fbpx

Otvoritev prvega urgentnega centra v SB Brežice

Dom & prosti čas

Svoja vrata od 7. 11. 2014 uradno odpira prvi v mreži urgentnih centrov, financiranih s strani EU, in sicer Urgentni center Brežice. Odprtje centra bo pomembno izboljšalo kakovost oskrbe urgentnih …

Reševalna postaja

Svoja vrata od 7. 11. 2014 uradno odpira prvi v mreži urgentnih centrov, financiranih s strani EU, in sicer Urgentni center Brežice. Odprtje centra bo pomembno izboljšalo kakovost oskrbe urgentnih bolnikov: bolnikom bo na enem mestu na voljo vsa strokovna pomoč in diagnostika, s tem pa bodo preprečene tudi neprijetnosti, ki so se dogajale v preteklosti, ko se je bolnik nemalokrat znašel pred zaprtimi vrati in je bilo od zdravnikov pričakovano celo, da so na dveh mestih hkrati. Enoviti urgentni centri so danes v razvitih državah najbolj optimalna in strokovno najboljša rešitev oskrbe urgentnih bolnikov, čemur se približuje tudi Slovenija.

Reševalna postajaPrenos in reorganizacija dela službe NMP bo potekala postopoma, v prvi fazi se bo v urgentni blok preselil samo bolnišnični del oskrbe. Za kritično bolne na območju Posavja, ki bodo  potrebni nujne medicinske pomoči, se bo oskrba bistveno izboljšala, bolniki, ki pa niso kritično bolni, naj še vedno poiščejo pomoč pri svojem zdravniku. Prav tako pa bodo imeli po 1.12.2014 možnost poiskati nujno medicinsko pomoč tudi v UC Brežice. V prvi fazi reorganizacije bosta ZD Krško in ZD Brežice od 20. do 7. ure zjutraj zaprta, bolnikom pa bo na voljo oskrba v UC Brežice, v primeru življenjske ogroženosti bolniki ali svojci pokličejo številko 112 za reševalno vozilo.

V rednem času bodo za svoje opredeljene paciente poskrbeli osebni družinski zdravniki, življenjsko ogroženi primeri, prometne in druge nesreče pa bodo iz celotnega območja Posavja usmerjeni (z reševalnimi vozili) v Urgentni center Brežice. Glede na čas dostopnosti bo prebivalcem 24 ur vse dni v tednu na voljo stacionarne enote reševalnih vozil z ekipami. S tem bodo družinski zdravniki razbremenjeni dela izven zdravstvenega doma in bodo imeli več časa za svoje bolnike. Z vzpostavitvijo dispečerske službe pričakujemo tudi optimalni čas odzivnosti na terenu.

Vse nadaljnje spremembe glede reorganizacije bodo sprejete na podlagi poglobljenih analiz in v  sodelovanju s skupino strokovnjakov, ki to področje dobro poznajo. Strokovna in organizacijska vprašanja bo ministrstvo za zdravje, ki je pristojno za organizacijo službe NMP, razrešilo s predstavniki lokalnih skupnosti.

Tehnični podatki UC Brežice

Urgentni center Brežice je umeščen v pritličje objekta centralne intenzivne terapije s postanesteijsko enoto in prostori za anesteziološko službo ter centralno sterilizacijo. Uporabljena medicinska tehnologija, ki bazira na triažnem sistemu, omogoča boljšo organizacijo samega delovišča, s čimer se izboljša odzivnost osebja, ter s tem hitrost in kakovost obravnave.

Sama površina UC Brežice znaša nekaj manj, kot 600 m˛, vrednost investicije v sam UC pa znaša okoli 2 milijona evrov. Pri tem je potrebno upoštevati, da se je projekt UC umeščal v do IV. gradbene faze izgotovljen objekt, tako da bi ob upoštevanju tudi stroškov gradnje vezane na UC iz predhodnega projekta vrednost znašala približno 2,5 mio EUR.

Sama medicinska, pa tudi nemedicinska oprema, ki je na voljo v urgentnem centru, dosega najvišje standarde kakovosti in ustreza vsem svetovnim standardom. S tem je zagotovljeno, da bo za vse uporabnike storitev na voljo resnično oprema, ki nudi najboljšo možnost diagnostike in obravnave pacientov, ter s tem največjo možnost hitrega in uspešnega okrevanja.ž

Umestitev projekta Telekap

Projekt TeleKap rešuje življenja ljudem z možgansko kapjo. Omogoča hiter in strokoven odziv zdravstvenega osebja s pomočjo tehnologije s katero se povežejo iz oddaljenih krajev s centrom na Nevrološki kliniki. Pri tem dobijo vsa potrebna navodila, katera so potrebna za hitro zdravljenje in s tem zmanjševanje posledic prizadetosti, kajti pacienti po neuspešni diagnostiki potrebujejo dolgotrajno oskrbo, zdravljenje in terapijo – medicinsko rehabilitacijo, kar je povezano z velikimi finančnimi stroški.

Projekt TeleKap se je pričel intenzivno izvajati leta 2012 s predstavitvijo projekta na seji Zdravstvenega sveta. Namen projekta je omogočiti regijskim bolnišnicam v oddaljenih krajih 24 urno možnost video konzultacije, opravljanje pregleda, postavitve diagnoze preko sistema in odločitev za ustrezno terapijo ali nadaljnjo diagnostiko, ki jo opravi Center za telekap, ki deluje 24 ur na Nevrološki kliniki Ljubljana. V mrežo telekap so vključene vse regijske bolnišnice kjer se gradijo novi urgentni centri. V Centru na Nevrološki kliniki izdelajo sprejemno dokumentacijo s kliničnim pregledom, ustreznimi diagnozami in terapijo za nadaljne zdravljenje v regijski bolnišnici.

Za programsko in tehnično opremo je bil objavljen razpis, ki je bil zaključen meseca septembra 2013. V začetku leta 2014 se je izdelala programska oprema in pričelo se je izobraževanje tako za informatike kot za medicinsko osebje na urgenci. Sam projekt se je pričel izvajati 15.9. 2014.

V mrežo so vključeni tudi Urgentni center Brežice, ker je bila v mesecu oktobru izvedena prva uspešna konzultacija in zdravljenje mlade bolnice.

Dodatna informacija: O reorganizaciji službe NMP

V Sloveniji sicer intenzivno poteka gradnja mreže 10 urgentnih centrov, ki se financirajo iz evropskih sredstev. Strokovne razprave in analize pri pripravi elaboratov za izgradnje urgentnih centrov so pokazale, da trenutni sistem zagotavljanja urgentne službe v bolnišnicah in na primarni ravni ni optimalen. V ta namen je bila tudi ustanovljena delovna skupina za pripravo Enotne metodologije organizacije urgentnih centrov, ki jo sestavljajo zdravniki, diplomirane medicinske sestre oz zdravstveniki, strokovnjak na področju dispečerstva, reševalci, vsi so zaposlenii na področju izvajanja NMP v zdravstvenih domovih oz. bolnišnicah.  V delovni skupini sodelujejo tudi  predstavniki ministrstva za zdravje in predstavnik ZZZS. Delovna skupina pripravlja strokovni dokument, ki bo podlaga za reorganizacijo službe NMP, seveda pa bomo pri postopku racionalizacije oz. reorganizacije upoštevali tudi posebnosti posameznih predelov glede na konfiguracijo terena, dostopnost oddaljenih področij ter cestnih povezav v regiji. Smernice oziroma dokument omenjene skupine je potrebno pred objavo potrditi na Zdravstvenem svetu, ki bo imenovan v kratkem. Predstavniki delovne skupine so sodelovali z vodstvom UC SB Brežice pri pripravi izhodišč za delovanje UC, zato so bile smernice že upoštevane. V SB Brežice so upoštevali zahteve stroke, upoštevali pa so tudi zahteve zdravnikov primarne ravni glede primernosti prostorov za delo in počitek v času dežurstev, ki jih bodo izvajali.

Celotna mreža NMP bo vzpostavljena, ko bodo pričeli delovati vsi urgentni centri in v skladu z novim Pravilnikom o NMP, ki je v zaključni fazi priprave. Delovna skupina intenzivno obravnava, zbira podatke in pripravlja analize za reorganizacijo NMP, v sodelovanju z ZZZS. Skupina obiskuje vse enote na terenu in pregleduje ter preverja podatke, s ciljem, da bodo upoštevane vse geografske posebnosti v posameznem lokalnem okolju. V prehodnem obdobju do končne vzpostavitve vseh UC se bo mreža NMP implementirala postopoma glede na dinamiko vzpostavitve posameznih UC.

Vir: Ministrstvo za zdravje


Sledite nam