fbpx

Zakaj managerski pregled ni le za managerje

Človeško telo, Zdravje, Zdravje in bolezni, Življenjski slog

Z dobrim managerskim pregledom lahko vsak pridobi pomembne podatke o svojem zdravju, za podjetja pa je skrb za ohranjanje zdravja zaposlenih investicija.

Za managerski pregled se lahko odloči vsak, podjetje pa ga lahko svojim zaposlenim omogoči v sklopu predpisanih preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev, a pozor: le pri izvajalcih, ki izpolnjujejo določene kriterije.

Kdo gre lahko na managerski pregled?

V Združenih državah Amerike so že pred desetletji ugotovili, da je od zdravja ključnih zaposlenih odvisno nemoteno poslovanje podjetja. Celoviti preventivni zdravstveni pregledi, za katere se je pri nas uveljavil kar izraz managerski pregledi, so zato tam uveljavljena praksa tako za managerje kot tudi druge zaposlene. Pomen zdravja in razširjenih preventivnih pregledov vse bolj spoznavajo podjetja in posamezniki tudi pri nas.

V Sloveniji so preventivni zdravstveni pregledi, ki jih izvajajo v ustanovah medicine dela, za delovno aktivne zakonsko določeni in odgovornost delodajalca. Vendar je obseg obveznih preiskav omejen. Bolj kot to, da zadovoljite zakonske predpise, je pomembno, da se občasno odločite za temeljitejši pregled svojega zdravja oziroma da podjetje svojim zaposlenim omogoči razširjen zdravstveni pregled.

Podjetja vse bolje skrbijo za zdravje zaposlenih

»Ključni kadri imajo za podjetja vse bolj pomembni in njihov izostanek lahko povzroča velike težave. Zato odgovorna podjetja samoiniciativno vse bolj skrbijo za zdravje zaposlenih. Ljudje pa se tudi na splošno vse bolj zavedajo pomena zdravja in se ga trudijo ohranjati. V zadnjih letih tako raste zanimanje za razširjene preventivne preglede, ki vključujejo vrsto specialističnih preiskav

pravijo na ZVD, ki je že skoraj 60 let največja in referenčna ustanova na področju medicine dela.

Časi, ko so bili ljudje pripravljeni odšteti velike vsote za tehnične preglede svojih avtomobilov, ne pa tudi za medicinske preglede lastnega zdravja, se vse hitreje oddaljujejo. Preventivne ukrepe za zdravje stroka pozdravlja, saj omogočajo odkrivanje bolezni v zgodnjih stadijih, ko se jih lažje in učinkoviteje zdravi. Podjetje pa si s tem zagotavlja, da bo imelo zdrave delavce na dolgi rok.

 Največja ustanova na področju medicine dela v Sloveniji je ZVD, kjer preglede opravljajo vrhunski specialisti na 16 specialističnih področjih, ZVD pa je hkrati tudi učna baza za študente medicine.

Managerski pregled za zaposlene: zakonske zahteve

Kdaj mora zaposleni na preventivni zdravstveni pregled ter kakšen obseg preiskav je treba opraviti, določata zakonodaja in ocena tveganja delovnega mesta. Podjetje, ki želi zaposlenim omogočiti razširjen oziroma managerski pregled, to lahko uredi v sklopu preventivnih zdravstvenih pregledov, če je v oceni tveganja ugotovljeno, da je razširjen pregled smiseln.

A pri tem je treba biti pozoren, saj sicer lahko pride do neželenih zapletov, povezanih z delovno in davčno zakonodajo. Če se želi podjetje izogniti nevšečnostim, mora biti pri izbiri izvajalca in organizaciji pregledov pozorno na naslednje:

  1. Izvajalec managerskega pregleda mora imeti dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti na področju medicine dela, prometa in športa, ki ga izda Ministrstvo za zdravje.
  2. Pregled mora opraviti oziroma voditi zdravnik specialist medicine dela, prometa in športa.
  3. Obseg pregleda oziroma specialistične preiskave, ki se opravijo, mora podjetje opredeliti v oceni tveganja, ki jo izdela pooblaščeni zdravnik.

Izognite se tveganju globe davčne in delovne inšpekcije

V primeru, da ti pogoji niso izpolnjeni, podjetje lahko naleti na vrsto težav.

Če zaposleni ob managerskemu pregledu ne pridobi ustreznega zdravniškega spričevala, ga bo moral delodajalec napotiti še na ločen pregled pri izvajalcu medicine dela, saj bo v nasprotnem primeru podjetje tvegalo globo delovne inšpekcije. Le zdravniško spričevalo, ki ga pripravi zdravnik specialist medicine prometa, prometa in športa po uspešnem pregledu v ustanovi z dovoljenjem za opravljanje teh zdravstvenih dejavnosti, namreč velja kot dokazilo o opravljenem obveznem preventivnem zdravstvenem pregledu zaposlenega.

Podjetje bo lahko imelo tudi težave pri upravičevanju plačila takšnih pregledov. Pregledi, ki niso opredeljeni v oceni tveganja, se morajo šteti za boniteto zaposlenega. To pomeni obvezno plačilo ustreznih dajatev, sicer tako podjetje kot zaposleni tvegata globo davčne inšpekcije. V boniteto se managerski pregled ne šteje, če pooblaščeni zdravnik na delovnem mestu ugotovi dejavnike, zaradi katerih so razširjene preiskave potrebne. Danes je žal na veliko delovnih mestih takšen dejavnik stres, ki vpliva na številna resna obolenja.

Dodamo lahko še, da mora izvajalec managerskih zdravstvenih pregledov zagotoviti usposobljene specialiste in kakovostno opremo ter vse preiskave, ki so potrebne. Dobro je, da izvajalec lahko zagotovi opravljanje celotnega pregleda v kratkem času, sicer lahko pregledi pomenijo večji izostanek zaposlenega od dela.

Na ZVD preventivni pregledi potekajo pod nadzorom osmih zdravnikov specialistov medicine dela, prometa in športa. Ob koncu managerskega pregleda zdravnik pacientu pojasni rezultate specialističnih preiskav, poda napotke za nadaljnje ravnanje in izda spričevalo. Na sliki del medicinskega tima ZVD.

Managerski pregled je investicija v zdravje, družino in podjetje

Na ZVD pravijo, da se za razširjene oziroma managerske preglede pri njih odločajo tako posamezniki, ki želijo temeljito preveriti svoje zdravje, kot podjetja, ki želijo zagotavljati dolgoročno zdravje svojih zaposlenih. Managerski pregledi so na ZVD zasnovani kot naložba tako v posameznika kot v podjetje, saj je zdravje dolgoročno pomembno za oboje. »Naš cilj je pacientom na enem mestu nuditi vse zanje relevantne in vrhunske specialistične preglede, ki jih danes omogoča preventivna medicina,« pravijo na ZVD.

Managerski pregled na ZVD vodijo izkušeni specialisti medicine dela, prometa in športa. Paciente, pri katerih se oceni, da je zaradi dejavnikov tveganja to potrebno, zdravniki napotijo na potrebne specialistične preiskave. Trenutno specialistične preiskave na ZVD izvajajo na 16 specialističnih področjih, med njimi so kardiologija, dermatologija, gastroenterologija (kolonoskopija, gastroskopija), ortopedija, oftalmologija in druge. Za vsako od njih skrbi eden ali več specialistov, ki v Sloveniji veljajo za vrhunske.

Stres je dejavnik tveganja pri veliko pacientih in ker dokazano vpliva na zdravje srca in ožilja, je pri veliko managerskih pregledih poudarek na kardioloških preiskavah.

Večino specialističnih preiskav lahko pacient opravi v istem dnevu na ZVD. Ko pacient opravi vse specialistične preiskave, mu zdravnik specialist medicine dela, prometa in športa pojasni izvide in izda zdravniško spričevalo.

Cena osnovnega managerskega pregleda na ZVD je okoli 300 €. Spreminja se glede na obseg vključenih specialističnih preiskav. Na ZVD je managerski pregled prilagojen vsakemu pacientu in specialist pacientu svetuje tiste specialistične preiskave, ki so zanj smiselne glede na delovne obremenitve, starost, spol, bolezni v družini, obstoječe težave in druge dejavnike tveganja.

Medicina dela in specialistični pregledi

ZVD je sicer največja ustanova na področju medicine dela, prometa in športa v Sloveniji in te dejavnosti opravlja na podlagi pridobljenega dovoljenja Ministrstva za zdravje. Center za medicino dela in športa na ZVD vodi primarij prof. dr. Marjan Bilban, specialist medicine dela, prometa in športa. ZVD je na podlagi odločbe Ministrstva za zdravje tudi učna baza za študente medicine.

Danes je ZVD sodobno medicinsko središče, osredotočeno na preventivne medicinske dejavnosti, kot Olimpijski referenčni športno medicinski center pa pomaga profesionalnim in rekreativnim športnikom tudi pri okrevanju po poškodbah in doseganju najboljših športnih rezultatov.

Za preventivne specialistične preglede na ZVD se tako lahko odločite v okviru medicine dela ali povsem neodvisno od tega, saj so dostopni vsem in to brez čakalne vrste. V vsakem primeru je naložba v zdravje najboljša naložba.

Za naročanje na managerski pregled na ZVD in več informacij lahko pišete na [email protected] ali pokličete 031 840 000.

     Primarij prof. dr. Marjan Bilban vodi Center za medicino dela in športa na ZVD.

 


Sledite nam