fbpx

Od rejca do kupca

Prehrana

Vsi vemo, da je naše zdravje v veliki meri odvisno od tega, kako se prehranjujemo, a nizke cene živil, tudi mesa, nas pogosto zavedejo in nehote pozabimo, kako pomembno je kupovati kakovostno hrano. Skrajni čas je, da začnemo kupovati odgovorno in več pozornosti namenimo kakovosti in izvoru hrane, ki jo uživamo. Odločitev za nakup lokalnega mesa z znakom ”Izbrana kakovost ” je vsekakor odgovorna izbira, ker je le-to plod odličnih rejskih praks in visokih standardov v proizvodnji mesa. Tako poleg uživanja varne, preverjene in kakovostne hrane naredimo nekaj dobrega za domače kmetijstvo, živinorejo in okolje.

Pot slastnega zrezka na našem krožniku iz mesa, pridelanega v Sloveniji, se začne na kmetiji, pri skrbnem rejcu živali, ki so vzrejene v skladu s shemo Izbrana kakovost.

Nacionalna shema Izbrana kakovost – Slovenija je rezultat dolgoletnega sodelovanja med državo, pridelovalci in živilskopredelovalno industrijo.

Slovenski rejci na več kot 50.000 kmetijskih gospodarstvih svoje delo opravljajo, kakovostno, s srcem, z mislijo na dobrobit živali in človeka, in tako zagotavljajo pomemben vir surovine za slovensko mesnopredelovalno industrijo.

Meso, označeno z znakom »Izbrana kakovost – Slovenija« zagotavlja, da je bilo meso pridobljeno od živali iz certificirane domače reje, pri čemer so kakovostna krma, skrb za zdravstveno varstvo živali in kratke transportne poti ključni pogoji za vstop rejcev v shemo. To meso od kmetije do prodajne police ne prepotuje na tisoče kilometrov in po nepotrebnem ne onesnažuje okolja. Odlikujejo ga varnost, kakovost in svežina, z zagotavljanjem sledljivosti od izvora do prodajne police pa potrošnik dobro ve, da se je pravilno odločil.

»Izbrana kakovost – Slovenija«

Pravico do označevanja mesa z znakom »Izbrana kakovost – Slovenija« imajo izključno certificirani proizvajalci mesa, pri katerih je v postopkih neodvisnega nadzora ugotovljeno, da meso, pridelujejo in predelujejo skladno s pogoji in zahtevami iz veljavne Specifikacije za meso. Meso in mesni izdelki s tem znakom so podvrženi dvostopenjskemu nadzoru.

  • Prva stopnja nadzora je notranja kontrola v obratih pridelovalcev in predelovalcev.
  • Druga stopnja nadzora je neodvisna zunanja kontrola, ki jo v obratih certificiranih pridelovalcev in predelovalcev izvajajo neodvisne organizacije za ugotavljanje skladnosti (certifikacijski organi). Te nadzorujejo tudi trgovska podjetja, ki so certificirana za trženje mesa iz sheme Izbrana kakovost – Slovenija.

Kakovostno slovensko meso v trgovini prepoznamo po znaku »Izbrana kakovost – Slovenija« bodisi na embalaži predpakiranega izdelka oziroma v vitrini na prodajnem mestu. Zagotavlja visoke standarde na vseh področjih pridelave, od samega ravnanja z živalmi pa vse do izjemne kakovosti končnega izdelka. 

Potrošniki s kupovanjem lokalno pridelanega mesa ne kupujemo le najbolj kakovostnega in svežega mesa, ampak izražamo tudi okoljsko ozaveščenost, prispevamo k razvoju slovenskega kmetijstva in živinoreje, vzdržujemo stopnjo samooskrbe in pomagamo ohranjati delovna mesta v domači živilskopredelovalni industriji. To je tudi pot, ki našo družbo vodi v trajnostni razvoj – ne nazadnje smo stabilno in varno  prihodnost dolžni zagotoviti tudi generacijam za nami.

Kakovostno slovensko meso prepoznamo po znaku


Sledite nam