fbpx

Posvetimo več pozornosti varnosti in zdravju pri delu

Obvestila, Zanimivo

Stres v zvezi z delom je mogoče uvrstiti med globalne težave, saj se z njim soočajo vse države in delavci vseh poklicev.

Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu obeležujemo 28. aprila. Letošnji je posvečen stresu v zvezi z delom.

Mednarodna organizacija dela (MOD) je razglasila 28. april za Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu. Za omenjeni datum se je odločila, ker sindikalna gibanja po vsem svetu na ta dan tradicionalno organizirajo žalne slovesnosti za žrtvami nezgod pri delu in poklicnih bolezni. Z omenjeno vsakoletno kampanjo želi Mednarodna organizacija dela dodatno promovirati prizadevanja za varnejše, bolj zdravo in dostojno delo na globalni ravni.

MOD ugotavlja, da se številni delavci soočajo z vse večjimi pritiski, ki so posledica sodobnega delovnega življenja. Psihosocialna tveganja, ki so posledica vse večje konkurence na trgu dela, višjih pričakovanj, vse daljšega delovnega časa, prispevajo k vse bolj stresnemu delovnemu okolju. Z uporabo sodobnih IKT postajajo meje med zasebnim in poklicnim življenjem vse bolj zabrisane. Stanje je dodatno poslabšala ekonomska kriza, ki je v organizacijah sprožila prestrukturiranje in organizacijske spremembe. Povečujeta se negotovost in strah pred izgubo službe. Množično odpuščanje delavcev in naraščanje brezposelnosti sta pustila resne posledice na duševnem zdravju delovnega prebivalstva – tako tistih, ki so službo izgubili kot tudi tistih, ki so službo obdržali in so bili prisiljeni sprejeti prevelik obseg delovnih nalog.

Po mnenju MOD je stres v zvezi z delom mogoče uvrstiti med globalne težave, saj se z njim soočajo vse države in delavci v vseh poklicih.

Imate dodatna vprašanja s področja varnosti in zdravja pri delu? Preberite odgovore na pogosta vprašanja v zvezi z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011).

Vir: Mddsz RS

Študenti prvega letnika magistrskega študija psihologije 2014 so posneli kratek film s področja kadrovske psihologije. V kratkem filmu Izgorelost – bolezen sodobnega časa predstavljajo bolezen na katero se pogosto pozabi ali pa sploh ne vidimo, da obstaja. Bolezen, ki trajno prizadene vsakega 10 posameznika, več kot polovica zaposlenih pa doživlja zgodnje faze bolezni. Z videom želijo povečati osveščenost javnosti o izgorelosti.

Avtorice:
Anja Šilc, Anja Motaln, Anja Ferk
Mentor: Prof. doc. dr. Eva Boštjančič

Vir: YT – UL, Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo, Katedra za psihologijo dela


Sledite nam