za takšno stanje prihajajo iz sistemskega okolja – zakonodaje, na katero direktorji nimamo vpliva. 

–          Vodenje ustrezne kadrovske politike v bolnišnicah je močno oteženo zaradi aktualne delovno pravne zakonodaje – ZUJF-a, skoraj enak problem je na področju urejanja specializacij zdravnikov, saj je ta dolgoročna strategija pridobivanja nosilcev dejavnosti v rokah Zdravniške zbornice. Vpliv na njihove odločitve s strani direktorjev je minimalen, a strateško odločilen za razvoj dejavnosti v posamezni bolnišnici.

Direktorji ves čas opozarjamo, da je znotraj zdravstvenega sistema veliko sistemskih neracionalnosti. Zakon o zavodih, ki je podlaga za delovanje zdravstvenih organizacij, ni več ustrezna osnova za njihovo delovanje, prav tako pa tudi ne uvrščenost zdravstvenih delavcev v sistem javnih uslužbencev. Treba bi bilo zakonsko spremeniti obstoječ način dela v zdravstvenih zavodih, ki ni sledil napredku družbe in za današnje razmere ni več optimalen. Gre za področja organizacije dela izvajalcev zdravstvenih storitev, pristojnosti višjega in srednjega managementa, uvajanje normativov, standardov kakovosti itd. Ukrepe za preprečitev razgradnje sistema je mogoče pričakovati v sklopu sistemskih sprememb, o katerih na žalost govorimo že vrsto let. Treba bi bilo sprejeti že tolikokrat načrtovano zdravstveno reformo, znotraj katere je glavno področje sprememba obstoječe zakonodaje.

Zaradi zgoraj napisanega direktorji ne moremo biti odgovorne osebe za neustrezno ureditev zdravstvenega sistema, nastajajočo oz. sistemsko korupcijo v zdravstvu in nestabilno finančno situacijo znotraj zdravstvene blagajne. Kaj pa odgovornost drugih, ki niso opravili svoje naloge pravočasno in tako, kot bi bilo treba (politika, ki ne sprejme zakonodaje; zdravniške organizacije, ki ne poskrbijo za normative in standarde itd.)? 

V Združenju direktorjev slovenskih bolnišnic zagovarjamo visoke standarde pri poslovanju in podpiramo odgovornost pri zagotavljanju zakonitosti poslovanja direktorjev javnih zdravstvenih zavodov, nasprotujemo pa posploševanju in zahtevam po odstopu direktorjev za vsak odklon, ki se kot posledica sistemskih anomalij zgodi v javnih zdravstvenih zavodih. Hkrati pa želimo sporočiti svojo zavezo, da bolnišnice vodimo v interesu bolnikov in ne v interesu posameznih političnih ali poklicnih skupin.

Anton Zorko, predsednik Združenja direktorjev slovenskih bolnišnic

                                                                                                   Sporočilo za javnost

O avtorju

Uredništvo

Forum

Naši strokovnjaki odgovarjajo na vaša vprašanja

Poleg svetovanja na forumih, na portalu Med.Over.Net nudimo tudi video posvet s strokovnjaki – ePosvet.

Kategorije
Število tem
Zadnja dejavnost
147,397
24.06.2021. ob 07:32
284,312
20.06.2021. ob 17:48
110,163
16.05.2021. ob 09:34
Preberi več