fbpx

Prava rešitev za posedanje temeljev

Novice, Zanimivo

Zelo praktična in dobrodošla rešitev za vse večjo problematiko razpok in posedanja temeljev stavb in objektov.

Izpiranje terena, poplave, suša, neustrezno utrjeni nasipi, nestrokovno izvedeni prizidki, izkopi v bližini objekta, vibracije, dodatne obremenitve in konstrukcijske napake so pogosti vzroki za posedanje temeljev in nastanek razpok na stenah. Za navedene težave obstajajo različni načini sanacije, vendar le ena metoda omogoča trajno rešitev težave brez razkopavanja. Gre za tehnologijo globinskega injektiranja Uretek. Uretek je specialist za stabiliziranje posedenih temeljev.

Stabiliziranje temeljev z globinskim injektiranjem

uretek-img_7997b_sr

Injektiranje temeljev nosilne stene s tehniko Uretek

Posedeni temelji povzročajo na stavbah izrazite poškodbe, ki se kažejo v obliki razpok na stenah in tlaku ali stropu objekta, največkrat ob oknih in vratih ter na vogalih. V prvi fazi gre za razpokano fasado oziroma notranji omet, ki pa ob nepravočasnem ukrepanju pogosto preraste v večjo težavo. Ob večjih posedanjih objekta lahko pride do trajnih poškodb nosilne konstrukcije. Težave z diferenčnim posedanjem temeljev zelo uspešno in učinkovito odpravimo s tehnologijo globinskega injektiranja Uretek.

Metoda Uretek je primerna za različne tipe zemljine in vse vrste temeljenja.

V teren pod temelji vgradimo ekspanzijsko smolo Geoplus, ki je lahka, izredno čvrsta in trajna. Poseg izvedemo v treh korakih: Skozi temelj najprej naredimo vrtine premera 26 mm; vrtine so med seboj oddaljene približno 1,0 m. V vrtine vgradimo posebne cevi, skozi katere v naslednjem koraku injektiramo raztezno geotehnično smolo Geoplus. Smolo vgradimo v treh nivojih: Prvi nivo zajema utrjevanje terena neposredno pod temelji, drugi in tretji nivo pa zajameta sloj zemljine vse do globine treh metrov pod temelji. Dolgoletne strokovne izkušnje so pokazale, da globinsko utrjevanje temeljnih tal zagotavljajo stabilnost temeljev na dolgi rok.

Utrditev temeljnih tal

uretek-img_5436a_sr

Hude poškodbe stene zaradi izpiranja terena pod temelji

Smola se v terenu porazdeli, zapolni rahle sloje zemljine in praznine ter s pomočjo ekspanzijske sile z velikim pritiskom utrdi teren. Na ta način obdelana zemljina pridobi večjo gostoto. Rezultat posega je povečana nosilnost temeljnih tal, kar lahko preverimo in potrdimo z različnimi geotehničnimi meritvami. Dobro je vedeti, da globinske injekcije Uretek ne ustvarijo v terenu pregrade za podtalnico, kar je še ena pomembna prednost te tehnologije.

uretek-img_5166a_sr

Razpoka ob oknu se je pojavila v času dolgotrajne suše

Nadzor posega

Celoten poseg sproti nadzorujemo z laserskimi merilniki. Že minimalni dvig temelja in konstrukcije pomeni, da so temeljna tla utrjena do te mere, da zagotavljajo ne samo stabilnosti konstrukcije, temveč, da lahko konstrukcijo po potrebi tudi dvignejo. V tej točki lahko zaključimo z injektiranjem. Sistem Uretek torej omogoča kontroliran in merljiv poseg v vsaki fazi posega.

Vsestranska uporabnost

Metoda Uretek je primerna za različne tipe zemljine in vse vrste temeljenja. Posege najpogosteje izvajamo na stanovanjskih hišah in blokih, stavbah javnega značaja (vrtci, šole, upravne stavbe) ter na poslovnih, industrijskih in zgodovinski objektih.

Tehnološka dovršenost, učinkovitost, izvedba brez razkopavanja tal in ekološka neoporečnost so glavne odlike sistema Uretek. Poseg na običajni stanovanjski hiši zaključimo že v enem ali dveh dneh. Vsekakor zelo praktična in dobrodošla rešitev za vse večjo problematiko razpok in posedanja temeljev.

uretek-img_9991_uretek-prej-potem_sr

Gradbišče v teku posega in takoj po končanem posegu


Sledite nam