fbpx

Zaključna konferenca Kompetenčnega centra Biomedicinska tehnika

Dogodki

12 novo razvitih naprav, 15 patentov in 50 inovacij z visokim tržim potencialom v treh letih

12 novo razvitih naprav, 15 patentov in 50 inovacij z visokim tržim potencialom v treh letih

V petek, 14. marca, je v Ljubljani potekala zaključna konferenca Kompetenčnega centra Biomedicinska tehnika. Na njej so predstavniki konzorcijskih partnerjev predstavili dosežke triletnega skupnega razvoja, ki vključujejo kar 12 funkcionalnih modelov novo razvitih naprav, 15 patentov in 50 inovacij.

DrAndrejVrecko_mMag. Zore Lukin, vodja KC BME, je v uvodu izpostavil, da so poleg konkretnih in merljivih rezultatov med dosežki operacije tudi nove oblike sodelovanja podjetij in raziskovalnih organizacij ter povečano lastno vlaganje v skupni razvoj: »Gospodarske družbe v KC BME so visoko tehnološka podjetja z močnim lastnim razvojem in skoraj izključno izvoznim lastnim proizvodnim programom. Partnerji iz akademske sfere so bili v preteklosti večinoma izvajalci naročenih in plačanih razvojnih nalog. Sodelovanje pri izvajanju skupnih razvojnih projektov v kompetenčnem centru odpira nov način sodelovanja, temelječ na skupnem izvajanju inovativnega procesa – od ideje za novo rešitev ali izdelek preko razvoja, do proizvodnje in trženja novega inovativnega izdelka.«

Jure Jelenc, Iskra Medical, je predstavil dosežke projekta PhysiCoDerm: povečanje prepustnosti celične membrane in kože za vnos učinkovin s fizikalnimi metodami. Z razvojem dokazano varne multifunkcionalne dermatološke naprave za paciente ali prejemnike omogoča nov napreden, manj invaziven in prijaznejši pristop: vnos učinkovin preko celičnih membran in kože, za podjetji Fotona in Iskra Medical pa krepitev tržnega položaja in nov potencial.

Dr. Andrej Vrečko iz Optoteka je osvetlil projekt MINMED: minimalno invazivne medicinske naprave, ki za Fotono in Optotek vzpostavlja platformo za hiter razvoj minimalno invazivnih laserskih naprav naslednje generacije. Georgije Bosiger iz Fotone je predstavil projekt SmartMed: pametne elektromagnetne medicinske naprave, v okviru katerega so bile razvite štiri cenovno dosegljive in zanesljive metode za merjenje in nadzor medicinskih posegov. Trem podjetjem: Optoteku, Iskra Medical in Fotoni omogočajo razvoj novih pametnih medicinskih naprav za selektivno zdravljenje samo poškodovanega tkiva ter bolj natančno in manj invazivno delovanje na tkivo.

Dr. Matjaž Vencelj, IJS, je predstavil rezultate projekta TOF-PET: izboljšane slikovne tehnologije v nuklearni medicini, v katerem so partnerji ustvarili paket zlitih inovativnih tehnologij s področja senzorskega zajema, obdelave signalov, rekonstrukcije medicinskih slik in podpore njihovih kliničnih interpretacij. Instrumentation Techologies bo na tej podlagi trgu ponudil prebojne tehnologije sistemskim hišam, ki nadzirajo globalno proizvodnjo in prodajno verigo medicinskih kamer.

Dosežke projekta SamInZdrav: povezljive hišne naprave kot podpora samostojnemu in zdravemu bivanju, ki odpirajo nov tržni potencial za Gorenje, je povzel prof. dr. Damjan Zazula s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Naprave z naprednimi pametnimi senzorskimi sistemi, vgrajenimi v hišne aparate predvsem starejšim in osebam s posebnimi potrebami omogočajo, da ostajajo neodvisni in lahko dalj časa samostojno bivajo v svojem domu; njihovo delovanje je bilo nazorno prikazano na URI Soča.

Sodelovanje z visokim tržnim potencialom biomedicinske tehnike

Partnerji KC BME ugotavljajo, da sodelovanje, vzpostavljeno v konzorciju, od podjetij na eni strani zahteva lastne skupine razvijalcev usposobljene za sodelovanje z razvijalci v razvojnih organizacijah, ter na drugi strani razvijalce v RR organizacijah, ki inovativnost usmerjajo v razvoj uporabnega in za trg primernega končnega izdelka in ne samo razvoj tehnične rešitve, ki ni nujno tudi uporabna. Večina projektov se po zaključku operacije nadaljuje v smeri prenosa razvojnih dosežkov v proizvodnjo in trženje novih izdelkov.

Sodelovanje v razvoju je povezano z visokim tržnim potencialom, saj biomedicinska tehnika predstavlja eno najhitreje rastočih sodobnih industrij na svetu. Dinamika rasti je pogojena s staranjem prebivalstva na eni strani ter z izjemno hitrim razvojem novih tehnologij in medicinskih metod na drugi. V Sloveniji ima biomedicinska tehnika dolgoletno tradicijo. Industrija biomedicinske tehnike je zato v Sloveniji ena redkih industrij, ki razvija, proizvaja in pod lastno blagovno znamko trži ter prodaja visokotehnološke izdelke po vsem svetu.

Z ambicijo prodornega tržnega razvoja na globalni ravni je tako leta 2010 dvanajst slovenskih partnerjev – pet podjetij in sedem organizacij iz akademske sfere: zavod LA&HA, Gorenje d.d , Fotona d.d., Optotek d.o.o, Instrumentation Technologies, d.d., Iskra Medical, d.o.o., Institut »Jožef Stefan«, Onkološki inštitut Ljubljana, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru ter Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča, s podporo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter finančno podporo Evropske unije, ustanovilo Kompetenčni center Biomedicinska tehnika (KC BME).

Program KC BME se je usmeril na raziskave in razvoj produktov in aplikacij, ki zmanjšujejo invazivnost medicinskih posegov ter povečujejo zanesljivost in natančnost diagnostike. V okviru petih projektov je potekal sistematičen razvoj na področju:

  • razvoja novih terapevtskih metod in naprav,
  • razvoja novih ali izrazito izboljšanih nadzornih in diagnostičnih senzorjev ter
  • neposrednega ali oddaljenega nadzora terapevtskih in diagnostičnih naprav, posegov ali pacienta.

Večina projektov se po zaključku operacije nadaljuje v smeri prenosa razvojnih dosežkov v proizvodnjo in trženje novih izdelkov.


Sledite nam