fbpx

Vlada RS potrdila Resolucijo o prehrani in gibanju

Novice, Prehrana, Zanimivo

Vlada RS je na današnji redni seji potrdila predlog Resolucije o Nacionalnem programu o prehrani in telesni …

Vlada RS je na današnji redni seji potrdila predlog Resolucije o Nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025 in ga poslala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije. V Sloveniji narašča število ljudi s prekomerno telesno maso (debelih), posledično pa tudi število bolnikov s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi, med katerimi izstopa sladkorna bolezen tipa II. Prezgodnja obolevnost zaradi teh bolezni skrajšuje leta zdravega življenja in vpliva na kakovost življenja prebivalcev, zmanjšuje produktivnost ter povečuje stroške zdravstvene oskrbe.

S predlaganimi ukrepi v Resoluciji želimo izboljšati prehranske in gibalne navade prebivalcev Slovenije vseh starosti, še posebej socialno ogroženih, ter zaustaviti in obrniti trend naraščanja telesne mase prebivalcev in tako vplivati na manjšo pojavnost kroničnih nenalezljivih bolezni.

cup-fruits-healthy-2683Resolucija o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015 – 2025 gradi na rezultatih predhodnih politik na tem področju, ki so vplivali na nekatere pozitivne premike na področju zdravega prehranjevanja in telesne dejavnosti. Kljub temu pa se zaradi velikih sprememb v načinu življenja (uživanje živil, ki vsebijejo veliko sladkorja, maščob in soli ter njihovega agresivnega trženja, tudi vse večje telesne nedejavnosti), soočamo s porastom debelosti pri otrocih, mladostnikih in odraslih, po drugi strani pa se srečujemo s pojavom krhkosti in funkcionalne nezmožnosti starejših in kronično bolnih.

Resolucija je dokument, ki nam daje izhodišče za izboljšanje prehranskih navad – povečati uživanje sadja in zelenjave, rib, polnozrnatih žit in žitnih izdelkov in zmanjšati vnos trans maščob, nasičenih maščob, sladkorja in soli, ter gibalnih navad prebivalcev Slovenije od najzgodnejšega obdobja življenja do pozne starosti. V dokumentu so tako združeni ukrepi na področju zdravega prehranjevanja in ukrepi za spodbujanje vsakodnevne telesne dejavnosti, saj je le tako mogoče v zadovoljivi meri vplivati in obvladovati naraščajočo debelost in druge kronično nenalezljive bolezni.

V Resoluciji je prikazana analiza stanja in breme bolezni, povezanih z nezdravim prehranjevanjem in nezadostno telesno dejavnostjo v Sloveniji, ter dejavniki tveganja za razvoj debelosti in kroničnih nenalezljivih bolezni. Opisana so mednarodno strokovno veljavna priporočila in smernice na področju zdravega prehranjevanje in telesne dejavnosti za zdravje.
forest-jogger-jogging-4171Opredeljeni so naslednji dolgoročni oziroma strateški cilji na področju prehrane in telesne dejavnosti za zdravje: zmanjšati delež prebivalcev s čezmerno telesno maso in debelih; zmanjšati delež prebivalcev, ki so telesno nedejavni; povečati delež dojenih otrok; zmanjšati delež podhranjenih in funkcionalno manj zmožnih starejših ter bolnikov; povečati delež tistih, ki vsakodnevno zajtrkujejo; povečati uživanje zelenjave in sadja; zmanjšati vnos nasičenih maščob, sladkorja in soli; zmanjšati vsebnost transmaščob v živilih.

Izvajanje nacionalnega programa zahteva medsektorski in interdisciplinarni pristop, kar pomeni, da se bo program izvajal v sodelovanju resornih politik in bo podpiral tudi ukrepe drugih resorjev kot so npr: ukrepi kmetijske politike, naravnani k povečani lokalni trajnostni oskrbi in zagotavljanju samooskrbe ter povečevanju deleža kakovostnih ekološko pridelanih živil; ukrepi Nacionalnega programa športa; ukrepi, usmerjeni v trajnostni razvoj in trajnostno mobilnost; ukrepi, ki podpirajo socialno podjetništvo; ukrepi za razvoj turizma za Slovenijo kot odlično, zeleno, aktivno in zdravo destinacijo; ukrepi, ki podpirajo varnost in zdravje pri delu; ukrepi, ki podpirajo zdravju prijazno okolje, ter ukrepi za zmanjševanje administrativnih bremen javnih naročil.

Sprejem Resolucije o Nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025 določa Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04- ZdZPZ). Z njo Državni Zbor RS določi javni interes v izvajanju programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje s tem, da potrdi poslanstvo, temeljne cilje glede prehrane in telesne dejavnosti za zdravje ter prednostna področja delovanja.

Poleg zakonskih določb pa je Ministrstvo za zdravje RS v pripravi Resolucije upoštevalo tudi izhodišča mednarodnih strateških dokumentov Svetovne zdravstvene organizacije in inštitucij Evropske Unije.

Vir: Ministrstvo za zdravje


Sledite nam