fbpx

Slovenija 2. na področju učinkovitega obvladovanja virusnih hepatitisov

Človeško telo, Zdravje in bolezni

Slovenski model zdravljenja bolnikov z virusnim hepatitisom se razlikuje od ostalih evropskih držav…

Slovenski model zdravljenja bolnikov z virusnim hepatitisom se razlikuje od ostalih evropskih držav, saj za bolnike skrbi posebna ekspertna skupina zdravnikov, osrednja ustanova pa je Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKCL

Ljubljana, 14. december 2012 – Novembra so v Bruslju slovesno predstavili rezultate raziskave o skrbi za celostno obravnavanje virusnih hepatitisov B in C v 30 evropskih državah, »Euro Hepatitis Care Index«. Raziskavo je letos prvič v zgodovini izvedlo Evropsko združenje bolnikov z jetrnimi boleznimi (ELPA) ob podpori Evropskega združenja za bolezni jeter (EASL) in s pomočjo ene najuglednejših evropskih inštitucij, Health Consumer Powerhouse. S pomočjo raziskave so želeli med 30 evropskimi državami poiskati najuspešnejši »Panevropski model« učinkovitega obvladovanja virusnih hepatitisov na nacionalni ravni. Končni rezultat je bil zbir številnih kazalcev odkrivanja, zdravljenja in preprečevanja okužbe ter kazalcev organizacije celostne obravnave virusnih hepatitisov na nacionalni ravni. Slovenija se je uvrstila na 2. mesto, takoj za Francijo.

»V komentarju k odličnemu slovenskemu rezultatu so poudarili, da ob osnovnih preventivnih ukrepih na nivoju državnih inštitucij največji delež strategije uspešnega obvladovanja okužbe s HBV in HCV sloni na sistematični strategiji in delovanju ekspertne skupine zdravnikov. V tem je »Slovenski model« izjema in se razlikuje od prvouvrščenega francoskega, kjer za to celostno skrbita sistematična strategija vlade in nacionalna politika,« pove prof. dr. Mojca Matičič, dr. med. iz Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana, ki je gonilna sila slovenske ekspertne skupine za virusne hepatitise.

V Sloveniji ocenjujemo, da je 1% prebivalstva okužen s HBV in najverjetneje pod 1 % s HCV. Seveda pa so deleži okuženih v skupinah z zvečanim tveganjem za okužbo bistveno višji. S HCV je aktualno okuženih okrog 22% odvisnikov od drog, kar je po podatkih Evropskega urada za nadzor nad drogami (EMCDDA) drugi najnižji delež v EU. Država je namreč z ukrepi Inštituta za varovanje zdravja dovolj zgodaj in še pravočasno posegla na nekatera ključna področja nadzora in preprečevanja širjenja virusnih hepatitisov vključno z uvedbo obveznega cepljenja otrok proti hepatitisu B pred vstopom v šolo. Leta 1997 pa se je nacionalne strategije in akcijskega plana odkrivanja okužbe s HCV, njenega nadzora v najbolj ranljivih skupinah ter zdravljenja bolezni samoiniciativno lotila ekspertna interdisciplinarna skupina ustreznih strokovnjakov. Gre za unikatni pristop med evropskimi državami. Postavila je temeljna nacionalna doktrinarna stališča, ki jih nenehno obnavlja in spodbuja njihovo vključevanje v vsakodnevno prakso ter s svojo tesno povezanostjo in medsebojnim sodelovanjem na nacionalni ravni žanje dobre uspehe na določenih področjih, ki so več kot primerljivi z drugimi državami.

Bolnike z virusnim hepatitisom v Sloveniji zdravi posebej imenovana skupina klinikov, večinoma infektologov, osrednja ustanova je Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKCL, ob njej pa še infekcijski oddelki bolnišnic v Celju, Mariboru, Novem mestu in Murski Soboti, vse v tesnem sodelovanju s kliničnimi virologi Inštituta za mikrobiologijo Medicinske fakultete v Ljubljani. Predvsem bolnike s terminalnimi posledicami okužbe, pa tudi nekatere druge, zdravijo gastroenterologi-hepatologi. Skupaj s strokovnjaki Centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od drog  smo leta 2007 v Sloveniji eni prvih na svetu izdelali priporočila za celostno obravnavo virusnih hepatitisov pri izpostavljeni skupini odvisnih od drog, ki zaradi svoje učinkovitosti že služijo za vzor nekaterim državam, v naslednjem letu pa jih v svoja priporočila namerava vključiti tudi Svetovna zdravstvena organizacija (WHO).

»Bolnikom so vseskozi na voljo vsa zdravila, ki so se tekom let razvijala, prav tako pa tudi vse večja ekipa zdravstvenih delavcev različnih področij, ki jim pomaga premagovati zahtevno zdravljenje. Uspešno je bilo v preteklih 15 letih pozdravljenih več kot dve tretjini vseh zdravljenih bolnikov, kar je več kot primerljivo z ostalimi državami EU,« pove prof. dr. Mojca Matičič, dr. med. Ekspertna skupina je posegla tudi na področje odkrivanja okužbe, saj so se na pobudo infektologov in s pomočjo kliničnih mikrobiologov od leta 2007 po Sloveniji izvajale akcije anonimnega brezplačnega testiranja na okužbo s HBV in HCV, katerih »izplen« je dosegel svoj namen z odprtjem ambulante za anonimno in brezplačno testiranje na HBV in HCV ob podpori Ministrstva za zdravje RS, ki od 1. oktobra 2012 deluje na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKCL.

Strokovni multidisciplinarni timski pristop na nacionalni ravni v najžlahtnejšem pomenu besede, neprestano izobraževanje ter ozaveščanje strokovne in laične javnosti, raziskovanja, številna pisna gradiva, nenehno izpopolnjevanje organizacijskih in strokovnih pristopov ter dokaj enostavna in široka dostopnost do ustreznih zdravstvenih storitev,  so najverjetneje ključ do uspeha »Slovenskega modela« obvladovanja virusnih hepatitisov.

Dodatne informacije:

http://www.healthpowerhouse.com/files/euro-hepatitis-index-2012/Overall.pdf

prof. dr. Mojca Matičič, dr. med., dosegljiva na: 031 551 505

 


Sledite nam