fbpx

Tarčno zdravljenje metastatskega melanoma

Bolezni, Zdravje in bolezni

Od aprila letos zdravilo za zdravljenje metastatskega melanoma dostopno tudi v Sloveniji.

14. maj zaznamuje slovenski dan boja proti melanomu, v mesecu maju pa tudi v številnih drugih državah potekajo aktivnosti ozaveščanja o tej vrsti raka. Na ta način raste zavedanje, da lahko s preventivnimi ukrepi zmanjšamo tveganje za nastanek melanoma, z boljšim poznavanjem bolezni pa pripomoremo k odkrivanju v zgodnjih fazah, ko so možnosti ozdravitve boljše.  Ko govorimo o možnostih zdravljenja, pa je dobrodošla novica, da je od aprila letos za določeno obliko melanoma v Sloveniji dostopno tarčno zdravilo vemurafenib.

melanom-1

Vir: www.onkologija.si

Obravnava oziroma zdravljenje bolnikov z melanomom je multidisciplinarno. V proces diagnosticiranja in zdravljenja so vključeni dermatologi, patologi, kirurgi, radioterapevti in internisti onkologi.

Smernice zdravljenja melanoma predvidevajo kirurško zdravljenje kot primarno obliko zdravljenja melanoma. Obsevanje skupaj s kirurgijo spada med lokalne načine zdravljenja, saj je njun učinek omejen samo na mesto, ki je obsevano oziroma operirano. Sistemsko zdravljenje melanoma pa predstavlja zdravljenje z različnimi zdravili in ravno na tem področju je pomemben korak naprej prineslo zdravilo vemurafenib (Zelboraf®), ki je bilo registrirano za uporabo v EU v letu 2012.

Zdravilo vemurafenib je v obliki tablet in je namenjeno za samostojno zdravljenje odraslih bolnikov z neoperabilnim ali metastastakim malignim melanomom in mutacijo BRAF V600. Vemurafenib je t.i. mala molekula, ki se specifično veže in selektivno blokira BRAF kinazo – pomemben mediator v signalni poti delitve celic. Pri zdravljenju s tarčnim zdravilom vemurafenib je izjemnega pomena dobra diagnostika oziroma določanje primerne tarče, saj so za zdravljenje primerni le bolniki z mutacijo BRAF. Zato je družba Roche sočasno ob zdravilu vemurafenib razvila tudi diagnostični sistem Cobas 4800 BRAF V600 Mutation Test, ki omogoča identifikacijo bolnikov, za katere je tovrstno zdravljenje primerno.

Zdravljenje z vemurafenibom statistično pomembno izboljša preživetje bolnikov z napredovalim malignim melanomom z izraženo mutacijo BRAF V600 v primerjavi s standardno kemoterapijo. Je prvo in edino posamezniku prilagojeno tarčno zdravilo odobreno za zdravljenje neoperabilnega ali metastatskega melanoma z mutacijo BRAF V600.

Varnostni profil novega zdravila je bil podoben v vseh kliničnih raziskavah. Najpogostejši neželeni učinki stopnje 3 ali več so bili pojav ploščatoceličnega karcinoma kože, kožni osip, motnje jetrne funkcije, bolečine v sklepih in preobčutljivost na sonce. Ob pojavu ploščatoceličnega  karcinoma kože so lezije odstranili in bolniki so lahko nadaljevali z zdravljenjem.

Prve izkušnje z omenjenim zdravilom so dobili zdravniki v Sloveniji v okviru mednarodne klinične raziskave, ki se izvaja na Onkološkem inštitutu v Ljubljani in tako se že nekaj slovenskih bolnikov zdravi s tem zdravilom.  Z razvrstitvijo zdravila v mesecu aprilu letos, pa bodo zdravniki zdravilo lahko uporabljali tudi v klinični praksi pri bolnikih, ki bodo na podlagi ustrezne diagnoze upravičeni do zdravila.

Več splošnih informacij o melanomu in drugih vrstah raka lahko najdete na www.onkologija.si.


Sledite nam