fbpx

Vabilo učiteljem in strokovnjakom za dobro otrok in mladine

Dogodki, Otroški svet

Vabimo vas na zanimivo, posebej aktualno strokovno usposabljanje z naslovom »Ozaveščanje učiteljev in stroke – v dobro otrok in mladine«, ki bo izveden v dveh dneh, v obsegu 16 ur in sicer 15. 1. in 29. 1. 2020, v Ljubljani.

fant solar ucenje

Usposabljanje je objavljeno v katalogu KATIS 2019/2020, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, str. 64 – 65. Vse ostale informacije so na spletni strani izvajalca »Osebno in poslovno svetovanje Marja Černelič S.P.«

Z vami bo delilo svoje znanje in izkušnje kar devet različnih strokovnjakov s področij, ki se dotikajo danes najbolj aktualnih vsebin izobraževanja in slovenske šole, saj vključujejo tudi moralna in etična vprašanja in dajejo tudi zelo praktične odgovore:

 • psihiatrije: dolgoletne, bogate, tudi mednarodne izkušnje s področja psihoanalitike; idejno vodenje vrtca po psihoanalitičnih načelih …
 • psihoterapije: primeri iz prakse ter povezave z otroško medicino –osebnost otrok, motnje v komunikaciji, hiperkinetične motnje – ADHD …
 • klinične psihologije: dolgoletne, tudi mednarodne izkušnje ter izkušnje z vodenjem v centru za usposabljanje, delo in varstvo otrok …
 • osebno svetovanje (sociologija, psihologija): o strukturi osebnosti, značaju, odnosih …
 • specialne in rehabilitacijske pedagogike: edukacijska kineziologija, razvojne motnje, specifične in splošne učne težave, podporna komunikacija …
 • teologije: delo z drugače drugačnimi – mladimi,
 • kako se učim: učiti, poučevati, pomagati se učiti…
 • delo na vrednotah, v povezavi s slovensko ljudsko dediščino.

Nova znanja za nove čase – misli s svojo glavo, bodi glas, ne odmev!

Izobraževalni program je namenjeni izboljšanju kvalitete življenja v šolskem okolju.

Komu je program namenjen:

 • Vzgojiteljem – njihov temeljni cilj naj bi bil osebnostno prepoznavanje in uresničevanje posameznika v ovrednoteni izvirnosti njegove osebnosti v medosebnih odnosih, kjer je pomembno dopolnjevanje. Upoštevanje celovitosti človeka, ki ni le razum – vključevanje srčnosti, duhovnosti, intuitivnosti, socialne vključenosti, praktičnosti … Mladega človeka potrditi v njegovi vrednosti, v njegovih talentih, ga navdihniti k akciji, in ga podpreti v razvoju nadarjenosti …  »Spoznaj samega sebe! In spoznal boš svet.«  Pomoč vrniti se k lastni identiteti – k osebnemu jedru.
 • učiteljem
 • vsem strokovnim delavcem
 • staršem – v razvoju mladih osebnosti so izjemno pomembni! Kako bomo ovrednotili in okrepili poslanstvo starševstva – vedno več staršev je izgubljenih v poklicu poslanstva starševstva; zanemarjena je pedagogika za medosebne odnose; ravno starševsko poslanstvo je za družbo ena najpomembnejših služb – načinov služenja družbi, zato morajo biti staršem za ta poklic omogočeni podpora v usposabljanju, čas za družinsko življenje, varnost in razmere, ki jih vredna skrb za otroka vključuje; šola za starše kot del službe;
 • učencem –  številne zlomljene osebnosti v dobi odraščanja, psihosomatska obolenja, umik v svet iluzij, različni odklopi – to so posledice brutalne »hrematistične« neodgovornosti, z namenom pozunanjiti človeka, odtujiti ga od njega samega in od izpolnjujočih odnosov. Posledice so v medsebojni empatični odtujenosti (ubiti odnosnosti) in v strašljivi notranji osamljenosti.  Mladega človeka je treba potrditi tam, kjer je nadarjen oziroma ljubeče sprejeti, kjer je nemočen. Ovrednotiti ga v celovitosti njegove osebnosti in ga uvesti v medsebojno dopolnjevanje in sodelovanje. Naučiti ga, ob temeljnem znanju, uporabljati lastno domišljijo, intuicijo, biti radoveden …
 • strokovni javnosti – institucijam: pedagoški proces mora postati izobraževanje z dodano vrednostjo oziroma celostna (holistična) vzgoja. Problem je v odnosu. Učenje ni zgolj pridobivanje teoretičnih znanj! Manjka mu doživljajska pedagogika – uvidi iz izkustva – priprava za življenje v izpolnjujočih medosebnih odnosih.  Poveličevanje razuma – kdo lahko pri nas postane pedagog? Dobra praksa Finske! Pri nas je lahko pedagog tisti, ki se izkaže zgolj z razumom – kje so druge inteligence – socialna, čustvena, duhovna … Pomembna je le misel na dobiček. Vsem, ki delajo v izobraževanju mora biti zagotovljeni temeljni pogoji, ki omogočajo optimalno pedagoško delovanje!

Dodate informacije na spletni strani izvajalca Marja Černelič S.P.


Sledite nam