fbpx

Ureditev vrta: Naj kaj moramo biti pozorni

Dom, Dom & prosti čas, Zanimivo

Ko urejujemo vrt ,navadno razmišljamo samo o rastlinah. Vendar je vrt veliko več kot zbirka rastlin. Je prostor, …

Kako lahko krajinski arhitekt pomaga, da bomo v svojem vrtu res uživali?

Ko urejujemo vrt, navadno razmišljamo samo o rastlinah. Vendar je vrt veliko več kot zbirka rastlin. Je prostor, v katerem uživamo, bodisi v vrtnarjenju, zbiranju rastlin, igri ali preprosto poležavanju na terasi. Tak vrt je po navadi rezultat skrbnega načrtovanja, dobre izvedbe in seveda strokovnega vzdrževanja. Vse tri komponente morajo biti uravnotežene. Še tako izviren in drag načrt ne bo zaživel, če bodo izvajalci nedorasli zahtevam. Po drugi strani še tako dober mojster ne more vdihniti duše v slab načrt. Za nameček je vrt živa stvar, ki se stalno spreminja in ga je treba zato strokovno oskrbovati. To pomeni pravočasno in pravilno izvajati potrebna vzdrževalna dela. Hiša zaživi v trenutku, ko je narejena, vrt pa potrebuje svoj čas. Hkrati se moramo zavedati, da isto površino lahko uredimo na različne načine. Pri tem je treba upoštevati želje in potrebe naročnika. Oboje je potrebno umestiti v prostorske in ne nazadnje tudi v finančne okvire. Podoba vrta istega naročnika z istimi željami bo imela na različnih lokacijah različne obraze. Ko uskladimo vse zunanje parametre (želje, potrebe, okolje, arhitekturo hiše,  finance, …) se začne oblikovanje v pravem smislu. Ob uporabi oblikovalskih načel, upoštevanju značilnosti različnih gradnikov prostora (sem sodijo tudi rastline) najdemo pot do ureditve, ki je vizualno prijetna in hkrati tudi uporabna. Tak vrt je skladen, prijeten in uporaben. Zato slepo posnemanje, sicer zanimivih ureditev, ni nikoli uspešno. Z oblikovanjem vrtov se ukvarjajo različni izobraženi oblikovalci, vendar imajo krajinski arhitekti to prednost, da združujejo oblikovalsko zanje s poznavanjem žive narave (rastlin), ki pomembno oblikujejo vrt.

skica ureditve

Zakaj je pomembno, da ureditev vrta delamo po korakih?

Preden začnemo z oblikovanjem vrta, moramo imeti program. Odgovoriti si moramo na vprašanje, zakaj bomo vrt uporabljali: ali bomo predvsem vrtnarili in si pridelovali sadje in zelenjavo, ali pa bo vrt nadaljevanje naše dnevne sobe na prostem. Naslednji korak je pregled obstoječega stanja v prostoru: širše okolice, obstoječega vrta in arhitekture hiše, pri čemer slednja v večini primerov nakazuje izbiro oblikovalskih orodij. Če je lega vrta zahtevnejša, je treba vključiti podrobnejše geološke, hidrološke in statične analize. Svoje želje in potrebe moramo na začetku zbirati brez omejitve. Vsi prebliski in ideje so dobrodošle. Ne smemo pozabiti niti na sosede. Ko vse to medsebojno primerjamo in povežemo, moramo osnutek ureditve ponovno ovrednotiti. Na tak način imamo pred seboj program, ki pa ga moramo postaviti še v finančne okvire, upoštevaje zahtevnost oskrbe in formalne zahteve.

Tako ukrojen program je osnova za konkretno načrtovanje. Začnemo s funkcionalno ureditvijo prostora. Ta faza je zelo pomembna, saj je načrt dolgoročni odgovor na zahteve in težave, ki so prišli na dan v analizi. Pri tem pa moramo vedeti, da funkcionalno urejen vrt še ni nujno lep. Navadno mu manjkajo ideje. Na tem mestu postane ustvarjalnost glavno orodje ureditve vrta. Ustvarjalni duh, poznavanje in uporaba načel likovno arhitektonske kompozicije so tiste lastnosti oblikovalca, ki spravi idejo v življenje in vrtu vdihne dušo. Vrt tako postane lep, prijeten in zanimiv, skratka takšen, da bomo v njem uživali.

Kakšne so prednosti, če nam načrt naredi strokovnjak oblikovalec?

Izdelava načrta ne pomeni samo oblikovanja vrta. Načrt vrta je mapa načrtov in popisov, ki mora poleg idej vsebovati podrobne načrte in natančne popise, ki so tudi osnova za izračun naložbe. V popisih so količinsko in prostorsko opredeljeni vsi elementi ureditve: zemeljska, gradbena (tlakovanje, ograje, škarpe, …), mizarska (vrtne ute, posesti, pergole, …),  električarska (osvetlitev,..), vodovodarska (ribniki, bazeni, namakalni sistem, …) in druga obrtniška dela. Ne nazadnje pa tudi vrtnarska dela (fino planiranje, rastline, substrati, …). Načrt mora opredeliti tudi način in intenzivnost oskrbe.

Že pri oblikovanju in prenosu svojih želja in potreb na papir nam bo strokovna pomoč prišla prav, saj bomo lažje artikulirali, zakaj vrt sploh imamo in kaj bomo v njem počeli. Veliko lažje je ureditev vrta spreminjati na papirju, kot pa vsako leto presajati rastline ali premikati poti. Natančni načrti in popisi nam bodo tudi dali jasno sliko, kako in za kakšen denar bomo prišli do vrta, ki nam je pisan na kožo. In končno, z dobrim načrtom bomo tudi lažje preverili, ali je izvajalec upošteval vsa izhodišča in cilje, ki smo jih skozi načrtovalski proces prepoznali za pomembne pri ureditvi našega vrta.

Ceno načrta pogojuje obseg ureditve. Za zasaditev majhne gredice je mogoče dobiti kompetenten nasvet v dobrih vrtnarijah in drevesnicah celo brezplačno oziroma ga dobite ob nakupu njihovih rastlin. Načrti bolj kompleksnih ureditev pa dosegajo ceno tudi nekaj tisoč evrov. Velja pa si zapomniti, da dober načrt privarčuje marsikateri evro ob izvedbi, da o živcih in izgubljenem času niti ne govorim. Pri izbiri oblikovalca predlagam, da skrbno pregledate njegova priporočila. Tako boste spoznali njegov slog. Pred sklenitvijo dogovora se pozanimajte tudi o njegovem načinu dela. Zavedati se moramo, da je načrtovanje tudi kreativno delo in ni vse merljivo v metrih. Vse to bo pripomoglo k dobremu in cenovno optimalnemu načrtu.

Odvisno ob obsega ureditve se cene za izvedbo gibljejo od nekaj deset pa do več deset tisoč evrov. Poleg obsega pogojujejo razlike tudi kakovost materiala. Če se omejimo samo na rastline: javor, kot majhna rastlina je lahko samo nekaj evrov, cena odraslega drevesa (npr.: 25 let) pa dosega več tisoč evrov. Podobno velja tudi za tratno površino: travo lahko sejemo, ali pa jo uredimo s travnimi zvitki. Zato je pomembno, da so popisi natančni (pri rastlinah obvezna navedba želene velikosti).  Le tako so tudi ponudbe za izvedbo med seboj primerljive.

Pogled s terase pred ureditvijo

Pogled s terasepo ureditvi

Ko se odločamo o izvajalcu, vedno nihamo med cenejšim brez izkušenj in resnih priporočil in, na prvi pogled, dražjim. V zavesti nam mora biti, da je vrt živa stvar in se zato neprestano se razvija. Zato je pri ureditvi vrta pomembno, da izberemo kakovostne materiale in da so dela pravilno in pravočasno izvedena. Najbolj to velja za rastline, za katere je zelo pomembno, kako in kdaj so posajena. Njihova notranja kakovost pomeni sposobnost rastline, da se po posaditvi dobro in normalno razvija. Na pogled čudovite rastline (visoka zunanja kakovost) so lahko hitro vzgojene v steklenjakih. Ko pa jih posadimo na vrt, pa praviloma nekaj let životarijo ali celo propadejo. Tudi kakovost zemlje je pomembna. Na pogled lepa zemlja (npr.: presejana) je lahko nerodovitna mrtvica. Pri živih stvareh je vedno pomembno, od kod prihajajo in kako so bile vzgojene.

Dobro sodelovanje oblikovalca in naročnika je osnova za dober vrt. V ta par pa se mora vključiti tudi izvajalec, ki bo razumel idejo vrta in jo bo znal prenesti v resničnost.

Ali obstajajo trendi pri urejanju okolice ali gre na vrtu za brezčasno lepoto?

Pri ureditvah vrtov upoštevamo arhitekturo okolice, same hiše in način življenja lastnika. Če je vrt skladno urejen, ga dojemamo kot lepega. Vendar je naše dojemanje skladnosti pogojeno z zavedanjem o našem mestu v naravi: ali smo res lahko brezobzirni gospodarji ali pa nam je bila narava posojena od zanamcev. Strogo vzeto je vrt umetno narejeno bivalno okolje, ki je ustvarjeno z naravnimi (in lahko tudi nenaravnimi) materiali. Tako si podaljšamo notranje bivalne prostore na prosto, v »naravo«. Pri tem pa moramo vedno imeti v mislih, koliko sredstev in časa bomo vložili v oskrbo vrta. Zato lahko rečem, da se pojmi kot ekološka zavest, trajnostni razvoj in biodiverziteta zrcalijo v sodobnih vrtovih.

Foto: Andrej Strgar, krajinski arhitekt, Pro Horto Strgar


Sledite nam