fbpx

»OTROCI V MESTU« – Pot do redno telesno dejavnih mladih

Dogodki, Dom & prosti čas, Zanimivo, Zdravje otrok

Je krivda staršev, da se mladi bistveno premalo gibljejo in postajata telesna teža in debelost mladih vse večja težava?

Mladim več telovadbe je že stara in vsak dan bolj aktualna misel. Ponovno se je potrdila v mednarodnem projektu »Otroci v mestu«, ki ga v Sloveniji izvaja Društvo za zdravje srca in ožilja, sicer pa koordinira Svetovna federacija za srce (WHF) ob podpori Evropske  nogometne zveze (UEFA). V Sloveniji se projekt izvaja v tesnem sodelovanju Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije in Nogometne zveze Slovenije.

V prvi fazi projekta so naredili raziskavo na 8-ih slovenskih osnovnih šolah, v katero je bilo vključenih 950 otrok in 750 staršev. Tudi ta raziskava je potrdila analize, da se naša mlada generacija bistveno premalo giblje in da postajata telesna teža in debelost otrok in mladostnikov vse večji javno zdravstveni problem. Brez korenitih sprememb se bomo že kmalu srečali z velikim porastom kroničnih nenalezljivih bolezni (zlasti diabetesa, srčno žilnih in drugih bolezni).

Po raziskavah se naša mlada generacija bistveno premalo giblje, zato postajata telesna teža in debelost otrok in mladostnikov vse večja javno zdravstvena težava.

Včeraj so pripravili še strokovno srečanje, na katerem so strokovnjaki iz različnih področij prispevali svoje poglede na ta vprašanja in v celoti podprli ugotovitve projekta. Zaključno misel lahko strnemo v vodilno, ki se glasi MLADIM VEČ TELOVADBE, ŠPORTA IN GIBANJA. Podatke in prispevek predavateljev (prof. dr. Branko Škof, prof. šp. vzg., in izr.prof. Tanja Kajtna, univ.dipl.psih., oba iz Fakultete za šport v Ljubljani, doc.dr. Nataša Bratina, dr.med. iz Pediatrične klinike UKC Ljubljana, dr. Maja Simoneti iz Inštituta za prostor, Rajko Korent iz Nogometne zveze Slovenije) bodo sicer  tudi javno objavili, vse z namenom, da se v naši državi sproži široka družbena akcija, ki bo razmigala našo sedečo, mlado generacijo. Prvi, ki morajo mladim, privzgojiti odnos do telesne dejavnosti so starši. Brez temeljite spremembe v glavah staršev ne bo šlo. Vsi pa jasno zahtevajo drugačen odnos do gibanja mladine tako v vrtcih kot v šolah, še zlasti pa v srednjih šolah in na univerzah. In drugačen odnos do športa za vse predvsem pa za mlado generacijo terjajo tudi od državne in lokalne oblasti.

Prvi, ki morajo mladim, privzgojiti odnos do telesne dejavnosti so starši. Brez temeljite spremembe v glavah staršev ne bo šlo.

Vsaj eno uro telovadbe za mlade je že v 30-tih letih prejšnjega stoletja priporočal dr. Viktor Murnik. Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije predlaga, da to njegovo misel danes udejanjimo v državi kot minimalno. Za zdravo in uspešno družbo pa bo vsaka dodatna minuta gibanja še toliko koristnejša.

Udeleženci strokovnega srečanja so dali tudi številne konkretne predloge, kako doseči te cilje. Naj se navedejo samo predloge kot so Pešbus in Bicivlak za aktivno pot v šolo, odprtje telovadnic za vse tudi ob koncih tedna in praznikih, materialna podpora športu za vse iz javnih sredstev, še več otrok v športne klube in društva itd.

Vsaj eno uro telovadbe za mlade je že staro priporočilo. Za zdravo in uspešno družbo pa bo vsaka dodatna minuta gibanja še toliko koristnejša.

Sledite nam