fbpx

Svet UKCL sprejel program dela in finančni načrt UKC Ljubljana za leto 2013

Dogodki

Osrednja točka dnevnega reda je bila obravnava programa dela in finančnega načrta UKCL za leto 2013.

UKC Ljubljana

Ljubljana, 15. april 2013 – V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana je danes potekala 2. seja Sveta UKCL, ki jo je vodil predsednik Sveta UKCL dr. Franc Cukjati.

Osrednja točka dnevnega reda je bila obravnava programa dela in finančnega načrta UKCL za leto 2013.

V uvodni predstavitvi je generalni direktor mag. Simon Vrhunec pojasnil, da je gradivo pripravljeno v skladu z usmeritvami Ministrstva za zdravje in glede na te usmeritve načrtujemo za 2013 izravnani poslovni izid. V letu 2013 se načrtovani prihodki za obseg načrtovanega delovnega programa zmanjšujejo za 22 mio evrov v primerjavi z realiziranimi v letu 2012. Zaradi tega dejstva je ob nespremenljivih pogojih financiranja in metodah zdravljenja nerealno pričakovati dejansko izravnan finančni izid.

Vendar se UKC Ljubljana kljub temu zavezuje, da bo v okviru danih možnosti izvedel načrtovani delovni program in uporabnikom zdravstvenih storitev nudil kakovostno in varno oskrbo in zdravstvene storitve.

V razpravi so sodelovali vsi člani Sveta UKCL in podali koristne predloge za delo UKCL v prihodnje, ko se nameravajo kot člani Sveta angažirati ne samo v funkciji nadzornikov, ampak tudi aktivnih sodelavcev, ki bodo pomagali urejati financiranje v zdravstvu in še posebej v UKCL.

Delovni program in finančni načrt UKCL za leto 2013 sta bila soglasno sprejeta.

Svet UKCL je sprejel nekaj pomembnih sklepov. Prvi med njimi je, da vodstvo UKCL v mesecu dni pripravi realni delovni in finančni načrt za leto 2013, ki bo upošteval dejanski priliv pacientov (lanskoletna realizacija) in ocenjene realne stroške za leto 2013, da bo mogoče predvideti rezultate poslovanja že med letom.

Svet UKCL je sprejel sklep, da se razpiše delovno mesto glavne medicinske sestre UKC Ljubljana, ki ji je potekel mandat, in izdal soglasje k vlogam na podlagi ZUJF-a .

Svet UKCL se je seznanil z zaključnim poročilom revizije Kliničnega inštituta za medicinsko genetiko, priporočili revizorjev ter sprejetimi ukrepi, ki jih je s sklepom naložilo vodstvo UKCL in so bili izvedeni.


Sledite nam