fbpx

Spletna aplikacija za poročanje o neželenih učinkih zdravil

Dogodki

Kot prvi so spletno aplikacijo za poročanje o neželenih učinkih začeli uporabljati na Onkološkem inštitutu Ljubljana,…

ženska za računalnikom

Ljubljana, 21. januar 2013 – Na pobudo Komisije za bolnišnična farmacevtska vprašanja, ki deluje pod okriljem Lekarniške zbornice Slovenije, bo poročanje o neželenih učinkih odslej potekalo preko spletne aplikacije. Kot pojasnjuje Monika Sonc, mag. farm., spec., vodja lekarne na Onkološkem inštitutu Ljubljana, je poročanje s pomočjo nove aplikacije bistveno bolj preprosto in prispeva k boljši preglednosti in sledljivosti poročanja: »Pomemben doprinos te nove aplikacije pa je tudi standardizacija opisov neželenih učinkov zdravil, ki so jih zdravstveni delavci doslej podajali opisno. V tej spletni aplikaciji pa zdravnik pri opisu neželenih učinkov uporablja podatkovno bazo, ki se uporablja za poročanje neželenih učinkov zdravil v kliničnih raziskavah. To nam bo torej omogočalo bolj kakovostne podatke o neželenih učinkih zdravil, kar je pomembno pri zagotavljanju varnosti uporabe zdravil.«

Poročanje o resnih neželenih učinkih je za zdravstvene delavce zakonsko obvezno. Te podatke zbirata Center za zastrupitve pri Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana in Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke, ki na osnovi prejetih poročil ocenjuje razmerje med koristjo in tveganjem pri uporabi posameznega zdravila. Pri spremljanju, beleženju in poročanju o neželenih učinkov imajo pomembno vlogo tudi bolnišnični farmacevti, ki se s svojim znanjem o zdravilih vključujejo tako pri pregledu bolnikovega zdravljenja z zdravili kot tudi pri svetovanju bolniku.

Kot prvi so spletno aplikacijo za poročanje o neželenih učinkih začeli uporabljati na Onkološkem inštitutu Ljubljana, saj se pri zdravljenju raka uvaja veliko novih zdravil, pri katerih še posebej pozorno spremljajo tudi morebitne neželene učinke. Hkrati pa je pri bolnikih z rakom spremljanje neželenih učinkov zdravil pomembno tudi zato, ker zdravljenje poleg protitumornih zdravil vključuje tudi zdravila v podporni terapiji in zdravila, ki so namenjena lajšanju simptomov pri zdravljenju raka.

Po prehodu v domačo oskrbo se bolniki z rakom o uporabi zdravil posvetujejo tudi z lekarniškim farmacevtom. Z lekarniškimi farmacevti pa se posvetujejo tudi tisti bolniki z rakom, ki niso hospitalizirani in se s peroralnimi protitumornimi zdravili zdravijo doma, v bolnišnice pa odhajajo le na kontrole. Kot pojasnjuje Mojca Galeša, mag. farm., iz Lekarne Straža, so bolniki z rakom zelo zavzeti za pravilno in redno jemanje zdravil: »Bolniki z rakom že v bolnišnici dobijo informacije o svojih zdravilih, vendar vseeno želijo še dodaten posvet v lekarnah. Še posebej pomembno je, da lekarniški farmacevti redno preverjamo terapije teh bolnikov, saj jim osebni zdravniki pogosto predpisujejo dodatno terapijo za obvladovanje zdravstvenih težav, ki jih prinaša zdravljenje ali pa posledice bolezni. Z večanjem števila zdravil, ki jih bolnik jemlje sočasno, se namreč veča tudi tveganje za nastanek neželenih učinkov zdravil.«


Sledite nam