fbpx

Obstajajo boljše alternative kot depoziti?

Dom & prosti čas, Novice

Pregledali smo nekaj relativno varnih oblik varčevanja, med katerimi najdemo tudi takšne, ki …

Pregledali smo nekaj relativno varnih oblik varčevanja, med katerimi najdemo tudi takšne, ki vam prinašajo možnost višjih donosov z relativno nizkim tveganjem.

Glede na različne raziskave med vsemi možnimi oblikami varčevanja Slovenci najbolj zaupamo varčevanju na banki, saj so vloge v bankah zavarovane do višine 100.000 EUR. In kakšna je trenutno ponudba na bančnem varčevalnem trgu?

Varčevanje na varčevalnem računu

V večini bank lahko varčujete na varčevalnem računu. Likvidnost takih sredstev je sicer velika, so pa za tako obliko varčevanja obrestne mere izredno nizke (okoli 0,10%). Gre za najkrajšo obliko varčevanja in prostega razpolaganja z denarjem.

Vezava sredstev na obdobje krajše od enega leta (varčevanje v obliki kratkoročnega depozita)

Kratkoročni depoziti se v primerjavi z varčevanjem na varčevalnem računu obrestujejo po nekoliko višjih obrestnih merah, v primerjavi z drugimi oblikami sodobnih varčevanj pa so v osnovi nižje, saj nižje obrestne mere predstavljajo ceno, ki jo varčevalec plača za varnost svojih prihrankov. Ko se odločate za depozit, je tudi dobro razmisliti, kdaj boste denar potrebovali, saj predčasne prekinitve niso brezplačne.

Se pa poraja vprašanje o smiselnosti varčevanja v obliki depozita v sedanjem obdobju nizkih obrestnih mer, ko za npr. 5.000 EUR, vezanih za 1 leto, v banki dobiš le okoli 25 EUR obresti ali manj.

Primerjava-obrestnih-mer-za-nove-vloge-gospodinjstev

Ali imate tudi v času nizkih obrestnih mer možnost doseči višje donose vaših prihrankov in to z relativnim nizkim tveganjem?

Možnost 1: Vezava sredstev na obdobje daljše od enega leta (varčevanje v obliki dolgoročnega depozita)

Ena od možnosti za povečanje donosa na privarčevana sredstva je odločitev o vezavi na daljše obdobje (npr. 3 leta), pri čemer so obrestne mere višje kot pri krajših obdobjih, kar stranki omogoča višji donos. Ne pričakujte pa visokih obrestnih mer, saj se le-te gibljejo okoli 1%.

V kolikor želite nekoliko več in ste tudi pripravljeni tvegati več, pa se lahko odločite za vstop na kapitalske trge in različne kombinirane bančne storitve, ki v eni storitvi združujejo depozit in naložbo, ki vam prinaša možnost višjih donosov z relativno nizkim tveganjem.

Možnost 2: Kombinacija depozita po višji obrestni meri in naložbe (varčevalni paket)

Banke nudijo tistim, ki se želijo izogniti naložbenim tveganjem na delniških trgih, a si želijo višji donos kot pri depozitu, različne varčevalne pakete, ki vključujejo najboljše od obeh; relativno varen in donosen naložbeni depozit.

Kako v različni bančni ponudbi sploh izbrati pravo kombinacijo depozita in naložbe?

Glede na to, da povprečen Slovenec s področja kapitalskih trgov nima prav veliko znanja in tudi v povprečju ne tvega rad, so prav gotovo zanimivejše opcije, pri katerih je varnost in zagotovljen donos na prvem mestu.

Opcije, kjer večina vloženih sredstev predstavlja depozit (vsaj 70%) in to še tak, ki se obrestuje tudi po do 50 % višji obrestni meri kot klasični depozit, so tako v osnovi tiste, ki se jih splača pogledati in preveriti.

Pri naložbenem delu pa je treba biti bolj pazljiv. Če želite relativno manj tveganja, so primerne naložbe, ki vsebujejo t.i. indeksne sklade oz. ETF sklade (ang. »Exchange Traded Funds«). Z naložbo v globalne indeksne sklade namreč upravljavec naložbo še dodatno razprši in doseže maksimalno možno razpršenost tveganja. To pomeni, da se nihanja na posameznih trgih in panogah ne poznajo toliko kot npr. v direktnih vlaganjih v obliki delnic. Poleg tega pa imajo indeksni skladi veliko nižje stroške v primerjavi z vzajemnimi skladi, kjer stroški znašajo največkrat do 3 odstotkov vplačila.

Depozite lahko primerjamo med seboj, saj imajo zagotovljen donos. Kakšna pa je pričakovana donosnost na naložbenem delu?

Zavedati se morate, da garancije za donose pri naložbenem delu v prihodnosti žal nikjer ne boste dobili. Lahko pa pogledamo storitev Hypo Dvojček, kombinacijo 70% depozita po višjih obrestnih merah in 30% naložbe v upravljanje premoženja (globalni indeksni skladi) z ročnostjo 1, 2 ali 3 leta, kakšna je bila donosnost v zadnjih treh letih v primerjavi s klasičnim depozitom.

Primerjava-donosov-med-klasicnim-depozitom-in-Hypo-Dvojckom

Naložbeni del (upravljanje premoženja) je v zadnjih 3 letih (september 2012 – september 2015) zabeležil izjemno, okoli 48-odstotno, donosnost. Na sliki je prikazano, kaj bi se zgodilo z donosi, če bi posameznik v septembru 2012 vložil 5.000 EUR v klasični depozit in 5.000 EUR v Hypo Dvojček (primerjava donosov za 1 – 3 leta). Iz slike je razvidno, da so bili donosi pri Hypo Dvojčku veliko večji v primerjavi s klasičnim depozitom in to v vseh treh letih. Garancije za donose pri naložbenem delu kot rečeno v prihodnosti sicer ni, je pa bila letna donosnost na dolgi rok (20 let in več) v povprečju med 6 in 7%. Dodatna korist te storitve pa je, da je naložbeni del po zaključku pogodbe še vedno aktiven in stranka se lahko odloči sredstva zadržati še naprej v upravljanju (in v primeru nepričakovanih donosov čakati na boljše čase) ali pa izplačati znesek na osebni račun.

In prav zaradi velike možnosti po višjih donosih oz. opcije, da lahko v primeru nepričakovanih donosov sredstva na naložbenem delu pustite v upravljanju še naprej, se zdi alternativa v kombinirane naložbene depozite vredne vsaj razmisleka, ko se odločate o varnem varčevanju.

Svetujemo vam, da preverite in izkoristite posebno ponudbo Hypo banke ob promociji Hypo Dvojčka, ki velja do 31.12. 2015: Vsem, ki sklenete pogodbo za Hypo Dvojček do 31. 12. 2015, podarijo celotno upravljavsko provizijo za naložbeni del do konca leta 2015 (več

Pogoji in dodatne informacije na http://www.hypo-alpe-adria.si/sl/content/hypo-dvojcek

Vsebina v tem članku je informativnega značaja. Svetujemo vam, da v članku navedene informacije pred uporabo oz. sklenitvijo storitve Hypo Dvojček preverite pri svetovalcih Hypo banke. Zgodovinski podatki o gibanju donosnosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti.

Oglasno sporočilo


Sledite nam