fbpx

Svet pacientov UKC Ljubljana se ne strinja z zniževanjem sredstev

Dogodki

Svet pacientov se ne strinja z zniževanjem sredstev za delo in oskrbo, saj to lahko neposredno vpliva na slabšo oskrbo obravnavanih bolnikov.

Svet pacientov Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana je v torek poleg drugih vsebinskih točk obravnaval Letno poročilo UKC Ljubljana za leto 2012 ter program dela in finančni načrt UKCL za leto 2013.

kovanci-640V uvodni predstavitvi je generalni direktor mag. Simon Vrhunec povedal, da je bilo gradivo pripravljeno v skladu z usmeritvami Ministrstva za zdravje in Splošnim dogovorom za bolnišnice, ker pogodba z ZZZS še ni bila podpisana. Glede na te usmeritve načrtujemo za 2013 izravnani poslovni izid. V letu 2013 se načrtovani prihodki za obseg načrtovanega delovnega programa zmanjšujejo za 22 mio evrov v primerjavi z realiziranimi v letu 2012.

UKCL je v letu 2012 obravnaval (hospitalno in ambulantno) okoli 50.000 več bolnikov kot je bilo predvideno v pogodbi z ZZZS. Tudi letos bomo zagotovo znatno presegli število bolnikov, ki jih ZZZS plača. Ne glede na to, da se vrednosti zdravstvenih storitev že nekaj let manjšajo, UKC Ljubljana ostaja zadnja institucija upanja in zaupanja, v katero sprejemamo hudo bolne iz vse Slovenije in vsi pacienti bodo kakovostno oskrbljeni

V razpravi so sodelovali vsi prisotni člani Sveta pacientov ter sprejeli naslednje sklepe.

Svet pacientov UKC Ljubljana se ne strinja z zniževanjem sredstev za terciarno dejavnost v UKC Ljubljana, ker je UKC Ljubljana vrhunska ustanova, in ostaja zadnja institucija za najtežje bolnike iz vse Slovenije.

Svet pacientov se ne strinja z zniževanjem sredstev za delo in oskrbo, saj to lahko neposredno vpliva na slabšo oskrbo obravnavanih bolnikov. Namesto tega naj država pravično uredi prihodke iz obveznega zdravstvenega zavarovanja ter prerazporedi prihodke iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, da se bodo ti vrnili v zdravstvo.

Svet pacientov tudi predlaga, da naj država čim prej uredi plačilno nedisciplino prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje.


Sledite nam