fbpx

Terapije s konji v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna

Človeško telo, Zdravje in bolezni

V okviru programa rehabilitacije in reintegracije poteka tudi psihoterapevtska obravnava s pomočjo konja. Program zdravljenja je prilagojen starosti in težavam mladostnika.

Psihoterapevtska obravnava s pomočjo konj v okviru programa rehabilitacije in reintegracije:

rakitna-konjiV okviru programa rehabilitacije in reintegracije poteka tudi psihoterapevtska obravnava s pomočjo konja. Program zdravljenja je prilagojen starosti in težavam mladostnika. Pred pričetkom izvajanja terapij se z mladostnikom pogovori o ciljih in pričakovanjih ter trajanju programa.

Naloge in igre s konji mladostniku omogočijo, da lažje razume in sprejme sebe in okolico. Pogovor ob konjih daje prostor izražanju čustev, pričakovanj, ciljev in želja. Stik s konjevim telesom in njegovo premikanje spodbujata zavedanje in sprejemanje lastnega telesa, občutkov in čustev. Napredek od sedenja na vodenem konju, jahanja na lonžirnem traku in, končno, samostojno jahanje krepijo mladostnikovo samozavest in samozaupanje. Skupinsko delo s sovrstniki ga spodbuja k grajenju kakovostnih medsebojnih odnosov v skupini in družbi.

Namen terapevtskega jahanja je zmanjšanje simptomov in spreminjanje nefunkcionalnih prepričanj, vedenj ali čustev. Terapevtsko jahanje in stik ter aktivnosti s konjem posameznika okrepi v telesnem, duševnem, emocionalnem in socialnem smislu.

Terapija s konji je sodobna in široko uporabna metoda, prilagojena glede na potrebe in cilje posameznikov ali skupine, predvsem pa je primerna za delo z otroki in mladostniki. Izkušnje kažejo, da metoda prinaša zelo dobre rezultate.

Indikacije za psihoterapevtsko jahanje so med drugim:

  • motnje vedenja (hiperaktivnost …),
  • odvisnostne motnje (alkohol, droge …) ter motnje hranjenja,
  • motnje v navezovanju odnosov, motnje čustvovanja,
  • motnje v zaznavanju (telesne) samopodobe, nizko samospoštovanje,
  • depresija, bipolarna motnja,
  • anksiozne motnje,
  • shizofrenija,
  • posttravmatska stresna motnja,
  • psihosomatska obolenja,
  • zmanjšana motivacija zaradi dolgoletnih zdravljenj

Psihoterapevtsko jahanje v okviru programa rehabilitacije ter reintegracije je uporabno pri delu s psihiatričnimi pacienti, na primer kronično shizofrenimi in psihotičnimi (lajšanje simptomov), in pri zdravljenju nevroz in odvisnosti. Psihoterapevtsko jahanje je kot neverbalna, telesno usmerjena metoda zelo primerna tudi za terapijo pri posttravmatskih motnjah. Konj omogoča, da bolnik ponovno vzpostavi realitetno kontrolo ter druge mehanizme in pridobi zaupanje do sveta in ljudi.

Terapije potekajo v skupinah petkrat tedensko pod vodstvom štirih terapevtov s pomočjo konja, ki se izobražujejo na področju terapije s konji doma in v tujini. Vodja tima za terapijo s pomočjo konj je Katarina Mavec, univ. dipl. psih.

www.mkz-rakitna.si


Sledite nam