fbpx

Sodobna radiofarmacija – doprinos k uspešnejšemu zdravljenju raka

Obvestila, Zanimivo, Zdravje

Izobraževanje farmacevtov, kemikov in biokemikov iz celotne Evrope, da bi izpopolnili svoje znanje iz radiofarmacije.

Na Fakulteti za farmacijo se bodo na vrhunskem podiplomskem izobraževanju (28. 8. 2017) zbrali farmacevti, kemiki in biokemiki iz celotne Evrope, da bi izpopolnili svoje znanje iz radiofarmacije, s katerim med drugim želijo na sodoben, ciljan način pomagati bolnikom z nekaterimi vrstami raka.

Izobraževanje organizira Fakulteta za farmacijo Univerza v Ljubljani v sodelovanju s Kliniko za nuklearno medicino UKC Ljubljana in z univerzo ETH Zürich. Enakopravno sodelovanje z ETH Zürich, eno najuglednejših evropskih univerz, je izredno strokovno priznanje za Fakulteto za farmacijo in Univerzo v Ljubljani, prav tako pa pripomore k prepoznavnosti slovenskega prostora.

Radiofarmacija je posebna veja farmacije, ki se ukvarja z radioaktivnimi zdravili, ki jih uspešno uporabljajo pri diagnosticiranju, predstavljajo pa tudi možnost za posebno, ciljno zdravljenje nekaterih vrst raka. Ta zdravila izkoriščajo radioaktivno sevanje v točno določenih delih telesa, npr. v tumorjih. V zadnjih letih je radiofarmacija doživela pospešen razvoj, zato se povpraševanje po specialistih iz radiofarmacije, usposobljenih za zelo zahtevno pripravo in uporabo radioaktivnih zdravil, povečuje. A le zelo malo centrov v Evropi ima ustrezne licence za izobraževanje specialistov iz radiofarmacije – in Slovenija je med njimi.

»Celoten program evropskega podiplomskega izobraževanja iz radiofarmacije je sestavljen iz treh sklopov, od katerih enega izvajamo na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani že od leta 2003 in je vsebinsko edini v Evropi. Doslej se ga je udeležilo že več kot 210 slušateljev iz celotne Evrope in širše«, pove pobudnica in glavna koordinatorka tega izobraževanja doc. dr. Tanja Gmeiner.

Dr. Marko Krošelj s Klinike za nuklearno medicino Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani, ki je pred leti uspešno zaključil podiplomsko izobraževanje iz radiofarmacije in sedaj sodeluje pri izvedbi programa kot organizator in predavatelj, pove:

»Izobraževanje poleg strokovnega izpopolnjevanja udeležencem omogoča tudi povezovanje in sodelovanje s strokovnjaki z vsega sveta. Na Kliniki za nuklearno medicino smo tako od leta 2013 vključeni v program kliničnega preskušanja novega radioaktivnega zdravila za zdravljenje posebne oblike raka ščitnice, ki je bilo v sodelovanju z različnimi evropskimi centri razvito prav na naši kliniki«.

»Izvajanje izobraževanja v sodelovanju z ETH nam pomeni priznanje naše uspešnosti, zato ostajamo odprti in želimo svojo odličnost in dobre prakse širiti izven Slovenije v svet«, še pove doc. dr. Tanja Gmeiner.

 

 


Sledite nam


Kako preprečiti okužbe kirurške rane?