fbpx

Zdravila in hrana

Zdravila in zakonodaja, Zdravje in bolezni

Nekatere kombinacije lahko privedejo do hujših zapletov, ki se lahko končajo tudi s smrtjo.

interakcije hrana zdravila

Interakcija je medsebojno učinkovanje dveh zdravil oz. zdravila in neke druge substance, ki izzove spremembo v delovanju enega ali več zdravil. Nekatere kombinacije lahko privedejo do hujših zapletov, ki se lahko končajo tudi s smrtjo. 

Zaradi sočasnega uživanja hrane in zdravil, se slednjim lahko podaljša ali skrajša absorbcija ali se spremeni hitrost le-te, lahko pa hrana sploh ne vpliva na zaužito zdravilo.

interakcije hrana zdravilaInterakcije med hrano in zdravili

Na delovanje nekaterih antibiotikov – tetraciklinov lahko vplivajo mleko, siri, jetra in bučna semena. Antidepresivi iz skupine MAO inhibitorjev (edino registrirano zdravilo je Aurorix), lahko privedejo do interakcij v kombinaciji z vinom, fermentiranimi siri, pivom in salamami. Ob uživanju omenjene hrane, se je dobro izogniti tudi zdravilu proti infekcijam črevesja z učinkovino furazolidon. Zdravila za srce z učinkovino digoxin, metildigoxin ni dobro kombinirati z zelenjavo, žitaricami, ter z vlakninami bogatimi živili, saj lahko hrana v tem primeru zmanjša delovanje zdravila. Zdravila proti glivicam griseofulvin, ketokonazol Oronazol, Sporanox, se odsvetujejo v kombinaciji z mastnim mesom in živalskimi maščobami. Antidepresivi, anksiolitiki in zdravila proti nespečnosti ne gredo dobro skupaj z jetri ter hrano bogato z vitaminom B12, saj lahko pride do zmanjšanega delovanja zdravil. Ob uživanju antiparkinsonikov (Nakom, Madopar, Akineton), se je dobro izogniti beljakovinam bogatim s piridoksinom ali vitaminom B6 (meso, sir, soja, kvas, ribe, polnozrnate žitarice). Ob uživanju antikoagulantov se odsvetuje uživanje zelenjave bogate z vitaminom K (žitarice, špinača, brokoli), saj lahko pride do zmanjšanja delovanja zdravil ali pa ga celo popolnoma izničijo. Vitamin C lahko zmanjša učinek nekaterih oralnih kontracepcijskih sredstev. Na omenjena zdravila vpliva tudi kofein, zato se je pred uživanjem dobro posvetovati z zdravnikom.

Posebej velja izpostaviti še grenivko, ki jo je potrebno uživati zelo pazljivo, saj v kombinaciji z nekaterimi zdravili lahko privede do resnih zapletov ali celo smrti. Do interakcij prihaja zaradi kemične sestavine, specifične za grenivko – furanokumarine, med katerimi je najpomembnejši 6`,7`-dihidroksibergamotin.

citrusiGrenivka lahko spremeni delovanje naslednjih zdravil: 

HMG-CoA reduktazni inhibitorji – statini: Lovastatin, Atorvastatin, Simvastatin, Fluvastatin (klinično nepomembno), Pravastatin (klinično nepomembno); Antihistaminiki: Terfenadin (ga več ni na trgu), Feksofenadin (klinična pomembnost ni znana), Desloratadin (klinično nepomembno); Blokatorji kalcijevih kanalov: (Neželeni učinki, kot je rdečina obraza, glavobol, hipotenzija.) Nimodipin, Nifedipin, Nitrendipin, Nikardipin, Isradipin, Verapamil, Amlodipin (klinično nepomembno), Diltiazem (klinično nepomembno); Anksiolitiki in hipnotiki: (lahko se pojavi povečanje sedacije), Diazepam, Midazolam, Alprazolam (klinično nepomembno); Antikolvulziv: Karbamazepin (pozornost na znake toksičnosti kot so: omotica, ataksija, zaspanost, slabost, bruhanje, tremor, agitacija, kontrolirati je treba krvne koncentracije); Imunosupresivi (imunomodulatorji): Ciklosporin (pozornost na znake toksičnosti kot je hepatotoksičnost, renalna toksičnost in povečana imunosupresija), Takrolimus (pozornost na znake toksičnosti, kot je nefrotoksičnost in povečana imunosupresija), Sirolimus; Analgetiki: Metadon; Zdravila za zdravljenje erektilne disfunkcije: Sildenafil (Viagra); Antidepresivi: (pozornost na povečanje stranskih učinkov) Sertalin, Klomipramin; Kortikosteroidi: (povečano tveganje za stranske učinke) Metilprednizolon, Budezonid (hiperkorticizem); Estrogeni: Etinil-estradiol (klinična pomembnost ni znana) peroralni kontraceptivi; Inhibitorji proteaze: (pozornost na povečanje stranskih učinkov) Ritonavir, Nelfinavir, Indinavir (klinično nepomembno), Amprenavir (klinično nepomembno).

Naslednja zdravila sicer še niso bila dovolj preučena, a potencialno lahko reagirajo z grenivko, zato je potrebna previdnost: Antiaritmiki: Amiodaron (pozornost na znake toksičnosti in aritmije), Propafenon (klinična pomembnost ni znana), Makrolidni antibiotiki: Eritromicin (klinična pomembnost ni znana); Antihipertenzivi: Karvedilol (klinična pomembnost ni znana); Losartan (lahko se zmanjša učinkovitost losartana, vendar so potrebne nadaljne študije); Druge učinkovine: Donepezil, Montelukast, Kvetiapin, Tamoksifen, Tamsulozin, Kofein (možno povečanje stranskih učinkov kot sta nemir in nespečnost) , Acenokumarol (klinična pomembnost ni znana), Teofilin (klinično nepomembno), Itrakonazol (klinično nepomembno).

Previdnost je potrebna tudi ob sočasnem uživanju zdravil in nekaterih zdravilnih rastlin.

Tudi, če svojega zdravila niste zasledili med interakcijami zgoraj, se je pred uživanjem zdravil s hrano in pijačo dobro posvetovati z zdravnikom ali farmacevtom.

Vabljeni na forum Farmacevt svetuje, kjer vam bo naš strokovnjak z veseljem svetoval glede delovanja zdravil.

Viri:


Sledite nam