Ob svetovnem dnevu duševnega zdravja: Pazimo na duševno zdravje mladih

Znaki duševne motnje se v treh četrtinah primerov pojavijo že v mladosti in v zgodnji odrasli dobi. Zato je potrebno nameniti veliko pozornosti promociji duševnega zdravja pri mladih, preprečevanju duševnih motenj, izobraževanju, njihovemu osveščanju in krepitvi moči za obvladovanje težav in stresnih okoliščin, med katerimi so lahko tudi spletne vsebine.

10. oktober je svetovna zdravstvena organizacija (WHO) razglasila za svetovni dan duševnega zdravja z namenom promocije duševnega zdravja in spodbujanja prizadevanj za boljše duševno zdravje. Vodilna tema letošnjega dneva je »Duševno zdravje mladih v svetu, ki se prehitro spreminja«.

Odraščanje je danes lahko stresno zaradi kršitev človekovih pravic, vojn , nasilja in drugih nevarnih okoliščin. Stresno pa je lahko tudi zaradi spletnih vsebin, ki kljub svojim prednostim lahko ogrozijo osebno varnost in medsebojno povezanost ter pripadnost. Raziskave kažejo tudi na vse večjo prisotnost odvisnosti in zlorab nedovoljenih drog.

Znaki duševne motnje se v treh četrtinah primerov pojavijo že v mladosti in v zgodnji odrasli dobi. Zato je potrebno nameniti veliko pozornosti promociji duševnega zdravja pri mladih, preprečevanju duševnih motenj, izobraževanju, spremljanju, in, ob vsem tem tudi njihovemu osveščanju in krepitvi moči za obvladovanje težav in stresnih okoliščin, med katerimi so lahko tudi spletne vsebine.
Ob naraščanju števila otrok z duševnimi motnjami – v svetu in pri nas, je potrebno dopolniti mrežo strokovnjakov in jih povezati v interdisciplinarno mrežo centrov za duševno zdravje ter tako ponovno vzpostaviti regionalno dostopnost otrokom in njihovim družinam do pravočasne in kvalitetne obravnave.

Resolucija nacionalnega programa duševnega zdravja RS prinaša številne strategije in ukrepe za preprečevanje in obvladovanje težav v duševnem zdravju pri otrocih, mladih in družinah. Med njimi je najpomembnejši skupnostni pristop, torej obravnava tam, kjer jo ljudje potrebujejo. To pa je v vrtcih, šolah, na delovnih mestih ter na domu. V domačem okolju lahko preprečujemo in pravočasno obravnavamo duševne stiske in duševne motnje ter tako preprečimo hude in številne psihološke in socialne posledice. Pravočasne in zgodnje oblike pomoči v skupnosti zagotavljajo vrnitev v šolo in službo z manj stigme in hitrejše okrevanje. Implementacija teh zahteva nepretrgano, tvorno in enakopravno sodelovanje med načrtovalci, izvajalci storitev in njihovimi uporabniki, to je mladimi, ki pa ga mora spremljati niz načrtovanih korakov glede organizacije in financiranja.

ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje že 25 let deluje v smeri destigmatizacije in ozaveščanje širše javnosti o pomembnosti skrbi za duševno zdravje. Ob letošnjem sv. dnevu duševnega zdravja se posebej zavzemamo in borimo proti stigmi mladih s težavami v duševnem zdravju. Pripravljamo različne dogodke po lokalnih enotah po vsej Sloveniji: dneve odprtih vrat, predavanja, razstavo, posvete ipd., ter pripenjamo zeleno pentjo, znak duševnega zdravja.

Vir: ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje

 

O avtorju

Uredništvo