fbpx

Posvojitev

Družina

V kontekstu povedanega, je posvojitev otroka mnogo več kot le odločitev ali želja.

Kaj je posvojitev?

otrok-stars-sprehodPosvojitev otroka je postopek, ki ga natanko opredeljuje ZZZDR . Zame, kot strokovnjaka na tem področju, pa seveda tudi za vse udeležene, pa je mnogo več kot to.

Je odločitev, izpolnjeno hrepenenje, poslanstvo, nenazadnje usoda, ki na isti krožnici poveže več ljudi , njihova dejanja pa pomembno zaznamujejo ne samo otrokovo sedanjost, temveč v veliki meri determinirajo tudi njegovo prihodnost. In za to še zdaleč ni vseeno, kakšna ta dejanja so.

V kontekstu povedanega, je posvojitev otroka mnogo več kot le odločitev ali želja. Je velikanska odgovornost vseh, ki smo v procesu udeleženi.

Del te odgovornosti pa pomeni tudi priprava parov na posvojitev.

V naši državi nimamo izdelanega enotnega koncepta priprave parov na posvojitev in tudi ne ene in edine institucije, ki bi se s tem ukvarjala.

Skupnost centrov je v katalogu javnih pooblastil, ki naj bi jih izvajali Centri za socialno delo, postopek priprave razdelala v smislu nujnih opravil, ki naj bi jih izvedli v okviru postopka posvojitve in mogočih opravil. Nujna med drugim definirajo pomen priprave para na posvojitev in možnost vključitve v izbrani program, ki pa s strani države ni določen.

Mogoča opravila pa pomenijo poglobljen svetovalni odnos in možnost vključitve para v svetovalni proces.

Vse to pa so zgolj smernice, katerih implementacija v praksi je odvisna predvsem od osebnosti in strokovne usposobljenosti osebe, ki dela na področju posvojitev, kar v praksi pomeni velike razlike v kvaliteti ponujenih storitev. To pa je z vidika otroka in njegovih potreb s strani države nedopustno, saj zmote, napake in nevednosti ne smejo biti dovoljene. Posledice slabih odločitev so lahko za otroka usodne in v dobršni meri zaznamujejo tudi njegovo prihodnost.

Praksa je pokazala, da je kvalitetna priprava para na posvojitev več kot nujna.

Nataša Banko, specialistka psihološkega svetovanja

Več v izvirnem članku Kaj je posvojitev? na www.neplodnost.net. Vabljeni tudi k ogledu članka Ko dozori odločitev za posvojitev.


Sledite nam