fbpx

V Evropi velike razlike na področju zdravstvene nege

Zdravje in bolezni

Vsak dodaten pacient na medicinsko sestro je povečal verjetnost, da so medicinske sestre poročale o izgorelosti, nezadovoljstvu pri delu …

Raziskava RN4CAST*1 je pokazala velike razlike stanja zdravstvene nege v bolnišnicah po Evropi. Zadovoljstvo pri delu med medicinskimi sestrami se je med 12 evropskimi državami močno razlikovalo, prav tako tudi vzroki za nezadovoljstvo. Nobena država ni bila imuna na negativno zaznavanje dela med medicinskimi sestrami. 2–5 medicinskih sester izmed 10 je namreč izrazilo namero, da bodo v naslednjem letu zapustile trenutno delovno mesto. Izmed teh, ki so izrazile svojo namero o odhodu, bodo 2–4 izmed 10 iskale zaposlitev zunaj stroke zdravstvene nege. Kljub zaznani visoki stopnji nezadovoljstva pa je manj kot ena izmed štirih medicinskih sester poročala o nezadovoljstvu s svojo izbiro poklica v zdravstveni negi (razen v Grčiji, kjer je z izbiro nezadovoljnih 40 % medicinskih sester in 28 % na Irskem).

Povprečne kadrovske kapacitete oziroma število pacientov na medicinsko sestro se po ocenah študije med različnimi državami gibljejo med 4 in 5 pacientov na medicinsko sestro na Norveškem, Nizozemskem, v Švici in na Švedskem ter med 9 in 10 pacientov na medicinsko sestro v Belgiji, Grčiji, Nemčiji, Španiji in na Poljskem. Medtem ko je večina medicinskih sester v praktično vseh državah poročalo o dobrih odnosih med zdravniki in medicinskimi sestrami, je večina poročala o nezadostnem številu medicinskih sester ali podpornih mehanizmov ter o pomanjkanju elementov, ki so povezani s podporo strokovnega vodstva kadru medicinskih sester, denimo, kako vodstvo posluša in se odziva na skrbi zaposlenih in kakšne priložnosti jim nudi pri sprejemanju odločitev. Vsak dodaten pacient na medicinsko sestro je povečal verjetnost, da so medicinske sestre poročale o izgorelosti, nezadovoljstvu pri delu in nameri o odpovedi delovnega razmerja v naslednjem letu. Prav tako je bilo ugotovljeno, da povečan obsega dela za enega pacienta na medicinsko sestro poveča verjetnost za smrtnost v bolnišnici v roku 30 dni po sprejemu za 7 odstotkov.

»Opaziti je precej visoko raznolikost med težavami, s katerimi se soočajo medicinske sestre po Evropi. Zanimivo je, da se ta raznolikost veliko bolj odraža znotraj posamezne države ter med različnimi državami,«

je poudaril red. prof. dr. Walter Sermeus.

»Študija RN4CAST prispeva k prikazu razmerja med težavami delovne sile v zdravstveni negi in izkušnjami pacientov, njihovimi izidi zdravljenja, kot so stopnja umrljivosti, izidi zdravljenja, povezani z zdravstveno nego zaradi stopnje izgorelosti, in zadržanje zaposlenih. Glavna dodana vrednost študije pa je ta, da pomaga medicinskim sestram, menedžerjem in oblikovalcem politik razumeti in pojasniti, kako zdravstvena nega vpliva na oskrbo pacientov.«

Priznanja Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

Na simpoziju, ki je letos pritegnil več kot 140 udeleženk in udeležencev, so bila podeljena tudi letošnja priznanja Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana – srebrni znaki za aktivno delo v društvu ter plakete za dosežke v praksi zdravstvene in babiške nege ter za osebni prispevek k delu in razvoju društva.

Prejemniki srebrnega znaka, najvišjega priznanja društva, za leto 2015 so:
• Zlatko Grubešić (UKC Ljubljana), Anastazija Janežič (upokojenka) in Klavdija Kobal Štraus (Dom upokojencev Idrija)
Prejemnik plakete za posebne dosežke in/ali kakovostno izvajanje zdravstvene in babiške nege v praksi ter human odnos do pacientov in sodelavcev za leto 2015 je:
• Rudi Kočevar (UKC Ljubljana).
Priznanja so članicam podelili Đurđa Sima, predsednica DMSBZT Ljubljana, Nada Sirnik, podpredsednica za področje interesnih aktivnostih pri DMSBZT Ljubljana in predsednik komisije za priznanja Peter Koren.

*1
Študija RN4CAST je bila izvedena v dvanajstih evropskih državah (Belgija, Anglija, Finska, Nemčija, Grčija, Irska, Norveška, Poljska, Španija, Švedska, Švica in Nizozemska), ki so bile izbrane na podlagi raziskovalne strokovnosti, dostopnosti podatkov odpustnih pisem pacientov iz bolnišnic, geografske porazdelitve in trajanja članstva v Evropski uniji. Poleg tega so v konzorciju projekta sodelovale tudi tri partnerske države Evropske unije (Bocvana, Kitajska in Južna Afrika). Dve od treh držav sta izvedli študijo in prispevali tudi zelo široko mednarodno perspektivo na rezultate študije.


Sledite nam