fbpx

Petrol Energetika z novo naložbo v Palomi in občini Šentilj

Dom & prosti čas

V družbi Paloma Sladkogorska tovarna papirja d. d. so odprli novo toplarno za potrebe podjetja in za ogrevanje krajev Sladki Vrh ter Vranji Vrh. Gre za naložbo družbe Petrol Energetika d.o.o. v višini …

V družbi Paloma Sladkogorska tovarna papirja d. d. so odprli novo toplarno za potrebe podjetja in za ogrevanje krajev Sladki Vrh ter Vranji Vrh. Gre za naložbo družbe Petrol Energetika d.o.o. v višini 1,2 milijona evrov, ki je z občino Šentilj in družbo Paloma 15. aprila 2014 sklenila Dodatek h koncesijski pogodbi za izvajanje dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote na območju krajev Sladki Vrh, Vranji Vrh in Ceršak.

Družbe Paloma je 27. novembra 2013 soglašala s predlaganim projektom kogeneracije in prenosom koncesije na strateškega partnerja Petrol Energetika, ki bo kot novi koncesionar izvajal to dejavnost do 1. septembra 2028.

 otvoritev-petrol-paloma

Družba Petrol Energetika je s ciljem povečanja zanesljivosti oskrbe z daljinsko toploto in zagotovitvijo učinkovite rabe toplotne energije pristopila k celoviti obnovi omrežja daljinskega sistema ogrevanja v dolžini 2100 metrov, vgradnji toplotnih podpostaj na veji zahod za oskrbo individualnih objektov in novogradnji proizvodnih agregatov. Petrol Energetika je v kotlovnici tovarne Paloma instalirala nov visoko učinkovit kogeneracijski postroj za soproizvodnjo toplotne energije z močjo 626 kW in električne energije z močjo 527 kW, s katerim je zagotovila proizvodnjo pasovne potrebe po daljinski toploti, poleg tega pa še toplovodni kotel z močjo 1,5 MW za pokrivanje vršnih porab. S posodobitvijo proizvodnih virov je družba zagotovila neodvisnost od obratovanja tovarne Paloma, povečala učinkovitost sistema, zmanjšala izpuste emisij toplogrednih plinov ter odjemalcem zagotovila dolgoročno, zanesljivo, varno in tržno konkurenčno oskrbo s toploto.

 petrol-crpalka

Mojca Kert, direktorica družbe Petrol Energetika je ob tem povedala: »Petrol Energetika ima danes zelo razvejano dejavnost. Na področju zaokroženih gospodarskih območij na Ravnah na Koroškem in v Štorah zagotavlja strateško in celovito oskrbo z energijo ter energetskimi mediji velikim industrijskim odjemalcem s področja jeklarske industrije. Družba je doslej imela sedem koncesij za izvajanje gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskih omrežij zemeljskega plina in toplote; koncesija, ki jo je Petrol Energetika prevzela od Palome, je tako že osma po vrsti. Proizvodnjo toplotne energije zagotavljajo v kombiniranem ciklusu oziroma kogeneraciji, to je ob hkratni proizvodnji električne energije, kar bo nudila tudi nova naložba v Palomi

Med drugimi Petrol Energetika ponuja celovito oskrbo odjemalcem z različnimi vrstami energije in goriv, pare, tehničnih plinov, vode ter stisnjenega zraka, podjetje nastopa v vlogi trgovca, zastopnika in posrednika pri nakupu in prodaji energentov, v vlogi sistemskega operaterja distribucijskih omrežij ter posrednika.

Družba Petrol je ob dogodku predala OŠ Sladki vrh tudi ček prijaznosti v vrednosti 500 eurov kot pomoč pri izvajanju številnih dejavnosti šole.

 Vir: Petrol.si


Sledite nam