fbpx

Potegujte se za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost

Dogodki, Zanimivo

Tisto podjetje, ki odgovornosti še nima vključene v svojo strategijo, zaostaja za sodobnim napredkom in konkurenčnostjo. Sodoben čas namreč od pravnih oseb vse bolj zahteva, da se zavedajo …

Tisto podjetje, ki odgovornosti še nima vključene v svojo strategijo, zaostaja za sodobnim napredkom in konkurenčnostjo. Sodoben čas namreč od pravnih oseb vse bolj zahteva, da se zavedajo vplivov, ki jih imajo na okolje in družbo ter vplivov, ki jih okolje in družba povzročata nanje. O tej soodvisnosti in celovitosti družbe govori koncept družbene odgovornosti (DO), ki se v uspešnih podjetjih in organizacijah ter zavodih vse bolj uveljavlja, o njih pa govorijo tudi pomembnejši evropski dokumenti in usmeritve.

Zakaj?

Ker so v svetovnem merilu zlasti podjetja prepoznala, da jim družbeno odgovorno delovanje prinaša številne koristi, kot npr.:

 • večja prepoznavnost in ugled v medijih, pri splošni javnosti, kupcih, dobaviteljih, poslovnih partnerjih,
 • večja motivacija zaposlenih za delo, večja lojalnost zaposlenih, manj absentizma in fluktuacije,
 • več predlogov za inoviranje, izboljšave poslovanja, delovanja,
 • pridobitev novih poslov s strankami, dobavitelji, več nakupov in večja lojalnost potrošnikov,
 • racionalnejša raba virov in s tem zmanjšanje stroškov,
 • več dobička ob izteku leta.

Razpis je namenjen podjetjem (majhnim, srednje velikim, velikim in letos prvič tudi socialnim podjetjem) in zavodom, podjetnikom s slovenskimi koreninami, ki poslujejo v tujini, novinarjem ter ostalim organizacijam in posameznikom, ki delujejo družbeno odgovorno. Iščemo in nagrajujemo celovite pristope pravnih oseb in posameznikov k družbeni odgovornosti.

Horus-2014-580

Razpis sta 30. junija 2014 v partnerskem sodelovanju s številnimi strokovno-interesnimi organizacijami objavila IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in PRSS – Slovensko društvo za odnose z javnostmi. Častni pokrovitelj Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS 2014 je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

Kaj s sodelovanjem na razpisu kot pravna oseba pridobijo?

 • S specializiranim vprašalnikom, usklajenim s smernicami ISO26000 in drugimi aktualnimi dokumenti o DO, vam bomo pomagali analizirati vaše stanje DO ter pripraviti poročilo o tem za neodvisne ocenjevalce.
 • Dodatno 2 uri brezplačnega svetovanja organizatorja za prijavo na razpis in/ali uveljavljanje, vzpostavitev ali prenovo strategije družbene odgovornosti v vašem podjetju, zavodu, organizaciji.
 • Posredno izobraževanje ključnega kadra o družbeni odgovornosti, spoznanja dobrih praks drugih podjetij, zavodov za izboljšanje vašega poslovanja.
 • Več objav o vaši organizaciji v medijih.
 • Možnost prejema nagrade Horus 2014 in/ali priznanja Finalist Horus 2014 ter s tem brezplačno uporabo logotipa Horus 2014, povečan ugled vaše pravne osebe v javnosti, med zaposlenimi, potrošniki, poslovnimi partnerji.
 • Brezplačno udeležbo na seminarju Horus 2014 (16.9.2014), kjer boste spoznali vse bistvene informacije o uveljavljanju družbene odgovornosti v vašem poslovnem okolju.
 • 20 % popust pri prijavnini, če ste člani organizatorjev in podpornih partnerjev projekta.

Poslanstvo Slovenske nagrade za družbeno odgovornost Horus je spodbujati celovitost v razmišljanju, inovativnost v delovanju in odgovornost pri poslovanju slovenskih podjetij, zavodov. Dvostopenjsko ocenjevalno komisijo sestavljajo pomembni slovenski strokovnjaki za razne vidike družbene odgovornosti in predstavniki partnerskih organizacij. Ocenjevanje bo potekalo v dveh ločenih krogih, poudarek pa bo dan celovitim pristopom in projektom, aktivnostim ter spremljanju učinkov. Nagrada HORUS bo letos podeljena že šestič.

Seminar za potencialne prijavitelje:
Vljudno vas vabimo, da se prijavite tudi na SEMINAR z delavnico. Prijava na razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost – Horus 2014 in uvajanje novosti v strategijo družbene odgovornosti pravnih oseb, ki bo potekal v torek, 16. septembra 2014, od 10. do 13. ure v prostorih HEWLETT-PACKARD d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana.

Zakaj se udeležiti seminarja?

Spoznali boste:
• najboljše prakse slovenskih družbeno odgovornih podjetij – dosedanjih nagrajencev Horus (2009 – 2013),
• kako učinkovito pristopiti k družbeno odgovornim aktivnostim v podjetju, zavodu na različnih področjih (zaposleni, okolje, dobavitelji in kupci, skupnost, vodenje), usklajeno s smernicami standarda za družbeno odgovornost ISO26000),
• novosti s področja družbene odgovornosti in razpis za nagrado HORUS 2014 ter kako se nanj prijaviti.
Na seminar vabimo predstavnike podjetij, zavodov in posameznike, ki bi želeli izboljšati strategijo družbene odgovornosti v svoji organizaciji, in tiste, ki imate namen kandidirati za nagrado Horus 2014.

Rok za prijavo

Razpisno dokumentacijo za vsako kategorijo prijaviteljev posebej ter ostale informacije o projektu, partnerjih in razpisu najdete na spletnem mestu www.horus.si. Vlogo do 15. oktobra 2014 pošljite na poštni naslov inštituta IRDO v enem tiskanem in enem tiskanemu identičnem elektronskem izvodu (več informacij v razpisu).

Dodatne informacije:

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, GSM: 031 344 883, e-pošta: [email protected]


Sledite nam