fbpx

Program To sem jaz prejel nagrado Prizma

Dogodki, Zdravje in bolezni

Nacionalna nagrada Prizma 2012 programu To sem jaz.

prizma

Celje, 15. november 2012 – Program krepitve duševnega zdravja med mladostniki To sem jaz, ki ga izvajajo na Zavodu za zdravstveno varstvo Celje, je prejemnik nacionalne nagrade za komunikacijsko odličnost Prizma v kategoriji celovitih družbenih akcij v javnem neprofitnem sektorju. Slovensko društvo za odnose z javnostmi, ki podeljuje na tem področju prestižno strokovno nagrado, je preventivni program To sem jaz uvrstilo med izstopajoče primere dobre prakse vodenja osveščevalnih kampanj. Na Zavodu za zdravstveno varstvo Celje so ob prejemu nagrade izrazili veliko zadovoljstvo ob doseženem rezultatu, saj jim je s sistematičnim mreženjem in vztrajnim delom v minulih enajstih letih uspelo obogatiti šolsko preventivo in prispevati k dvigu organizirane skrbi za duševno zdravje mladine v slovenskih šolah.

 »Dokazali smo, da je s strokovnim znanjem, dobrimi in inovativnimi idejami ter načrtnim delom mogoče ustvariti prepoznaven program, ki učinkovito deluje v ciljni publiki in povezuje strokovnjake v trdne in v skupne cilje usmerjene mreže. Gradi mostove med različnimi disciplinami, v našem primeru med zdravstvom, šolstvom in kulturo (knjižnice). Rodil se je v lokalno-regijskem okolju, spodbujen z impulzi in potrebami iz baze. Ministrstvo za zdravje ga je podprlo. Prav zaradi modela ‘od spodaj navzgor’ in nenehnega izboljševanja je po večletnem razvoju dosegel stopnjo zrelosti za prenos v vseslovenski šolski prostor. Program To sem jaz je tako eden od dejanskih pokazateljev vrednosti regijske organiziranosti javnega zdravja, ki le približana lokalnemu okolju in ob podpori države ter lokalnih skupnosti lahko gradi učinkovite programe in mreže na področju promocije zdravja«, je dejala Nuša Konec Juričič, predstojnica oddelka za socialno medicino in promocijo zdravja na Zavodu za zdravstveno varstvo Celje.

Program To sem jaz je v minulem šolskem letu v vseh slovenskih regijah utrl prostor preventivnim delavnicam, ki mladostnike podpirajo pri razvoju pozitivne samopodobe, dobrih odnosov, socialnih in komunikacijskih veščin ter drugih gradnikov duševnega zdravja. Ustvarjalci programa so si zadali za cilj, da bi k izvajanju preventivnih delavnic pristopilo čim več slovenskih šol. K širitvi programa v vse regije so lani na pobudo Zavoda za zdravstveno varstvo Celje kot avtorja in osrednjega izvajalca programa pristopili vsi regijski zavodi za zdravstveno varstvo. Devet zavodov za zdravstveno varstvo je program v šolski prostor vpeljalo v sodelovanju s prav tako devetimi območnimi enotami zavodov za šolstvo. V šolski prostor so se usmerili s konceptom 10 korakov do boljše samopodobe, avtorice Alenke Tacol, in izdali o samopodobi dva priročnika, katera so učitelji in mladostniki odlično sprejeli. Izid priročnikov o samopodobi in drugih gradiv je omogočilo Ministrstvo za zdravje. Gradiva so bila za vse zainteresirane šole brezplačna, prav tako tudi izobraževanja pedagoških delavcev. »Ideji o krepitvi pozitivne in realne samopodobe, ki povečuje in ščiti posameznikovo duševno zdravje, smo v programu To sem jaz zavezani že več kot 11 let.

Dobro samopodobo, socialne in komunikacijske kompetence ter druge življenjske veščine ustvarjalci programa prepoznavamo kot temeljne sestavine, ki jih mlad človek v današnjem času zares potrebuje. Hoteli smo se odzvati na aktualne potrebe mladine in danes lahko ugotovimo, da nam je to uspelo. S programom To sem jaz smo zavodi za zdravstveno varstvo vzpostavili dodatno platformo na področju obstoječe šolske preventive. K mladostnikom pristopamo na dva načina: v šolskem in sočasno v virtualnem okolju. Spletna svetovalnica www.tosemjaz.net je danes največja in najstarejša mladinska spletna svetovalnica v Sloveniji. Z močno mrežo strokovnjakov – prostovoljcev sledimo ideji spletnega svetovanja in mladostnikom omogočamo javen, anonimen, hiter in preprost dostop do brezplačnega strokovnega nasveta. Svetovalna spletna mreža je danes najmočnejša od ustanovitve in šteje že 56 strokovnjakov – prostovoljcev s področja medicine, psihologije, socialnega dela in šolstva. Spletna baza www.tosemjaz.net z več kot 27.000 vprašanji mladostnikov in odgovori strokovnjakov ima posebno vrednost, saj poglablja razumevanje problemov, razmišljanj in potreb slovenske mladine v zadnjem desetletju,« je povedala Ksenija Lekić, vodja preventivnega programa To sem jaz na Zavodu za zdravstveno varstvo Celje. 

Prizma Prizma

Več >> 


Sledite nam