fbpx

Priložnosti in nevarnosti spletnih zdravstvenih skupnosti za zdravstvo – anketa

Obvestila, Zdravje

Spletne zdravstvene skupnosti (SZS) so med najbolj pomembnimi in popularnimi e-zdravstvenimi spletnimi aplikacijami. Je njihov vpliv pozitiven ali lahko tudi negativen.

sola testi ucenje piflarija

Spletne zdravstvene skupnosti (SZS) so med najbolj pomembnimi in popularnimi e-zdravstvenimi spletnimi aplikacijami, ki pogosto služijo kot primarni vir za izmenjavo z zdravjem povezanih informacij, izkušenj, nasvetov, opore in zdravstvenega posvetovanja.

SZS igrajo pomembno vlogo v preoblikovanju izkušenj z zdravstvom in upravljanjem s kroničnimi boleznimi med internetnimi uporabniki: pacienti, skrbniki, zdravniki in tudi oblikovalci politik. Tako ni presenetljivo, da je Global Observaroty of eHealth Svetovne zdravstvene organizacije razglasil proučevanje učinkov SZS na zdravstvo kot eno izmed glavnih prioritet.

Raziskava, ki išče odgovore o SZS na področju Slovenije

Tudi v Sloveniji imamo SZS, med njimi največjo – portal Med.Over.Net. Trenutno na portalu poteka raziskava, ki išče odgovore na zgodnja vprašanja in načrtuje tudi določene izboljšave.

Vabljeni, da sodelujete v raziskavi: https://1ka.arnes.si/ezdravje2021.

Raziskava SZS se osredotoča na vprašanja, ki izhajajo iz nedavnih izsledkov:

  1. Kaj če je individualno opolnomočenje osnovano na napačnih informacijah in kako to vpliva na zdravstvene izide in odnos pacientov z zdravnikom?
  2. Ali opolnomočenje, ki izhaja iz uporabe SZS, vodi k bolj učinkovitemu odnosu med pacientom in zdravnikom, in če, pod kakšnimi pogoji?
  3. Kakšni so vplivi družbenih procesov in upravljanja SZS na zdravstvo?

Glavni cilj projekta Priložnosti in nevarnosti spletnih zdravstvenih skupnosti za zdravstvo, katerega del je tudi raziskava, je razviti več nivojski socio-tehnični model opolnomočenja v SZS, ki bo omogočil proučiti priložnosti in nevarnosti SZS na zdravstvo.

Glavna hipoteza raziskave in celotne študije je, da je opolnomočenje ključni posredni mehanizem med družbenimi procesi znotraj SZS in vplivi na zdravstvo. Slednji so v raziskavi osredotočeni na pacientovo perspektivo in z njim povezane ključne tri ravni zdravstva: individualna raven, interakcijska raven in sistemska raven.

Projekt združuje pristope različnih disciplin in metodologij in tako ponuja inovativna orodja za proučevanje vplivov SZS na zdravstvo. Končno bo inovativna transdisciplinarna študija lahko prispevala k pomembnemu razvoju teoretičnih okvirjev za razumevanje SZS kot socio-tehničnih sistemov, kot tudi njihovega vpliva na zdravstvo.

Vabljeni, da sodelujete v raziskavi: https://1ka.arnes.si/ezdravje2021.


Sledite nam