fbpx

Prilagodite se spremembam na trgu

Novice, Zanimivo, Življenjski slog

Enkrat je čas veliko bolj primeren za delniške sklade, drugič za obvezniške ali kombinacijo delniških in obvezniških.

Kam posameznik naloži svoje premoženje, je prvenstveno odvisno od njegovega odnosa do tveganja, naložbenih ciljev in sposobnosti sprejemanja tveganja. Na drugi strani pa je to odvisno tudi od trenutnih razmer na borzah. Enkrat je čas veliko bolj primeren za delniške sklade, spet drugič za obvezniške oziroma kombinacijo delniških in obvezniških.

Po odločitvi o investiranju v posamezni vzajemni sklad se za marsikaterega vlagatelja zgodba preprosto konča in svoje naložbe niti ne spremljajo več. Začudenje ob veliko kasnejšem ponovnem pregledu naložbe, ki morda ne odraža pričakovanj, je zato lahko veliko.

»Naložba v posamezni vzajemni sklad zahteva budno oko in preudarne odločitve, kdaj in v kateri sklad vložiti sredstva.  Toda ker to zahteva veliko znanja in tudi časa, se vedno več državljanov odloča za storitev upravljanja med skladi. S tem se namreč rešijo tega bremena in jim ni treba skrbeti, da bodo v napačnem času ostali v napačnih naložbah,« opaža Uroš Ožbolt, direktor sektorja upravljanja v družbi ALTA Invest.

alta083 Uros Ozbolt

Odločanje, kdaj sredstva umakniti iz posameznega sklada in kako sestaviti posameznikov portfelj skladov, odpade na izkušeno ekipo profesionalnih upravljavcev. Z upravljanjem med skladi vlagatelj dejansko torej dobi dvojno upravljanje premoženja. Upravljavec vzajemnega sklada skrbi za upravljanje posameznega podsklada, upravljavci v ALTA Invest pa optimalno alocirajo oziroma upravljajo portfelje med posameznimi skladi ALTE. To je še toliko bolj pomembno v bolj negotovih časih, ko so premiki na borzah nadpovprečni.

20140602_113216 posl. stavba Alta

Bodite vedno na pravem mestu ob pravem času in izkoristite ugodnosti!

Prednosti upravljanja med skladi

  • Strokovnjaki aktivno prilagajajo razpršitev sredstev med podskladi glede na tržne razmere

V času konjunkture vas pravočasno vključijo v potencialno donosne priložnosti, v času borznih padcev pa vaše premoženje umaknejo v bolj varne sklade. Ne glede na tržne razmere vam tako ni treba skrbeti za vaše prihranke.

  • Na voljo je širok in celovit nabor skladov

Glede na vaše naložbene cilje vam finančni strokovnjaki pomagajo pri optimalnem izboru med vsemi podskladi, združenimi v krovni sklad ALTA. S podskladi tako pokrivajo vse ključne sektorje in regije, zato boste lahko udeleženi pri vseh zanimivih zgodbah.

  • Koristite lahko vse prednosti krovnega sklada

Krovni sklad je vzajemni sklad, sestavljen iz dveh ali več podskladov, ki imajo različne naložbene politike. Prehodi med skladi potekajo brez davčnih obremenitev ali ostalih stroškov, celotno paleto skladov pa tako lahko uživate kar najbolj ugodno. Kapitalski dobiček je namreč obdavčen šele ob izhodu iz krovnega sklada. Po trenutni davčni zakonodaji posamezna menjava skladov (znotraj krovnega sklada op.p.) ni obdavčena.

  • Pregledno, likvidno in brez vezave

Ena od pomembnih prednosti upravljanja med skladi in samega varčevanja v vzajemnih skladih je tudi pregled nad premoženjem. Vlagatelji lahko namreč do stanja v vsakem trenutku dostopajo preko aplikacije e-Trading, hkrati pa dobivajo tudi poročila o stanju in transakcijah. Za razliko od bančnega depozita premoženje ni vezano, posamezniku pa so sredstva dostopna v vsakem trenutku.

ALTA door logo1


Sledite nam