fbpx

Poslanica ministrice za zdravje Milojke Kolar Celarc

Dogodki

Letos teče že 14. leto odkar v Sloveniji pod okriljem Ministrstva za zdravje RS v mesecu novembru obeležujemo Mesec preprečevanja zasvojenosti. Tokratno geslo je …

Letos teče že 14. leto odkar v Sloveniji pod okriljem Ministrstva za zdravje RS v mesecu novembru obeležujemo Mesec preprečevanja zasvojenosti. Tokratno geslo »PREVENTIVA + ZDRAVLJENJE + REHABILITACIJA = 3 x poMOČ – V ZNANJU IN POVEZOVANJU JE MOČ« poudarja pomen treh med seboj povezanih prednostnih področij. Uspešen odziv na problematiko, povezano z drogami, zahteva znanje in sodelovanje ter uravnotežen in celovit pristop, ki bo ustvarjal takšne pogoje, v katerih bo vsak od nas lažje uresničeval skrb za lastno zdravje.

Preventiva je eden ključnih pristopov, ki  pomagajo krepiti in izboljševati zdravje, kakovost življenja ter blaginjo posameznika in skupnosti. Najbolj učinkovita je, če so je deležni že otroci in mladostniki  in če se izvaja skozi vsa življenjska obdobja. Prepreči lahko marsikatero bolečino, trpljenje in prezgodnjo smrt. V slovenskem prostoru se izvajajo številni preventivni programi, že danes pa je treba poskrbeti,  da so dokazano učinkoviti in dostopni vsem, še posebej ranljivim skupinam prebivalstva.

Na ministrstvu za zdravje v sodelovanju s stroko načrtujemo, da bomo še v tem mandatu vzpostavili  učinkovit sistem za spremljanje in zagotavljanje kakovosti preventivnih programov na področju drog. To bo pomemben premik k temu, da bo denar, ki ga namenjamo tej dejavnosti dobro porabljen in bodo ti programi z vsakim letom bolj kakovostni in dostopni vsem.

Zasvojenost od prepovedanih drog je kronična bolezen. Pogosto jo prepozno ugotovimo in neustrezno obravnavamo. Preprečevanje in zgodnje prepoznavanje zasvojenosti ter vključevanje v preverjeno učinkovite programe zdravljenja in socialne obravnave je ključno pri preprečevanju posledic, ki jih ima lahko zasvojenost z drogami za posameznika, njegovo družino in širše. Preventivni programi kot tudi programi zdravljenja morajo biti prilagojeni posameznim skupinam prebivalstva, zagotavljati ustrezen multidisciplinarni pristop, predvsem pa se morajo med sabo dopolnjevati, saj zasvojenost lahko učinkovito obravnavamo le, če ob medicinskem zdravljenju poskrbimo tudi za ureditev drugih spremljajočih težav, ki so posledica zasvojenosti in neredko tudi vzrok za zdrs v zasvojenost.

S prenehanjem uporabe drog se zdravljenje ne konča. Nekdanjemu uporabniku je treba omogočiti ponovno vključitev v družbo, ker tega pogosto sam ne zmore. S pomočjo rehabilitacijskih programov nekdanji uporabnik drog ponovno sprejme pravila družbe, se lahko zaposli in uredi bivalne pogoje, si najde svoj življenjski prostor v družbi in zaživi ustvarjalno življenje. Taka celovita obravnava zahteva dobro sodelovanje zdravstva s socialnim skrbstvom in sicer tam, kjer uporabnik drog živi.

3x pomoč torej, ki temelji na znanju in povezovanju! Vabim vas, da se pridružite obeležitvi preventivnega meseca in preko različnih aktivnosti okrepite zavezanost k delovanju na področju preprečevanja, zdravljenja in rehabilitacije zasvojenosti.

Milojka Kolar Celarc
ministrica za zdravje


Sledite nam