fbpx

Slovenska nagrada za družbeno odgovornost HORUS

Dogodki

Evropsko nagrado za spodbujanje podjetništva podeljujejo od leta 2006 za odličnost pri spodbujanju podjetništva in malih podjetij na nacionalni, regionalni in lokalni ravni.

Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in PRSS in Slovensko društvo za odnose z javnostmi sta včeraj v Ljubljani na poslovnem dogodku ‘Z znanjem do odličnosti’, ki ga organizira SPIRIT Slovenija, prejela Nacionalno priznanje za odličnost v spodbujanju podjetništva za podjetniško pobudo Slovenska nagrada za družbeno odgovornost Horus. Priznanje je zasl. prof. ddr. Matjažu Muleju, predsedniku Strokovnega sveta, in Aniti Hrast, direktorici inštituta IRDO, podelil Tomaž Klemenc, v.d. direktorja agencije SPIRIT Slovenija. Nacionalno priznanje sta organizaciji prejeli v kategoriji Odgovorno in odprto podjetništvo v okviru razpisa za Evropsko nagrado za spodbujanje podjetništva 2014 in se tako uvrstili v drugi krog tekmovanja, kjer se skupaj z RRA LUR potegujeta za Evropsko nagrado za spodbujanje podjetništva. Ta bo podeljena oktobra 2014 v italijanskem Neaplju.

Evropsko nagrado za spodbujanje podjetništva podeljujejo od leta 2006 za odličnost pri spodbujanju podjetništva in malih podjetij na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Od prvega natečaja se je prijavilo več kot 2.500 projektov, ki so skupaj podprli ustanovitev več kot 10.000 novih podjetij. Cilji nagrad so prepoznavanje in priznavanje uspešnih dejavnosti ter pobud za spodbujanje podjetništva, predstavitev in delitev primerov najboljših podjetniških politik ter praks, doseganje večje stopnje zavedanja o vlogi podjetnikov v družbi, spodbujanje in navdihovanje morebitnih podjetnikov.

Poleg velike nagrade žirije je letos razpisanih šest tekmovalnih kategorij: spodbujanje podjetniškega duha, naložbe v podjetniška znanja, izboljšanje poslovnega okolja, spodbujanje internacionalizacije poslovanja, podpiranje razvoja okolju prijaznih trgov in učinkovitega gospodarjenja z viri, odgovorno in odprto podjetništvo. Strokovna komisija pri javni agenciji SPIRIT Slovenija, ki je nacionalna kontaktna točka, je med prispelimi vlogami izbrala dva predstavnika, ki se bosta letos potegovala za nagrade in sicer v dveh kategorijah:
– v kategoriji Odgovorno in odprto podjetništvo je zmagala vloga IRDO/PRSS, s pobudo Slovenska nagrada za družbeno odgovornost – HORUS,
– v kategoriji Izboljšanje poslovnega okolja pa vloga RRA LUR s pobudo Regionalni center kreativne ekonomije.

Horus-nagrada

V Sloveniji se je na razpis prijavilo 8 kandidatov, v prvi fazi se je izvedel izbor na nacionalni ravni, nato pa se bosta oba nagrajenca vključila v tekmovanje za Evropske nagrade. Ugledna evropska žirija bo letos izbrala končne zmagovalce, ki bodo razglašeni na slavnostni podelitvi med 1. in 3. oktobrom 2014, v Neaplju v Italiji.

»Slovenska nagrada za družbeno odgovornost HORUS je del slovenske nacionalne strategije osveščanja za več družbene odgovornosti. Inštitut IRDO in PRSS jo skupaj z več kot 20 podpornimi partnerji in pod častnim pokroviteljstvom predsednika države podeljujeta tradicionalno vsako leto, od leta 2009 dalje. Nagradimo celovite pristope pravnih oseb (podjetij, zavodov) in posameznikov k družbeni odgovornosti. Nagrada Horus spodbuja ustvarjanje strategij družbene odgovornosti v podjetjih in zavodih in vključuje sestavine standarda za družbeno odgovornost ISO26000,« je poudaril zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej.

Število sodelujočih (kandidatov, ocenjevalcev, partnerjev…) se vsako leto povečuje (100-150 letno), zavedanje o pomenu družbeno-odgovornega delovanja in poslovanja prav tako. »Dosedanji finalisti in nagrajenci poročajo o pozitivnih učinkih njihovega sodelovanja na razpisu za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus. Pomaga jim krepiti ugled, lojalnost zaposlenih in kupcev, izboljšuje njihovo interno strategijo družbene odgovornosti, pomaga analizirati obstoječe stanje, se primerjati z drugimi, inovirati poslovanje v duhu večje konkurenčnosti in družbene odgovornosti. Nacionalno priznanje za odličnost v spodbujanju podjetništva nam ustvarjalcem te nagrade pomeni priznanje za do sedaj opravljeno delo, hkrati pa predstavlja spodbudo za dobro in inovativno delo na področju podjetništva in družbene odgovornosti v prihodnje. Doslej je nagrado Horus soustvarilo približno 20 strokovno-interesnih združenj in čez 50 kandidatov za to nagrado, za kar se vsem iskreno zahvaljujemo,« je povedala Anita Hrast, direktorica inštituta IRDO.

V prihodnje bo nagrada v slovenskem prostoru rastla, dodajali bodo nove podporne partnerje, nove kategorije (leta 2014: socialno podjetništvo). Ta celostni pristop k uveljavljanju družbene odgovornosti v podjetjih želijo avtorji prenesti tudi v druge države EU in tako skupaj zgraditi močno evropsko celostno nagrado na področju družbene odgovornosti.

Letošnji razpis za nagrado Horus bo odprt od konca junija do sredine oktobra, sledi ocenjevanje kandidatov v dveh krogih in slavnostna podelitev nagrad Horus v začetku decembra 2014. Vse informacije o nagradi HORUS so objavljene na spletni strani nagrade Horus.

Vir: www.irdo.si


Sledite nam