fbpx

Zaradi slabe ozaveščenosti glede raka dojk prepozen obisk zdravnika

Obvestila, Zanimivo

Oktober je mesec, posvečen ozaveščanju in večji obveščenosti ljudi o raku dojk, preprečevanju in zgodnjem odkrivanju.

Oktober je mesec, posvečen ozaveščanju in večji obveščenosti ljudi o raku dojk, njegovem preprečevanju in zgodnjem odkrivanju, v okviru rožnatega oktobra pa 15. oktobra obeležujemo dan zdravih dojk. Rak dojk je najpogostejša oblika raka pri ženskah, zbolijo pa lahko tudi moški. V Sloveniji za to boleznijo vsako leto zboli okoli 1300 žensk in približno 10 moških, umre pa skoraj 400 žensk in pet moških letno.

Rak dojk je visoko ozdravljiv, če je odkrit dovolj zgodaj, zato je za zmanjšanje umrljivosti pomembno predvsem zgodnje odkrivanje bolezni ter takojšnje, bolnici prilagojeno zdravljenje. Kljub velikim prizadevanjem glede osveščanja javnosti o raku dojk in njegovem zgodnjem odkrivanju je v Sloveniji preživetje bolnic z rakom dojk še vedno slabše od evropskega povprečja. Razlog za to je predvsem pozno odkrivanje bolezni. Skoraj polovica žensk namreč pride prvič k zdravniku z že lokalno napredovano boleznijo.

»Medicinske sestre, ki delujemo na različnih ravneh zdravstvenega varstva, imamo veliko vlogo pri ozaveščanju ljudi o raku dojk in njegovem zgodnjem odkrivanju. Naša vloga je predvsem promocija rednega in pravilnega samopregledovanja dojk, zdravega načina življenja, zdravega prehranjevanja, redne telesne dejavnosti in seveda udeleževanja državnega programa za zgodnje odkrivanje raka dojke,« je povedala Gordana Marinček Garić, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici – Zvezi.

Ključno vlogo pri zgodnjem odkrivanju raka dojk ima v prvi vrsti ženska sama, saj lahko s pravilnim in rednim samopregledovanjem odkrije spremembe, ki se lahko po opravljenih preiskavah izkažejo za rakave. S samopregledovanjem dojk naj ženske začnejo po 20. letu starosti. Poleg samopregledovanja dojk je za zgodnje odkrivanje bolezni pomembna tudi mamografija, presejalna preiskava, ki lahko odkrije raka, ko je ta še netipen. Mamografijo bi morale vsaki dve leti opraviti vse ženske, starejše od 50 let.

Več o Zbornici – Zvezi
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) je strokovno, nevladno in nepridobitno združenje v Republiki Sloveniji, ki združuje več kot 15.000 članic in članov – medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Povezujejo se v organizacijo, ki šteje 11 regijskih strokovnih društev ter strokovno deluje v 31 strokovnih sekcijah.Zbornica – Zveza je enovito strokovno in reprezentativno telo izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji, ki si prizadeva zagotavljati sodobno, kakovostno ter varno zdravstveno in babiško nego za vse prebivalce Republike Slovenije ter ščititi strokovne interese članic in članov.

 


Sledite nam