fbpx

Pacienti ostajajo v središču pozornosti UKCL

Dogodki

Ne glede na vse UKC Ljubljana ostaja zadnja institucija upanja in zaupanja za slovenske bolnike in svojce.

UKC Ljubljana

Ljubljana, 17. april 2013 –  Svet  Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (UKCL) je v ponedeljek sprejel program dela in finančni načrt UKCL za leto 2013. Gradivo je bilo pripravljeno v skladu z usmeritvami Ministrstva za zdravje in Splošnim dogovorom za bolnišnice, ker pogodba z ZZZS še ni bila podpisana.

V medijih beremo naslove in poslušamo izjave, ki lahko upravičeno vzbujajo skrb pri državljankah in državljanih.

Pojavljajo se namreč samo številke obravnavanih pacientov iz delovnega programa UKCL, ki ga bo Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije plačal,  ki so veliko manjše, kot je bila lanskoletna realizacija in kot bo verjetno tudi letošnja.

UKCL je v letu 2012 obravnaval  (hospitalno in ambulantno) okoli  50.000 več bolnikov kot je bilo predvideno v pogodbi z ZZZS. Tudi letos bomo zagotovo znatno presegli število bolnikov, ki jih ZZZS plača.

Ne glede na  to, da se vrednosti zdravstvenih storitev že nekaj let manjšajo, UKC Ljubljana ostaja zadnja institucija upanja in zaupanja, v katero sprejemamo hudo bolne iz vse Slovenije.

Kar se tiče izvajanja sanacijskih ukrepov, ki jih UKCL kontinuirano izvaja sočasno z manjšanjem sredstev za zdravstvo, zagotavljamo, da le-ti ne bodo vplivali na zdravljenje na način, da bi ogrožali zdravje pacientov.

Strokovna direktorica UKCL, prof. dr. Brigita Drnovšek Olup, dr. med., višja svetnica, sporoča: »Zavedamo se velike odgovornosti pri obravnavi naših pacientov. Zagotavljamo, da bodo vsi nabavljeni materiali, vključno z vgradnimi materiali, takšne kakovosti, da bodo ustrezali strokovnim kriterijem medicinske stroke in ki jih  uporabljajo v primerljivih univerzitetnih evropskih bolnišnicah.«


Sledite nam