fbpx

Zapišimo in izvajajmo Nacionalno strategijo družbene odgovornosti!

Dogodki

131 udeležencev 9. IRDO mednarodne konference, ki je potekala 6. in 7. marca 2014 v Mariboru, je sprejelo več sklepov.

131 udeležencev 9. IRDO mednarodne konference, ki je potekala 6. in 7. marca 2014 v Mariboru, je sprejelo več sklepov, skupno sporočilo vseh pa je, da potrebujemo uravnoteženje med zasebnim in delovnim življenjem, med osebno in družbeno skrbjo za zdravje posameznika in družbenih sistemov, tudi organizacij, podjetij. Pri tem bi bila zelo koristna Strategija družbene odgovornosti Slovenije, ki je Slovenija kot ena redkih evropskih držav še nima, zato jo je potrebno nujno čim prej zapisati in izvajati.

Inštitut za razvoj družbene odgovornosti – IRDO in Univerza v Mariboru v sodelovanju z podpornimi partnerji sta 6. in 7. marca 2014 organizirala že deveto IRDO mednarodno konferenco »Družbena odgovornost in izzivi časa 2014: Zdravje – osebna in/ali družbena odgovornost?«. Častni pokrovitelj konference je bil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, na njej pa je s 37 prispevki sodelovalo 55 avtorjev iz enajstih držav. Konferenco so organizirali v sodelovanju z Mednarodno akademijo za sistemske in kibernetske znanosti, Dunaj (IASCYS), Evropsko akademijo znanosti in umetnosti, Salzburg, CSR Europe, Enterprise 2020, Štajersko gospodarsko zbornico, Združenjem Manager in drugimi partnerji. Sponzorji konference so Prohit d.o.o., Medis-M d.o.o., Morje znanja d.o.o. in Identiks, kartični sistemi d.o.o.. Partner klipinga je Press Clipping, medijski partnerji pa so Večer ČZP d.d., ekomagazin.si in med.over.net. Konference so se udeležili znanstveniki, raziskovalci, podjetniki, strokovnjaki, študenti in mnogi drugi.

Po predavanjih in razpravah v več sekcijah so predavatelji in udeleženci konference sprejeli več sklepov. Ugotovili so, da bi bilo potrebno izvajati preventivne akcije na področju širše družbe, s konkretnimi strategijami za izboljšanje zdravja prebivalcev. Promocija zdravja na delovnem mestu  pomeni skupno prizadevanje zaposlenih in družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja ljudi pri njihovem delu. Ponudba programov vitalnosti mora biti raznolika in spodbujati zaposlene, da preizkusijo različne dejavnosti v ne-delovnem času. Zaposleni se morajo prilagoditi novim delovnim praksam. Prilagodljivost delavcev pri delu je večja, če se izvaja povezovanje dela in družine.

V Sloveniji je premalo zavedanja o tem, kaj so človekove pravice. Najprej jih je potrebno urediti v sebi, nato tudi tam, kjer delaš. Organizacije (tudi podjetja) so v rokah ljudi, zato delujejo kot skupen organizem, sestavljen iz vseh posameznikov. Zato je odgovornost vedno tudi odgovornost vseh tistih ljudi, ki so v podjetju zaposleni. Podjetja naj se aktivno lotevajo področja človekovih pravic znotraj podjetja. Potrebno je vzpostaviti pravno in institucionalno infrastrukturo za promocijo spoštovanja človekovih pravic, tudi v podjetništvu. Pri tem lahko pomembno vlogo igrajo Smernice OZN za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu, za katere je potrebno pripraviti nacionalni akcijski načrt.

OECD Nacionalna kontaktna točka v Sloveniji še ni prejela pritožb glede človekovih pravic, kar pomeni, da so tako Smernice OECD za večnacionalne družbe kot Smernice OZN za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu v Sloveniji premalo prepoznavne. Potrebno je večati zavedanje o teh smernicah, ustvariti akcijske načrte, javne diskusije na temo človekovih pravic ter mreže organizacij na tem področju.

Slovenija ima odlične potenciale, da postane model integralnega zelenega gospodarstva v Evropi in da se na dostojanstven način izvleče iz gospodarske, družbene in moralne krize. To vizijo razvijamo že dve leti in pol, gradimo na uspešnih primerih v Sloveniji in globalno v integralnem povezovanju razvojnih politik EU in v sodelovanju z nosilci integralne ekonomije v svetu.

Univerza v Mariboru je trajnostna in družbeno odgovorna univerza, ki v vse programe svojih članic vključuje družbeno odgovornost. Dobro bi bilo, da bi to naredile vse univerze v Sloveniji in po svetu.

Vlada mora biti pri pripravi nacionalnih strategij na področju družbene odgovornosti bolj aktivna, kot je trenutno. Potrebno je vršiti mednarodno izmenjavo, na dnevnem redu razprav mora biti aktivneje vključena družbena odgovornost. Nujen je deležniški dialog in zapisana strategija ter izvedene aktivnosti s proaktivno vlogo Vlade RS.

Ob zaključku konference so v petek podelili nagrade ASRIA ANSTED University, med prejemniki nagrad sta bila soustanovitelja inštituta IRDO, ki letos praznuje 10 let obstoja (ddr. Matjaž Mulej, Anita Hrast). Ob konferenci je potekal spremljevalni program – Bazar zdravja, kjer so se predstavili nekateri ponudniki izdelkov in storitev s področja zdravja.


Sledite nam