fbpx

Ste se z nakupom prenaglili?

Dom & prosti čas, Obvestila

Vas je že kdaj na domu obiskal prodajalec in vas prepričal v nakup, čeprav vam je bilo zelo hitro žal?

Vas je že kdaj na domu obiskal prodajalec in vas prepričal, da ste kupili »neuničljivo posodo z doživljenjsko garancijo«, »super vodni sesalnik« ipd. Po premisleku pa vam je postalo krepko žal, saj takšne posode, sesalnika … ne potrebujete. Morebiti ste se ob vhodu v nakupovalni center prepustili neverjetnemu masažnemu aparatu, ki »je odšel z vami domov«, doma pa ste ugotovili, da bi v spletni trgovini zanj plačali pol manj? Kaj lahko storite?

trgovinaPri prodaji na domu, na sejmih, ali na posebnih prireditvah, katerih namen je prodaja izdelkov (npr. promocije v restavracijah, na katerih ponujajo od posteljnine do časovnega zakupa v daljnih turističnih krajih), lahko prodajalci hitro izkoristijo neobveščenost potrošnikov, njihovo naivnost in lahkomislenost, vse pogosteje pa tudi njihovo starost. Ravno zato, ker potrošnik na ponudbo ni pripravljen, nima primerljivih informacij o lastnostih in cenah podobnih izdelkov, za nakup pa se mora odločiti takoj, zagotavlja zakon potrošniku, ki je sklenil t. i. pogodbo zunaj poslovnih prostorov, posebno varstvo. Potrošnikova najpomembnejša zaščita pa je pravica, da odstopi od pogodbe.

Prodajalcu najkasneje v 14 dneh sporočite, da odstopate od pogodbe

Prodajalcu najkasneje v 14 dneh sporočite, da odstopate od pogodbe in zahtevajte vrnitev plačanih zneskov. Obvestilo o odstopu od pogodbe pošljite prodajalcu na način, da boste lahko dokazali, da ste pravočasno odstopili od pogodbe (npr. priporočeno pismo, sporočilo po faksu, elektronska pošta). V obvestilu ni treba navesti razlogov za odstop. Izdelek vrnite prodajalcu najkasneje v 30 dneh od poslanega obvestila o odstopu od pogodbe. Izdelek morate vrniti nepoškodovan, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno, ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bili za to krivi vi. Podjetje mora vrniti potrošniku vsa vplačila najkasneje v 30 dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe.

Kdaj se šteje, da je pogodba sklenjena zunaj poslovnih prostorov?

To so pogodbe, ki jih potrošnik sklene:

  • na svojem domu, ko ga obišče zastopnik ali prodajalčev pooblaščenec (t. i. prodaja od vrat do vrat),
  • na domu drugega potrošnika (npr. na predstavitvi na domu),
  • na potrošnikovem delovnem mestu in
  • med drugimi srečanji zunaj prodajalčevih poslovnih prostorov (npr. na sejmu, na stojnici v nakupovalnem centru, na promociji v gostinskem lokalu, na izletu).

denarVendar bodite pozorni – ta omenjeno pravico do vračila izdelka ne velja, če vas je prodajalec obiskal na vašo željo. Omenjena pravica pa ne velja tudi primeru v sklepanja pogodb o gradnji, prodaji in najemu nepremičnin oz. pogodbe o drugih pravicah na nepremičninah; o prodaji hrane, pijače ali drugega blaga, ki je namenjeno vsakodnevni porabi in ga potrošniku na dom, v njegovo prebivališče, ali na njegovo delovno mesto pripeljejo prodajalci; v primeru sklepanja zavarovalnih pogodb oz. pogodbe, katerih predmet so vrednostni papirji; ne velja v primeru pogodbe o dobavi blaga ali opravljanju storitev, če vsota vseh plačil ne presega 12 evrov in v primeru, če je pogodba sklenjena na podlagi ponudbe v katalogu podjetja, ki ga je imel potrošnik možnost proučiti v odsotnosti zastopnika ali pooblaščenca podjetja; potrošnik in zastopnik ali pooblaščenec podjetja imata s to in z naslednjimi pogodbami namen vzpostaviti stalno zvezo; katalog in pogodba vsebujeta jasno določilo, da ima potrošnik pravico, da lahko vrne blago podjetju v roku, ki ni krajši od štirinajst dni po prejemu ali da v istem roku odstopi od pogodbe, ne da bi pri tem imel kakšno drugo obveznost, razen te, da primerno hrani blago.

Ne pozabite!

  • Pri nakupih zunaj prodajalčevih poslovnih prostorov imate pravico odstopiti od pogodbe, četudi izdelek ali storitev nima napake.
  • Potrošnikov edini strošek je vračilo izdelka prodajalcu.
  • Če vas predstavnik podjetja obiskuje na domu in ne upošteva vaše želje, naj zapusti vaš dom ali naj se ne vrača, se tako ravnanje šteje za agresivno poslovno prakso, za katero je predpisana globa od 3.000 do 40.000 evrov. Tako podjetje lahko prijavite tržnemu inšpektoratu.

Več informacij na www.zps.si in na www.epc.si.


Sledite nam


Kako preprečiti okužbe kirurške rane?