fbpx

Pridobite certifikat za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj podjetja

Dogodki, Zanimivo

Družbena odgovornost podjetij prinaša konkurenčno prednost in pomeni, da se morajo podjetja zavedati svojih vplivov na skupnost in okolje ter o tem poročati, ne samo z ekonomskimi, ampak tudi z okoljskimi in družbenimi kazalci.

Pridobite IRDO Certifikat Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj!

Z letom 2017 morajo velika podjetja v EU, tudi v Sloveniji, v svojih letnih poročilih poročati še o nefinančnih vidikih poslovanja.

Družbena odgovornost je orodje za dosego trajnostnega razvoja v skladu s Cilji trajnostnega razvoja do leta 2030, ki jih je že leta 2015 zapisala Organizacija Združenih narodov v svoji Agendi 2030 za trajnostni razvoj.

Zato IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti vabi, da se o tem področju dodatno izobrazite z znanji za
učinkovito vodenje trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti v majhnih, srednje velikih in velikih podjetjih ter organizacijah. Z vključitvijo v program treh seminarjev boste pridobili številne kompetence in certifkat.

Koristi za vašo organizacijo:

 • Večji ugled in dobiček podjetja, organizacije
 • Večja produktivnost in inovativnost zaposlenih, manj absentizma in fluktuacije
 • Lažje pridobivanje novega kadra, novih poslovnih partnerstev, poslov
 • Boljše sodelovanje z lokalno skupnostjo, dobavitelji
 • Večji ugled podjetja v skupnosti, vzajemno sodelovanje s skupnostjo
 • Več medijskih objav, boljša prepoznavnost podjetja…

Kdo se udeleži izobraževanja?

Vabijo predvsem:

 • Direktorje in vodje oddelkov podjetij vseh velikosti, ki želite uvesti strategijo TR in DOP v svoje poslovanje in/ali vzpostaviti mesto vodje ali koordinatorja za DOP v podjetju,
 • Koordinatorje in strokovno osebje za DOP v velikih podjetjih, ki želite nadgraditi svoja znanja in jih uskladiti z aktualnimi novostmi in novo zakonodajo ter se pripraviti na obvezno poročanje o nefnančnih kazalcih poslovanja še v tem letu.
 • Vse, tudi mlade, ki želite pridobiti Certifkat Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj (v nadaljevanju Certifkat VDOTR) ter tako izboljšati svoje kompetence za obstoječe ali prihodnje delovno mesto.

Z vpisom boste:

 1. Postali uspešen/a vodja za trajnostni razvoj in družbeno odgovornost v vašem podjetju;
 2. Prejeli ABC priročnik o TR in DOP;
 3. Prejeli Certifkat Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj podjetja.

Izvajanje izobraževanja:

 • Trajanje: trije seminarji z delavnicami, od 9h do 15h + podelitev certifikatov
 • Lokacija: Maribor in Ljubljana
 • Metode dela: predavanja, delavnice, predstavitve dobrih praks.

Predavajo mag. Anita Hrast, direktorica Inštituta za razvoj družbene odgovornosti, dr. Martina Rauter in mag. Vesna Lešnik Štefotič, strokovni sodelavki inštituta IRDO, ter Horus nagrajenci.

Število udeležencev je omejeno na najmanj 7 in največ 20 udeležencev. V primeru premajhnega števila prijav si organizatorji pridržujemo pravico do odpovedi seminarja v določenem terminu.

Več informacij in prijave na irdo.si


Sledite nam