fbpx

To sem jaz – prijatelj med odraščanjem že 18 let

Odnosi v družini, Zdravje otrok

Svetovalnica To sem jaz je primer dobre prakse na področju varovanja zdravja mladih. Strokovnjaki že 18 let svetujejo tudi na anonimna vprašanja.

mladostnica tablica branje internet

Mladostništvo je obdobje velikih priložnosti in čas, v katerem so postavljeni temelji za zdravje v odrasli dobi. Ker se zavedamo, kako ranljivo je obdobje odraščanja, na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje že od leta 2001 otrokom in mladostnikom nudijo dostop do spletne svetovalnice www.tosemjaz.net.

V posvetovalnici lahko mladostnik na enostaven, anonimen, brezplačen in hiter način pride do strokovnega nasveta.

V 18-ih letih so strokovnjaki različnih specialnosti (zdravniki, psihologi, pedagogi, socialni delavci, idr.) odgovorili na več kot 42.000 vprašanj mladostnikov in mladostnic.

Analiza vprašanj svetovalnica To sem jaz

V letu 2018 so mladostniki napisali več kot 1650 forumskih tem (vprašanj). Od tega so bila pri postavljanju vprašanj pogumnejša dekleta, ki so postavila več kot 82 % vseh vprašanj, fantje torej 18 %.

Po starostnih skupinah so ugotovili, da so največ vprašanj zastavljali mladostniki, stari med 14 in 17 let, kar 59 %. Sledili so jim otroci, stari od 10 do 13 let (20 %) in mladi, stari od 18 do 21 let (17 %). Po dolžini vprašanj je bila polovica prvih objav daljša od 370 znakov.

Kako hitro mladostniki dobijo odgovor?

Lani je mladim hitro in zanesljivo odgovarjalo 53 strokovnjakov – prostovoljcev. 25 % uporabnikov je odgovor svetovalca prejelo v enem dnevu ali prej. 50 % uporabnikov je odgovor svetovalca prejelo v treh dneh ali prej. 75 % uporabnikov pa je svoj odgovor prejelo v petih dneh ali prej. Povprečen čas do prve objave uredništva je bil 3,9 dni.

Top teme 2018

Najbolj aktualne teme, ki so jih v letu 2018 sporočali mladostniki, so bile:

  • medosebni odnosi,
  • telo in telesno dozorevanje,
  • duševno zdravje in spolno zdravje.

Fantje so v obravnavanem obdobju objavili večji delež vprašanj na temo droge, zasvojenost, odnosi, spolno zdravje in spolnost, medtem ko so bila vprašanja deklet pogosteje povezana z duševnim zdravjem, odnosom do družbe, problemi povezani s šolo, telesnim zdravjem in telesom.

Približno 60 odstotkov vprašanj zastavijo mladostniki v starostni skupini od 14 do 17 let. Kakšnih 75 odstotkov vprašanj zastavijo dekleta. Ključna dobrobit spletne svetovalnice je, da mladim omogoča preprost in anonimen dostop do strokovnega nasveta.

Tudi zaradi anonimnosti lahko mladostniki v spletni svetovalnici marsikdaj lažje spregovorijo o svojih stiskah, kot bi to zmogli, denimo, v ordinaciji zdravnika ali psihologa. Njihova vprašanja se najpogosteje nanašajo na telesno dozorevanje in telesno zdravje, medosebne odnose, zaljubljenost, prijateljstvo, spolnost in spolno zdravje.

Na področju duševnega zdravja najpogosteje odpirajo teme o problemih v komunikaciji, stresu, čustvenih stiskah in težavah s samopodobo. Vprašanja, ki jih mladostniki sporočajo v kriznih osebnih situacijah, zavzamejo približno 10 odstotkov v celotni spletni bazi; največkrat se nanašajo na motnje hranjenja, samopoškodbeno vedenje, samomorilnost in depresijo.

Približno polovica mladih uporabnikov prejme odgovor svetovalca v treh dneh ali prej. 75 odstotkov jih čaka na odgovor do pet dni. Celjska ekipa strokovnjakov s področja duševnega zdravja je z neprecenljivo mrežo prostovoljcev – spletnih svetovalcev različnih strok orala ledino na področju spletnega svetovanja mladim. Znanje, ki so ga pridobivali predvsem iz izkustvene prakse, so leta 2014 strnili v monografiji Srečanja na spletu.  (vir: https://www.nijz.si/sl/18-let-spletnega-svetovanja-mladim-in-preventivnega-dela)

Mladi in najtežja vprašanja

Na naslov spletne svetovalnice To sem jaz pa prispejo tudi težja vprašanja. To so vprašanja, ki odražajo težje mladostnikove stiske in zahtevajo posebno, takojšnjo obravnavo. V letu 2018 je bilo prejetih 193 najtežjih vprašanj, kar predstavlja dobrih 11 % vseh postavljenih vprašanj. Med najtežjimi vprašanji so se najpogosteje pojavljala vprašanja na temo depresije (20 %), samomorilnosti (19,2 %), motenj hranjenja in samopoškodb (15,8 %).

Spletna svetovalnica To sem jaz predstavlja primer dobre prakse na področju varovanja zdravja mladih v Sloveniji. Mladim nudi varen prostor na spletu, v katerem lahko brez zadržkov delijo svoje skrbi ali stiske, ki jih doživljajo med odraščanjem in o katerih ne želijo ali ne morejo govoriti z drugimi.

to-sem-jaz-spletna-stran

Že vrsto let pa se program osredotoča tudi na izvajanje preventivnih delavnic za krepitev duševnega zdravja.

V teh dneh je izšel tudi prenovljen in razširjen priročnik za preventivno delo z mladostniki Zorenje skozi To sem jaz. Spodbudno je, da model desetih preventivnih delavnic temelji na evalviranem pristopu, kar ga uvršča med redke preventivne programe, ki so plod domačega znanja in podprti z dokazi o učinkovitosti. Obsežno raziskavo o učinkovitosti izvajanja celostnega modela 10 preventivnih delavnic, ki so jo opravili v sodelovanju s Centrom za psihodiagnostična sredstva, je omogočilo Ministrstvo za zdravje. Slednje podpira razvoj programa vrsto let.


Sledite nam