fbpx

Slovenske delnice: Kupi, drži, prodaj!

Zanimivo, Življenjski slog

Rekordne dividende, napovedani prevzemi in rast poslovanja so zaznamovali prve mesece letošnjega leta na vse bolj »vročem« domačem trgu.

Najpomembnejše slovenske borzne družbe so v prvem četrtletju postregle z obilico pozitivnih presenečenj, pozitiven trend pri rasti poslovanja pa se je iz leta 2017 očitno prevesil tudi v letošnje leto. To se lepo odraža tudi na rasti tečajev, saj je SBI TOP brez upoštevanja dividend od začetka leta pridobil že več kot 11 odstotkov, pri čemer pa bodo podjetja letos izplačala tudi zelo lepe dividende.

Krepi se tudi trgovanje na Ljubljanski borzi, k čemur je pozitivno prispeval napovedan prevzem Gorenja in zadnje dogajanje okoli Cinkarne Celje. Tudi pri Intereuropi se je pred kratkim začel nov prodajni postopek, ob upoštevanju boljšega poslovanja in poslovnega okolja pa so razmere za prodajo koprskega logista boljše kot v prejšnjem postopku.

»Večje spremembe v naših napovedih in vrednotenjih po objavi četrtletnih rezultatov niso bile potrebne. Ciljne cene smo ohranili, z izjemo Intereurope, kjer smo zvišali ciljno ceno in priporočilo spremenili v KUPI. Tudi pri večini preostalih slovenskih borznih podjetij imamo nakupno priporočilo, v teku pa je tudi sezona dividend. Pravzaprav so dividende še višje kot lani in celo presegajo naša pričakovanja,« komentira Sašo Stanovnik, glavni ekonomist Skupine ALTA.

»Že na začetku leta smo bili optimistični, da bo letošnja dividendna donosnost 5-odstotna oziroma celo nekoliko več zaradi pričakovano višje dividende Telekoma Slovenije. Toda kljub letošnji rasti slovenskega borznega trga se je bruto dividendni donos zvišal na območje okoli šestih odstotkov, k čemur so prispevale tudi krepko višje dividende Telekoma Slovenije, Cinkarne Celje in nekaterih preostalih podjetij.

SBI TOP trenutno kotira pri okoli 11-kratniku dobička, bruto dividendna donosnost pa znaša 5,9 odstotka. »S tega vidika lahko rečemo, da slovenske delnice niso precenjene. Res pa je, da so se razlike do naših ciljnih cen v zadnjih letih zmanjšale, predvsem pri posameznih delnicah,« še pravi Stanovnik in dodaja, da so tudi gospodarski podatki in napovedi za Slovenijo in Evropo ugodni, kar navaja nadaljevanje trenutne lepe dinamike rasti dobičkov. »Tudi s tega vidika smo lahko optimisti in za leto 2019 si lahko vlagatelji prav tako obetajo lepe dividende,« še meni.

Vas zanima kaj se dogaja z delnicami Krke, Zavarovalnice Triglav, Petrola, Cinkarne Celje, Gorenja, Luke Koper, Save Re, Telekoma Slovenije, Intereurope in Uniorja? Kako so družbe poslovale, kakšne dividende bodo izplačale, ali so se morda prižigali signali za nakup oziroma prodajo teh delnic? Brezplačno se naročite na »Slovenske delnice: Kupi, drži, prodaj?«

 

Omejitev odgovornosti

Vsebina tega sporočila je informativne narave in je namenjena širšemu krogu oseb, zato ne upošteva izkušenj, finančnih zmožnosti in namenov posamezne osebe v zvezi z naložbami v finančne instrumente, ki bi lahko ob nespremenjenih ostalih okoliščinah bistveno vplivali na vsebino tega sporočila. Naložbe v finančne instrumente so povezane s tveganjem, zato je seznanitev z vsemi oblikami tveganj pri naložbah v finančne instrumente pogoj za oblikovanje ustrezne naložbene odločitve. Pred odločitvijo za vlaganje v finančne instrumente se posvetujte s strokovnjakom družbe ALTA Invest d.d. V zvezi s podatki, ki se nanašajo na preteklo uspešnost posameznega finančnega instrumenta, velja opozorilo, da pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj rezultatov v prihodnosti. ALTA Invest d.d. ne odgovarja za nobeno vrsto škode ali izgube, ki bi nastala z uporabo informacij, vsebovanih v tem sporočilu ter prav tako ne zagotavlja doseganja strankinih želenih donosov oz. ciljev.

Vsebina tega sporočila v delu, v katerem družba ALTA Invest d.d. na podlagi vsakokrat posodobljene in veljavne Investicijske strategije ALTA priporoča nakup oz. prodajo finančnih instrumentov, predstavlja naložbeno priporočilo, ki se po 212. členu Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07 s spremembami; ZTFI) šteje kot tržno sporočilo, in ne izpolnjuje pogojev, ki veljajo v zvezi z investicijsko raziskavo, niti ni investicijsko svetovanje.

Naložbeno priporočilo velja 7 dni. Ni predvidenega rednega ažuriranja priporočila.

KUPI: Na podlagi trenutne ocene celotne donosnosti predlagamo nakup delnice.
DRŽI: Na podlagi trenutne ocene donosnosti predlagamo ne prodaje ne nakupa delnice.
PRODAJ: Na podlagi trenutne ocene donosnosti predlagamo prodajo delnice.

ALTA Invest d.d. in z njim povezane osebe so lahko lastnice omenjenih delnic. ALTA Invest d.d. bodisi njene povezane družbe so v zadnjih 12 mesecih izvajale investicijske storitve za družbi Petrol in Gorenje.
Sašo Stanovnik je zaposlen v družbi ALTA Invest d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana in je lastnik delnic Petrola in Krke.

Za več informacij lahko obiščete spletno stran družbe ALTA Invest d.d. na spletnem naslovu: www.alta.si:

Celotno besedilo razkritij v zvezi s tem sporočilom, vključno s tveganji
Ostala razkritja v zvezi z naložbenimi priporočili
Splošni pogoji poslovanja in Cenik storitev ALTA Invest d.d.
Razlage finančnih instrumentov.

ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, Ljubljana je vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, MŠ: 3710432000, ID za DDV: SI89931181, Osnovni kapital: 2.031.803,00 EUR in opravlja dejavnost pod nadzorom Agencije za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, Ljubljana.

 

Foto: Alta Invest d.d., Pixabay

 


Sledite nam