fbpx

Zasebniki zagotavljajo preglednejše in učinkovitejše zdravstvo

Človeško telo, Zdravje in bolezni

Zadovoljstvo bolnikov z opravljenimi storitvami je brez dvoma eno najpomembnejših meril za dobro delo, saj je bolnik lahko zadovoljen le s kakovostno storitvijo.

Zasebni zdravniki in zobozdravniki bi radi javnost opozorili na zavajajoča mnenja ob razpravi o predlogu Zakona o zdravstveni dejavnosti v delu, ki se dotika zasebništva v slovenskem zdravstvu. Zavračamo namigovanja o visokih zaslužkih in pridobitništvu. Zasebniki dobivamo vsakodnevno potrditev bolnikov o pravem načinu dela ter uživamo visok ugled zaradi kakovosti in učinkovitosti.

zobozdravnik-1V zasebnih ambulantah družinske in splošne medicine dela po podatkih Zdravniške zbornice iz avgusta 2012 308 zdravnikov, ki skrbijo za zdravje več kot 27 % Slovencev. Zasebnih zobozdravnikov je 806, kar pomeni skoraj 60 % zobozdravnikov, od tega jih je 634 (oz. 47 % vseh aktivnih zobozdravnikov) koncesionarjev, vključenih v javno mrežo. Na področju primarne ginekologije in porodništva je zasebnih zdravnikov 49 oz. 42 % ambulantnih ginekologov. Zasebnih pediatrov je 56 in kot koncesionarji skrbijo za zdravje vsaj 20 % slovenskih otrok. Ob današnjih razmerah v primarnem zdravstvu s hudim pomanjkanjem družinskih zdravnikov, pa tudi pediatrov in ginekologov na primarni ravni se ne moremo dovolj načuditi predlogu dodatnega zaviranja podeljevanja koncesij.

Zadovoljstvo bolnikov z opravljenimi storitvami je brez dvoma eno najpomembnejših meril za dobro delo, saj je bolnik lahko zadovoljen le s kakovostno storitvijo. Da smo zasebniki pri svojem delu učinkoviti, da odgovorno ravnamo s sredstvi, ki jih kot koncesionarji prejmemo iz zdravstvene blagajne, nam priznavajo tudi tisti, ki s tem denarjem upravljajo. Ta trenutek se ravno zasebniki posebno dobro zavedamo kritične finančne situacije v slovenskem zdravstvu, saj so cene naših storitev izjemno nizke, plačilo za naše delo pa je kljub dodatni odgovornosti, ki smo jo prevzeli na svoja ramena, nižje od zaposlenih v javnih zavodih. Nikoli nam ni bilo priznano vlaganje osebnih sredstev v prostore in opremo – gre pravzaprav za nepriznano javno-zasebno partnerstvo.

Helena Mole, predsednica Odbora za zasebno dejavnost Zdravniške zbornice Slovenije je dejala:« V današnjem času v sodobni Evropi ni nobenega opravičljivega razloga za zaviranje razvoja zasebno-javnega partnerstva tudi ali še posebno v zdravstvu, pa vendar je Slovenija v Evropi na repu po deležu zasebnih postelj v bolnišnicah. Bi bilo torej učinkovitejše in preglednejše zdravstvo komu v napoto?«

www.zdravniskazbornica.si


Sledite nam