fbpx

Ob svetovnem dnevu boja proti tuberkulozi

Bolezni, Zanimivo

Tuberkuloza se prenaša iz osebe na osebo s kužnim aerosolom oziroma z vdihavanjem okuženega zraka. Kužni aerosol …

24. marca leta 1882 je Robert Koch na predavanju v Berlinu objavil, da je odkril povzročitelja tuberkuloze in s tem šokiral znanstveno skupnost. Njemu na čast se bakterija (Mycobacterium tuberculosis) imenuje tudi Kochov bacil.

Sto let po odkritju povzročitelja, leta 1982, je Mednarodna unija za boj proti tuberkulozi in drugih pljučnih bolezni »IUATLD« predlagala, da se 24. marec proglasi za Svetovni dan boja proti tuberkulozi s ciljem svetovno javnost osveščati, da je tuberkuloza (TB) še vedno velik javno zdravstveni problem.

Tuberkuloza (TB) ali jetika (sušica) je kronična nalezljiva bolezen, ki jo povzroča bacil Mycobacterium tuberculosis. V večini primerov bolezen prizadene pljuča (pljučna tuberkuloza), lahko pa prizadene tudi druge organe (kosti, ledvica, jajčnike, bezgavke, …).
S pravočasnim odkritjem in pravilnim zdravljenjem je bolezen popolnoma ozdravljiva.

Kako se prenaša?

Tuberkuloza se prenaša iz osebe na osebo s kužnim aerosolom oziroma z vdihavanjem okuženega zraka. Kužni aerosol nastaja pri kašljanju, kihanju, glasnem govorjenju ali petju oseb s pljučno obliko TB.

Verjetnost prenosa okužbe je odvisna od:

 • števila bacilov, ki jih bolnik izkašlja v okolico
 • koncentracije bacilov v zraku (zaprti prostori, slabo prezračeni)
 • časa izpostavljenosti oseb kužnemu aerosolu
 • od odpornosti organizma
 • virulence bacilov TB

Kdo je kužen?

Kužni so bolniki, pri katerih v direktnem razmazu izmečka najdemo bacile tuberkuloze. Pri teh osebah gre za aktivno pljučno tuberkulozo.
Bolniki, ki imajo izvenpljučno tuberkulozo oziroma v njihovem izmečku ni najti bacilov tuberkuloze, niso kužni.

Kaj je okužba?

Okuži se lahko vsak izmed nas, tudi če je le kratek čas skupaj z zelo kužno osebo. Veliko večja verjetnost za okužbo obstaja ob ponavljajočem se stiku.
Okužba še ne pomeni bolezni.

Kdaj nastopi bolezen?

Če človekov obrambni mehanizem (zmanjšana odpornost organizma) ne zaustavi širjenja bacilov tuberkuloze v telesu, človek zboli. Običajno se bolezen ne razvije takoj po okužbi. Okužena oseba zboli šele po preteku enega in pol do treh let po okužbi. Približno polovica okuženih pa zboli šele po več letih.
Navadno zboli le 10 % okuženih.

Pogoj, da zbolimo je:

 • okužba z bacilom TB
 • okužba mora napredovati do bolezni

Kako se zaščitimo pred prenosom okužbe na zdrave ljudi?

 • higiena kašlja
 • prezračevanje prostorov
 • uporaba zaščitnih mask
 • uporaba baktericidne svetilke (v kliniki)

Higiena kašlja

Ker vemo, da se največ bacilov izloča, ko bolnik kašlja, smo uvedli preventivne ukrepe. Ob kašlju je potrebno izvajati higieno kašlja. To pomeni, da ko bolnika začne siliti na kašelj, vzame dva papirnata robčka, z njima pokrije nos in usta in kašlja v robčka. Ko kašelj mine, robčka previdno zmečka in ju vrže v rumeno vrečko za infektivne odpadke. Prav tako morebitni izmeček izpljune v robček. Zatem si obvezno razkuži roke.

Prezračevanje prostorov

Da preprečimo prenos TB na zdrave ljudi, je zelo pomembno večkrat dnevno prezračevati prostore.
Bacili TB ostanejo dolgo časa aktivni (živi) in se zadržujejo v zgornjem delu prostora (pri stropu). S prezračevanjem, še posebej, če ustvarimo prepih v prostoru, zračni tok odnese bacile na prosto. Zunaj jih uniči sončna svetloba.

Uporaba zaščitnih mask

Bolnik s kužno obliko TB mora vedno nositi masko ob prisotnosti zdravstvenega osebja in ob prisotnosti drugih ljudi, ki nimajo TB.

Bolniki nosijo kirurške maske (modre barve), ki ščitijo od znotraj-navzven. To pomeni, da bacili ostanejo v maski in ne morejo prehajati v prostor.

Zdravstveni delavci nosijo respiratorje, ki jih ščitijo od zunaj-navznoter. To pomeni, da preprečujejo, da bi bacile vdahnili.

Kdaj je tuberkuloza potrjena?

 • z rentgensko sliko pljuč
 • s preiskavo kužnin; najpogosteje je to izmeček, pod mikroskopom lahko pokaže prisotne bacile TB (direktni razmaz) ali pa bacili TB porastejo v posebnih gojiščih, kamor izmeček zasadimo (kultura). Kultura je znana po 6 – 8 tednih.
 • s testom QuantiFERON TB-Gold in Tube (QF2), ki ga izvedemo s posebnim odvzemom krvi. Rezultati testa so znani v enem do dveh tednih.

Kakšni so bolezenski znaki?

Znaki za pljučno TB so:

 • dalj časa trajajoč kašelj (več kot tri tedne)
 • bolečina v prsih
 • hemoptize (kri v izmečku)

Znaki za ostale oblike zunajpljučne TB so odvisni od mesta bolezni.

Splošni znaki za TB:

 • povišana temperatura
 • mrzlica
 • nočno znojenje
 • utrujenost
 • izguba apetita
 • hujšanje

Zdravljenje tuberkuloze

Zdravljenje običajno poteka 6 – 9 mesecev s kombinacijo več različnih antibiotikov.

Vir: Klinika Golnik


Sledite nam