fbpx

Vpliv trenerjev na športnike

Gibanje, Novice, Zanimivo

Trenerji imajo neposreden vpliv na športnike, njihov odnos in igro, zato je njihova primarna naloga motiviranje.

Čeprav mnogi dejavniki vplivajo na določitev rezultatov v športu, pa imajo ravno trenerji neposreden vpliv na igralce, njihov odnos in športno udejstvovanje. Športniki ocenjujejo in interpretirajo svoje športne izkušnje na temeljih strokovnega in uspešnega vodenja kot tudi njihovo dobro pripravljenost, sposobnost in uspešno izvedbo.

Kako lahko v veliki meri trenerji vplivajo na športnike:

Spodbujanje

Primarna naloga trenerja je spodbujanje posameznih športnikov, kot tudi ekipe. Vrhunski trenerji pa pomagajo pripraviti in ustvariti zmagovalne igralce in ekipe. Ključnega pomena za uspešno treniranje in uspešnost igralca je trenerjevo ustvarjanje spodbudnega okolja. Trenerji, ki ohranjajo pozitiven odnos in okolje lahko bolje motivirajo in spodbujajo športnike.

Vodenje in individualen pristop

Trenerji imajo lahko velik vpliv na športnikovo osebno življenje in cilje ter na dojemanje samega sebe in skupnosti okoli sebe. Posamezni športniki pričakujejo in se zanašajo na trenerje za vodenje in spodbudo tudi izven športnega okolja, kar lahko pozitivno vpliva na športnikovo uspešnost. Odnos med trenerjem in športnikom je velikokrat motivacijski. Trenerjeve vedenjske prakse, ki veljajo za uspešne, temeljijo na trdem delu, sočutju, sodelovanju, pripadnosti in navdušenju, lahko privedejo do pozitivnega vodenja in lahko močno vplivajo na športnikovo osebnostno rast in uspeh.

nogometni trener1

Vodenje in ekipno delo

Trenerji lahko motivirajo športnike v smislu timskega dela, ko zagotovijo jasna navodila in usposabljanje, spodbujanje poštenega okolja in nudijo pozitivno podporo. Vendar pa je pomembno, da so trenerji dosledni in da ekipa deluje kot celota. Za dosego uspeha morajo trenerji in igralci medsebojno sodelovati, vendar pa so trenerjeve največje kakovosti in sposobnosti, da so zanesljivi voditelji, ki povezujejo in spodbujajo igralce.

Etična vprašanja

Za športnika je težko ločiti šport od vsakdanjega življenja, saj sta oba običajno zelo prepletena. Okoli športnikove etike se pogosto pojavijo vprašanja, še posebej, ko se v medijih pojavljajo in poročajo o profesionalnih športnikih, ki prikazujejo neodgovorno in neprimerno vedenje v zasebnem življenju. Zakaj je potem takšen poudarek na odličnosti v telesni zmogljivosti, pa tako malo pozornosti na izboljšanju osebne učinkovitosti? Zato je pomembno, da imajo trenerji poseben odnos s športniki, da lahko vplivajo na njih in jih spodbujajo k odličnosti na vseh področjih svojega življenja ter jim dajejo moralno podporo in moralno obveznost za sprejemljivo ravnanje.


Sledite nam