fbpx

ZZS objavila javni razpis specializacij zdravnikov

Dogodki

ZZS je objavila prvi javni razpis specializacij zdravnikov za posamezna specialistična področja za potrebe javne zdravstvene mreže.

zdravnik

Ljubljana, 12. april 2013 – Danes je Zdravniška zbornica Slovenije na podlagi 18. člena Zakona o zdravniški službi na svoji spletni strani objavila 1. JAVNI RAZPIS SPECIALIZACIJ ZDRAVNIKOV 2013 za posamezna specialistična področja za potrebe javne zdravstvene mreže.

Hkrati sta objavljena še razpis za družinsko medicino z licenco za potrebe javne zdravstvene mreže in javni razpis specializacija zdravnikov za posamezna specialistična področja z znanim plačnikom (na zahtevo Ministrstva za zdravje RS plačnik specializacije ne more biti javni zdravstveni zavod).

Med pripravo javnega razpisa specializacij zdravnikov 2013 za posamezna specialistična področja smo pri določitvi števila specializantskih mest od vsega začetka sodelovali z Ministrstvom za zdravje. Za potrebe javne zdravstvene mreže smo skupaj z njimi predlagali razpis 208 specializacij. Pri izračunu smo upoštevali število specialistov na dan 31. 12. 2012, načrtovane upokojitve specialistov do leta 2020, upoštevali smo načrtovane zaključene specializacije do leta 2020, mnenja koordinatorjev ter sporočene potrebe s strani izvajalcev javne zdravstvene mreže.

Na osnovi vseh zbranih podatkov, ob upoštevanju razpoložljivega števila kandidatov za prijavo na razpis ter na podlagi predvidene strategije o specialistični dejavnosti smo pripravili predlog za razpis posameznih specializacij po posameznih regijah. Pri tem smo upoštevali usmeritve Ministrstva za zdravje: pri razpisu ima prednost primarna raven, in sicer družinska medicina, ginekologija in porodništvo ter pediatrija, volonterstvo kot eden izmed kriterijev pa je iz razpisa črtano. Upoštevali smo tudi željo MZ, da se trajnih prekinitev zaradi finančne krize ne nadomešča več avtomatično,  večinski del preostalih specializacij, ki so bile predvidene za razpis, pa naj se prepolovi in pusti za naslednji razpis, pri katerem bodo finančno soudeleženi zavodi. Navedena sklepa o soglasju k razpisoma specializacij za potrebe javne zdravstvene mreže že vsebujeta soglasje k zaposlovanju specializantov. V skladu z navedenim tako posameznim pooblaščenim izvajalcem ni potrebno pridobivati soglasja Ministrstva za zdravje za zaposlitev specializantov.

Predsednik Zdravniške zbornice Slovenija prim. Andrej Možina, dr. med., je dejal: »V času, ko se razmere v zdravstvu znatno zaostrujejo, se zaradi splošne gospodarske krize soočamo s trendom nezaposljivosti mladih zdravnikov. ZZS temu vprašanju namenja najvišjo prioriteto, kar je skupno stališče vseh zdravniških organizacij Slovenije. Prav tako je prioriteta vseh zdravniških organizacij, ne samo ZZS, pomanjkanje zdravnikov na področju splošne in družinske medicine. Zavedamo se, da število razpisanih mest ne bo zadovoljilo vseh potreb in želja, hkrati pa pozivamo mlade zdravnike, da bi se v večji meri odločali za enega najlepših poklicev v medicini – to je zdravnik družinske medicine. Mladi slovenski  zdravniki so naša prihodnost in zagotovilo, da bo kakovost slovenske medicine tudi  v prihodnje na najvišji ravni

Na spletni strani ZZS, kjer je objavljen razpis, so podani tudi pogoji za prijavo na razpis in izbirni kriteriji. 


Sledite nam