fbpx

Odprli Petrolovo prvo daljinsko ogrevanje na lesno biomaso

Novice

Odprli Petrolovo prvo daljinsko ogrevanje na lesno biomaso za skupino večstanovanjskih stavb.

Družba Petrol je skupaj s partnerjema, podjetjema Eltec Petrol in Dominvest, z današnjim dogodkom slovesno odprla sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v Mojstrani, ki je z obratovanjem pričel že v trenutni kurilni sezoni. Družba Petrol bo sistem upravljala 15 let. Stroški ogrevanja se bodo znižali za okoli 20 odstotkov.

DOLB Mojstrana (1)Sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v Mojstrani je eden prvih primerov pogodbene oskrbe s toploto iz obnovljivih virov energije za skupino večstanovanjskih stavb v Sloveniji. Sistem, ki vključuje kotlovnico in toplovodni sistem, na katerega je trenutno priključenih 91 uporabnikov, bo družba Petrol upravljala in vzdrževala naslednjih 15 let, ga razvijala ter po potrebi širila in nanj priključevala nove zainteresirane uporabnike.

Investicija se bo v celoti pokrivala iz prihrankov pri stroških ogrevanja. Sredstva rezervnih skladov stavb kljub temu, da so bila izvedena vzdrževalna dela, ostajaejo nedotaknjena in se lahko namenijo za druge sanacije na objektih. Projekt je primer dobre prakse pozitivnega sodelovanja vseh deležnikov (etažnih lastnikov, upravnika, investitorja in izvajalca del).

V objektu kotlovnice je en kotel na lesno biomaso s skupno nazivno močjo 500 kW. Skupna priključna moč znaša 493 kW. Predvideni letni odjem toplote iz sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso naj bi znašal okoli 543 MWh, za kar naj bi porabili okrog 780 m3 lesnih sekancev. Zamenjava ogrevanja s fosilnimi gorivi z obnovljivim virom energije bo v povprečju znižala stroške ogrevanja za okoli 20 odstotkov.

Pri zasnovi in izvedbi projekta so Petrolovi strokovnjaki upoštevali vse gospodarske kriterije za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso, katerih osnova so najnovejše raziskave in dolgoletne izkušnje skupine Petrol. Na ta način bo odjemalcem zagotovljena optimalna oskrba s toplotno energijo iz obnovljivega vira energije po konkurenčnih cenah. Razvoj tovrstnih projektov je usmerjen v celovito, dolgoročno, zanesljivo in predvsem okolju prijaznejšo oskrbo, ki je v okoljih, kot je Mojstrana še posebej pomembno.

DOLB Mojstrana (3)

Z novo naložbo partnerji uresničujejo cilje zapisane v Strategiji trajnostne rabe in lokalne oskrbe z energijo iz Nacionalnega energetskega programa (NEP), po katerem je potrebno v Republiki Sloveniji do konca leta 2020 zagotoviti 25-odstotni delež obnovljivih virov v končni rabi energije ter 80 odstotno oskrbo iz nizkoogljičnih virov, kamor sodita lesna biomasa in kogeneracije na zemeljski plin.

Janez Grošelj, direktor področja Energetika družbe Petrol, je odprtje sistema daljinskega ogrevanja pospremil z naslednjimi besedami: »Energetika in s tem uvajanje novih energetskih dejavnosti s področja plinske, toplotne, električne energije ter alternativnih virov, predstavlja osrednje razvojno področje skupine Petrol. Veseli smo, da smo uspešno postavili prvi sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za skupino večstanovanjskih stavb. Mojstrana je tako postala del razvejane družine Petrol, kjer se širi Petrolova rdeča energija.«

Direktor družbe Dominvest, Marjan Potočnik je ob priložnosti povedal: »Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso je odlična izbira tako za alpsko okolje, kot tudi za stanovalce, saj je ekološko in prinaša nižje stroške etažnim lastnikom. Družba Petrol je skladno z obljubami izpolnila svoje obveznosti in v dogovorjenem roku postavila celoten sistem. Prepričan sem, da se bo naše dobro sodelovanje nadaljevalo tudi v prihodnje.«

DOLB Mojstrana (2)


Sledite nam