fbpx

Svetovni dan zavedanja o avtizmu

Aktualno, Bolezni, Obvestila, Zanimivo

Avtizem je razvojna motnja, ki traja vse življenje, vendar vemo, da je kljub njeni biološki osnovi mogoče doseči …

Avtizem je razvojna motnja, ki traja vse življenje, vendar vemo, da je kljub njeni biološki osnovi mogoče doseči spremembe v otrokovi odzivnosti s specifično, načrtovano in ustvarjalno interakcijo z okoljem.

Inštitut za avtizem in sorodne motnje je ob svetovnem dnevu zavedanja o avtizmu 2. aprila pripravil 3. novinarsko konferenco, na kateri so predstavili dosedanje uspešno delo na Projektu Zora “Več zdravja za otroke in mladostnike z avtizmom in njihove družine”. Prikazan je bil tudi film o dejavnostih, ki jih izvajajo v okviru projekta in o širši problematiki na področju skrbi za otroke s to razvojno motnjo. Izpostavili so neustrezno financiranje in vodenje projekta s strani nosilca programa NFM, to je Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Ter opozorili na problem, ki bo nastal, če ne bodo dobili podpore države za nadaljevanje pomoči otrokom in njihovim družinam po koncu projekta.

Projekt ZORAVeč zdravja za otroke in mladostnike z avtizmom in njihove družine, ki je financiran iz sredstev Norveškega finančnega mehanizma (NFM). Osnovna vizija projekta je razvoj terapevtskih in izobraževalnih programov, ki zmanjšujejo neenakost na področju duševnega zdravja otrok in mladostnikov z avtizmom, in so v pomoč njihovim družinam. Prizadevajo si za raznolike brezplačne dejavnosti, namenjene otrokom in mladostnikom z vseh koncev Slovenije, strokovnjakov, ki se srečujejo z njimi, in njihovim staršem.

V projektu ZORA se brezplačno zagotavlja:

  • dostopnost do zgodnje, intenzivne in interdisciplinarne terapevtske obravnave v individualni in/ali skupinski obliki,
  • možnost kratkotrajnega bivanja za otroke in mladostnike (respite) s poudarkom na ustvarjanju priložnosti za vseživljenjsko učenje,
  • pomoč družinam v obliki podpornih in edukativnih skupin,
  • izobraževanje strokovnjakov v okviru enoletnega podiplomskega funkcionalnega izobraževanja,
  • izobraževanje staršev v obliki mesečnih seminarjev.

Inštitut za avtizem in sorodne motnje je nepridobitni zavod, katerega poslanstvo je dvigovati zavedanje strokovne in laične javnosti, nuditi izobraževanje ter spodbujati raziskovanje v prid osebam s to razvojno motnjo. V zadnjih letih število oseb z avtizmom in sorodnimi motnjami vztrajno narašča. Avtizem je kompleksna motnja, zato zahteva tudi celostno in interdisciplinarno obravnavo. Namen inštituta je združiti strokovnjake z različnih področij, da bi s skupnimi napori in z različnih vidikov izboljšali razumevanje za določeno vedenje oseb z avtizmom. Tako bi omogočili terapevtske obravnave, ki bi tem osebam povečale možnosti za samostojnejše in učinkovitejše vsakodnevno delovanje. Poleg tega je namen inštituta vplivati na zdravstveno, izobraževalno in socialno politiko tako, da bi dosegli družbeno okolje, ki bi bilo osebam z avtizmom in njihovim staršem bolj naklonjeno. Hkrati si prizadevajo dvigovati zavedanje strokovne in laične javnosti, nuditi izobraževanje strokovnjakom in staršem ter spodbujati raziskovanje na področju avtizma.

Obiščite tudi forum Otroci s posebnimi potrebami.


Sledite nam