fbpx

Vse o slušnih aparatih

Bolezni, Zdravila in zakonodaja, Zdravje in bolezni

Slušni aparat je izjemno majhna elektronska naprava, ki naglušnim ponovno omogoča poslušanje. Sestavljen je iz mikrofona, ojačevalca in slušalke. Mikrofon sprejema zvoke iz vašega akustičnega okolja in jih pretvori v elektronske signale. Ojačevalec selektivno ojači zvoke na način, da so najprimernejši za določeno naglušnost. Slušalka ojačane signale ponovno pretvori v zvok, ki se nato prenese v uho.

Tehnologija v slušnih aparatih je v zadnjih letih postala zelo prefinjena. Današnji digitalni slušni aparati zagotovijo, da so tihi zvoki slišni, vendar istočasno tudi skrbijo, da glasni zvoki niso preglasni in neudobni. Mnoge prefinjene izboljšave na primer vključujejo funkcije, ki ščitijo sluh pred nenadnimi močnimi zvoki in povečajo možnost razumevanja govora tudi v težjih akustičnih razmerah, saj se v vseh akustičnih razmerah samodejno prilagajajo.

Kdo potrebuje slušni aparat?

Približno desetina svetovnega prebivalstva je zaradi slušne prizadetosti vsak dan izpostavljena raznim frustracijam in neprijetnostim. Med pomembnimi razgovori odgovarjajo napačno, sledita razočaranje in umik iz družbenega okolja. Žalostno dejstvo pa je, da je veliko teh težav mogoče preprečiti, saj k njim največkrat pripomore poplava napačnih informacij o slušni prizadetosti in slušnih aparatih.

Kam po nasvet?
Brezplačno, hitro in brez napotnice lahko sluh preverite v katerem koli od 12 slušnih centrov AUDIO BM. Več informacij: www.audiobm.si.
Imate vprašanje, ste v dilemi in ne veste, na koga se obrniti? Na voljo vam je svetovalec mnogim, ki se srečujejo s težavami s sluhom – Franci Urankar. Vprašajte ga na forumu Slušni aparati in zaščita sluha.

Slušni aparati mnogim vrnejo voljo do življenja, to pomeni, da so občutki sramu pri slušno prizadetih osebah popolnoma neutemeljeni. Prav nasprotno – slušna pomagala bi pravzaprav morali nositi enako kot nosimo očala. To nam je vrsta uglednih oseb, ki nosijo slušni aparat, med njimi Rudi Carrell in Bill Clinton, že pokazala.

Lastnosti slušnih aparatov

Novi slušni sistemi izpolnjujejo najvišje zahteve glede oblike in udobja. Konvencionalne slušne aparate spreminjajo v majcen visokotehnološki sistem, ki je v zadnjih letih postal celo še manjši, hkrati pa vse močnejši. Z vsako novo generacijo postajajo operacije prijaznejše uporabniku in prilagoditev posamezniku natančnejša. Neprijetni stranski učinki, kot je na primer nadležno odmevanje je zdaj že preteklost. Nova tehnologija slušnih aparatov omogoča zmanjševanje šumov in poudarjanje govora, kar omogoča pogovor celo v hrupnem okolju.

Komu lahko pomaga slušni aparat?

Slušni aparat ne more nikoli nadomestiti normalnega sluha, lahko pa bistveno izboljša slušne zmožnosti in omogoči razločevanje glasov v različnih slušnih okoljih. Vsem pa slušni aparat ne pomaga enako. Pomoč je odvisna od narave in stopnje izgube sluha, ali mogoče še pomembneje, od motivacije uporabnika, da bi nosil slušni aparat in se navadil nanj.

Komu pripada pravica do brezplačnega slušnega aparata?

Zavarovana oseba ima pravico do slušnega aparata za eno ali obe ušesi, če gre za enostransko ali obojestransko izgubo sluha, ki je z zdravljenjem ni mogoče izboljšati in če je s tonsko in govorno preiskavo sluha (avdiometrijo) in testiranjem karakteristik amplifikatorja ugotovljeno, da je s slušnim aparatom mogoče doseči zadovoljiv rehabilitacijski učinek.

Do digitalnega slušnega aparata je upravičena naglušna zavarovana oseba do 20. leta starosti, če ji digitalni slušni aparat omogoči pomembno boljši razvoj govora, razumevanje in sporazumevanje od standardnega slušnega aparata.

Zavarovana oseba je upravičena do slušnega aparata le, če ga tudi uporablja. Po prejemu testnega slušnega aparata in po opravljenih vajah za uporabo aparata, se mora zavarovana oseba v treh mesecih oglasiti pri dobavitelju, ki preveri, če ga je zavarovana oseba dejansko uporabljala. Po opravljenih vajah za uporabo aparata in ugotovitvi, da ga je zavarovana oseba uporabljala, izda napotni (ORL) zdravnik naročilnico.

Če zavarovana oseba slušnega aparata ne uporablja, ga je dolžna vrniti dobavitelju, ki v tem primeru od zavoda ne more zahtevati plačila za slušni aparat ali druge stroške.

Kako do slušnega aparata?

 1. Z napotnico osebnega zdravnika obiščite specialista ORL, kjer boste opravili vse potrebne preiskave sluha.
 2. Če so izpolnjenje indikacije (85. člen Pravil), vam bo specialist ORL izdal “Naročilnico za izposojo slušnih aparatov” (če so to vaši prvi slušni aparati). Na Naročilnici so označene šifre za “olive”. S prejeto Naročilnico, ki vam omogoči testiranje (preizkus) slušnih aparatov obiščite dobavitelja, naprimer AUDIO BM, ki so pogodbeni dobavitelj Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
 3. Ob obisku slušnega centra boste s pomočjo strokovnjaka skrbno izbrali najprimernejšo izvedbo slušnih aparatov, oziroma jih bodo izdelali in prilagodili za vas – ter vam omogočili tudi brezplačno testiranje* v domačem okolju. Med postopkom privajanja vam bodo stali ob strani in vam z veseljem nudili dodatne prilagoditve in preizkušanje različnih možnosti.
 4. Po zaključku testiranja boste ponovno obiskali slušni center, kjer bodo preverili uporabo. Ob uspešni kontroli boste prejeli Potrdilo o opravljenem testiranju. S tem potrdilom boste ponovno obiskali specialista ORL. Ta vam bo ob zadovoljivem rezultatu izdal Naročilnico za izdajo slušnih aparatov.
 5. Prejeto Naročilnico za izdajo slušnih aparatov boste na koncu izročili slušnemu centru, kjer ste testne slušne aparate prejeli na testiranje. Takrat vam v slušnem centru izdajo garancijski list ter nove slušne aparate zapišejo tudi v OnLine sistem. Če ste izbrali osnovni slušni aparat (v cenovnem standardu) ne plačate ničesar, sicer pa le razliko do polne cene, saj ostalo krijejo zdravstvene zavarovalnice.
  Pomembno: Slušni akustiki v AUDIO BM slušnih centrih vam bodo tudi po prejemu slušnega aparata še naprej na razpolago za brezplačno svetovanje in brezplačne prilagoditve.

Več o slušnih aparatih in predstavitev aparatov >

Kdaj imate pravico do menjave slušnega aparata?

Trajnostno dobo slušnih aparatov tako kot drugih pripomočkov določa Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Trajnostna doba pripomočka je obdobje, pred iztekom katerega zavarovanec ni upravičen do novega pripomočka v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. Po preteku trajnostne dobe je zavarovana oseba upravičena do novega pripomočka, če zdravnik ugotovi, da je prejšnji funkcionalno neustrezen ali neuporaben.

Zavarovana oseba ima pravico do novega pripomočka še pred iztekom trajnostne dobe in sicer v primeru anatomskih in funkcionalnih sprememb, zaradi katerih je postal pripomoček neustrezen. Predlog za nov pripomoček pred iztekom trajnostne dobe poda pooblaščeni zdravnik, o upravičenosti pa odloči imenovani zdravnik.

V Sloveniji vam slušni aparat lahko zamenjajo:

 • Za starejše od 15 let je trajnostna doba 6 let
 • Trajnostna doba pri otrocih mlajših od 15 let je odvisna od starosti:
  • starost otroka: 0 – 6 let –  trajnostna doba 2 leti
  • starost otroka: 6 – 15 let – trajnostna doba 3 leta
  • starost otroka: več kot 15 let – trajnostna doba 6 let
  • trajnostna doba za zahtevnejši slušni aparat je 5 let, ne glede na starost otroka.

Pomembno: Za otroka, ki še ni dopolnil 20 let starosti obstaja možnost izbire zahtevnejšega slušnega aparata. Postopek dobro pozna zdravnik specialist ORL, ki bo tudi svetoval najprimernejšo izbiro. V primeru odločitve za zahtevnejši slušni aparat bo na Naročilnico vpisal ustrezno šifro z nazivom: “DIGITALNI SLUŠNI APARAT ZA OTROKE DO 20. LETA STAROSTI” in izdal “PREDLOG IMENOVANEMU ZDRAVNIKU”.

Zavarovalnica prizna višji cenovni standard z Odločbo imenovanega zdravnika ZZZS. S prejeto Odločbo in Naročilnico obiščete dobavitelja, ki si ga izberete sami.

Kam po nasvet?

Brezplačno, hitro in brez napotnice lahko sluh preverite v katerem koli od 12 slušnih centrov AUDIO BM. Več informacij: www.audiobm.si.

Imate vprašanje, ste v dilemi in ne veste, na koga se obrniti? Na voljo vam je svetovalec mnogim, ki se srečujejo s težavami s sluhom – Franci Urankar. Vprašajte ga na forumu Slušni aparati in zaščita sluha.

Preberite tudi:

Kdaj in kako je dobro zaščititi ušesa pred vodo?

Hrup? Pa ne še na dopustu!

Zakaj ob težavah s sluhom v AUDIO BM?

Hrup škoduje sluhu in ima druge negativne posledice

Kaj je sluh in kako deluje?


Sledite nam