fbpx

Veste kako boste živeli na stara leta? Varčujte za pokojnino!

Življenjski slog

Mnogi o pokojnini še ne razmišljamo, niti se ne obremenjujemo, saj se nam zdi, da je do tedaj še ogromno časa. Ne le to, mnogi celo nekje pol v šali, pol zares pravijo: “Saj tega itak ne bom doživel.”

Slovenska populacija se neustavljivo stara. Leta 2009 je povprečna starost znašala še 41,3 leta*, danes, po desetih letih, znaša že 43,4 leta*. Delež prebivalstva, ki je starejše od 65 let se je v zadnjih desetih letih povečalo za 3,4 odstotka*. Tako je med Slovenci vedno manj delovno aktivnega prebivalstva, istočasno pa se podaljšuje življenjska doba. V prihodnjih letih bodo ta dejstva vedno močneje vplivala na razmišljanje o življenju po upokojitvi.

Staranje prebivalstva bo bistveno vplivalo tudi na državni sistem pokojnin, saj se bodo pokojnine znižale, lahko bomo prejemali celo pokojnino nižjo od polovice zadnje plače. Kako bomo torej sami poskrbeli za finančno stabilno in dostojno življenje po upokojitvi?

Z varčevanjem začnite takoj!

Varčevanje za starost ni odločitev, s katero naj bi odlašali. V Sloveniji trenutno okoli pol milijona zaposlenih varčuje v pokojninskih skladih prek delodajalcev. To je 95 odstotkov vseh, ki varčuje za dodatno pokojnino. Tako okoli 300.000 zaposlenih sploh ne varčuje oz. se za to še ni odločilo. Povprečna pokojnina je lani znašala 640 evrov, najnižja pa je znašala (po 39. členu ZPIZ-2) le 281 evrov. Bo to dovolj, da boste lahko vzdrževali vaš življenjski standard, si kdaj v starosti tudi privoščili kakšno potovanje?

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) priporoča, da bi pokojnina znašala 70 odstotkov neto plače pred upokojitvijo. Cilj prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se je temu standardu približati, ugotavlja Slovensko zavarovalno združenje (SZZ).

Z varčevanjem za starost naj bi posameznik začel takoj ob prvi zaposlitvi, ne glede na to, ali je takrat star 18, 28 ali 38 let. Prej boste začeli z varčevanjem bolje bo, saj si lahko z nižjimi varčevalnimi zneski do upokojitve zagotovite prihranke, ki vam bodo zagotovili spodobno dodatno pokojnino.

Kje skleniti prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje?

Obstaja več oblik pokojninskih skladov, kjer boste lahko varčevali za vaš vsakdan po upokojitvi. Pokojninske sklade lahko upravljajo pokojninske družbe, zavarovalnice in banke. Za katerega ponudnika se boste odločili je odvisno od vaših želja in izkušenj, pred sklenitvijo pa vsekakor preverite kam bo izbrani ponudnik investiral vaša privarčevana sredstva.

S pomočjo prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja si lahko znižate tudi davčno osnovo. Zato je vsekakor smiselno, da varčujete v največjih možnih zneskih, ki jih je opredelila država, če vam to življenjska situacija dopušča. Znesek davčne olajšave znaša 5,844 odstotka zavarovančeve bruto plače oz. 24 odstotkov obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Skladi življenjskega cikla, ki naložbeno politiko prilagodijo starosti varčevalca, so v zadnjih treh letih med bolj priljubljenimi oblikami varčevanja za starost. V začetku varčevanja, ko je posameznik star do 45/50, upravljavec sklada prihranke večinoma investira v delnice – dinamični podsklad. Ko se začne bližati upokojitev, se delež delnic počasi zmanjša in se začne delež bolj varnih naložb (npr. obveznice) višati – preudarni podsklad. Zadnjih nekaj let pred upokojitvijo pa upravljavec prihranke zaščiti in jih investira v najbolj varne naložbe, hkrati pa ima varčevalec na vsa privarčevana sredstva zagotovljen zajamčen donos – zajamčeni sklad.

Poleg tega lahko vsak varčevalec tudi svojim potrebam oz. finančnim zmožnostim prilagodi višino mesečne premije. To lahko kadarkoli zvišate ali znižata, tudi začasno prekinete. Vsi prihranki v pokojninskem skladu so tudi predmet dedovanja. Tako bo v primeru najhujšega poskrbljeno tudi za vaše najbližje.

*Podatki Statistični urad RS


Sledite nam