fbpx

Obeti glede dostopnosti zdravil

Bolezni, Zdravje in bolezni

Izvleček Strateškega dokumenta Razvojni koraki slovenskega zdravstva – obeti glede dostopnosti zdravil, v prilogi celoten dokument.

Mednarodni forum znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb, je pripravil strateški dokument z naslovom Razvojni koraki slovenskega zdravstva – obeti glede dostopnosti zdravil. Pripravljen je bil z namenom, da se pomaga zdravstveni politiki pri sprejemanju odločitev glede oblikovanja cen, razvrščanja zdravil, hkrati pa motivirati ustvarjalce omenjene politike k oblikovanju transparentnih in predvidljivih politik glede zdravil.

Družbe članice Foruma, se zavzemajo za finančno obliko zdravstvenega sistema, ki bi vsem bolnikom, zagotavljal pravočasen in enakovreden dostop do inovativnih zdravil. Zavzemajo se, da bi se učinkovite novosti v zdravljenju tudi ustrezno vrednotile. V zavedanju trenutne gospodarske krize, so že večkrat pokazali pripravljenost pomagati, zavedajo se tudi, da je potrebno pri iskanju rešitev za zmanjšanje stroškov upoštevati več dejavnikov temeljnih elementov uspešnega gospodarstva. Poudarjajo, da se je kljub temu potrebno uskladiti glede vprašanja dostopnosti zdravil in nagrajevaja inovativnosti. Pomembno je zagotavljanje stalnosti in stabilnosti pri zdravljenju slovenskih bolnikov. Finančne koristi se pri inovativnih zdravilih kažejo v skupnih nižjih izdatkih za zdravstvo, večji kakovosti življenja, daljši življenjski dobi, povečani sposobnosti za delo in izvedbo drugih družbeno koristnih dejavnosti.

Za dosego dolgoročnih ciljev s področja zdravstva in kakovostne oskrbe, so podali predlog za oblikovanje partnerstva med inovativnimi farmacevtskimi družbami ter Ministrstvom za zdravje in drugimi organi v zdravstvu. S tem želijo omogočiti usklajen pristop pri vzpostavitvi upravljanja področja zdravil preko uspešno rešenih specifičnih izzivov. Ti so:
•    predvidljiv in pregleden sistem oblikovanja cen in razvrščanja zdravil, ki ustrezno ceni inovativnost,
•    sistem oblikovanja cen in razvrščanja, ki omogoča hitro dostopnost zdravil in izpolnjuje potrebe vseh deležnikov v zdravstvenem sistemu,
•    regulacija v skladu s predpisi,
•    boljši sistem financiranja z namenom oblikovanja izvedljive politike glede zdravil, ki ne bi temeljila na kratkoročnih finančnih omejitvah, temveč na izidih zdravljenja in povečani kakovosti zdravstvene oskrbe,
•    sistem za vrednotenje inovativnih zdravil, ki je pregleden in predvidljiv (Mednarodni forum znanstvenoraziskovalnih farmaevtskih družb, GIZ, 2012)

Pričakovanja foruma – vsaj delno odražanje prihrankov v proračunu iz naslova nižjih cen zdravil pri pravočasnem ter predvidljivem postopku razvrščanja novih inovativnih zdravil.

Prikaz postopka razvrščanja v Sloveniji:

4F4A900A-77DF-11E1-808B-4FAE65B94067

Vir: RAZVOJNI KORAKI SLOVENSKEGA ZDRAVSTVA – obeti glede dostopnosti zdravil, Mednarodni forum znanstvenoraziskovalnih farmaevtskih družb, GIZ, 2012

Podrobnejše informacije na to temo, si lahko preberete v spodnjih prilogah:

Nova zdravila pomagajo bolnikom živeti dlje in bolj zdravo

Razvojni koraki slovenskega zdravstva – obeti glede dostopnosti zdravil


Sledite nam