fbpx

Projekt GLIOMA: Nova odkritja pri diagnozi možganskih tumorjev

Novice

V Ljubljani je 15. 4. 2015 potekal zaključni dogodek projekta GLIOMA, ki je bil sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za …

Določanje novih biomarkerjev možganskih tumorjev – gliomov za diagnozo in kot nove tarče zdravljenja

V Ljubljani je 15. 4. 2015 potekal zaključni dogodek projekta GLIOMA, ki je bil sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in iz nacionalnih sredstev.
Koordinatorica projekta je bila prof. dr. Tamara Lah Turnšek z Nacionalnega inštituta za biologijo (NIB), ki je vodilni partner projekta. Ostali partnerji so bili Univerza v Ljubljani (z Univerzitetnim kliničnim centrom Ljubljana), Univerzitetna bolnišnica v Vidmu, Sincrotrone Elettra v Bazovici in Zdravstvena ustanova v Chioggi.
Glavni cilj projekta je bil vzpostavitev mednarodne mreže za odkrivanje, diagnozo in zdravljenje možganskih tumorjev v sosednjih regijah Slovenije in Italije.DSC_1151-NIB3

 Projekt GLIOMA se je osredotočal na glioblastomske celice in glioblastomske matične celice, ki jim pripisujejo ključno vlogo pri razvoju tumorja, ter na njihovo mikrookolje. V okviru projekta so partnerji ustvarili skupno medregionalno banko rakavih možganskih tkiv in iz njih izoliranih celičnih kultur s pripadajočimi biomedicinskimi podatki.

Za identifikacijo in validacijo novih bioloških označevalcev glioblastomskih in glioblastomskih matičnih celic so sodelujoči raziskovalci uporabili pristop sistemske biologije, ki združuje molekularne pristope z bioinformatiko. Odkrili so številne nove biološke označevalce in se v nadaljnih raziskavah posvetili tistim, ki bi bili lahko uporabni v ciljanem zdravljenju in spremljanju odziva na zdravljenje. Med alternativnimi pristopi k prepoznavanju potencialnih bioloških označevalcev so raziskali tehnologijo nano-protiteles, s pomočjo katere so prav tako odkrili visoko specifične označevalce glioblastomskih matičnih celic.
V okviru projekta so vzpostavili živalski model možganskih tumorjev v zarodkih rib, imenovanih cebrice. Tumorske celice z utišanimi geni za biološke označevalce glioblastomskih matičnih celic so vstavili v možgane cebric ter preučevali njihovo vlogo v nastanku in razvoju tumorjev.

DSC_1148-NIB2

Visoka celična heterogenost tumorjev ovira ciljano terapijo, zato so v okviru projekta GLIOMA raziskovali medsebojni vpliv med tumorskimi celicami in njihovim mikrookoljem. Pokazali so, da so v mikrookolju možganskih tumorjev različnih stopenj prisotne netumorigene matične celice, ki zvišujejo agresivnost gliomskih celic, in bi lahko predstavljale novo tarčo za zdravila. Še več, označevalci na povšini teh celic so zelo značilni za napoved poteka bolezni, kar omogoča individualiziran klinični pristop. Najdeni potencialni napovedni dejavniki in tarče za zdravila so v postopku preverjanja v veliki evropski klinični raziskavi.
Skupno ti rezultati in številne objave, ki iz njih izhajajo, izkazujejo visok znanstveni vpliv projekta, da pa bi pripomogli k izboljšanju zdravljenja možganskih tumorjev in ponudili ekonomsko priložnost za industrijo, je nujen uspešen prenos tehnologije in rezultatov projekta v klinično uporabo. Rezultati projekta GLIOMA že predstavljajo osnovo za raziskovalne aktivnosti nedavno ustanovljenega, od NIB-a odcepljenega podjetja “Biosistemika”, pričakujemo tudi, da bodo zanimivi za nekatera podjetja na področju biotehnologije, biomedicine in farmacije z obeh strani meje in širše.

Vir: Nacionalni inštitut za biologijo


Sledite nam