fbpx

Novi trajnostni ciji za spodbujanje boljše prihodnosti

Obvestila, Zanimivo

Novi cilji družbe so usmerjeni v zmanjšanje obremenitve okolja, izboljšanje učinkovitosti proizvodnje in razvoj skupnosti.

Družba Coca-Cola HBC, ki je bila v začetku tega meseca z Dow Jones indeksom trajnostnega razvoja (DJSI) razglašena za globalno vodjo na področju trajnostnega poslovanja med proizvajalci pijač, naznanja ambiciozne trajnostne cilje, da bi spodbujala boljšo prihodnost.

Družba namerava do leta 2020:

 • pridobiti 40 % vse energije, ki jo porabi, iz obnovljivih in čistih virov energije;
 • v povprečju pridobiti nazaj vsaj 40 % embalaže, ki jo da na trg;
 • pridobiti 20 % vseh plastenk PET, ki jih porabi, iz recikliranega plastenk PET in/ali plastenk PET iz obnovljivih materialov;
 • zmanjšati obseg embalaže za 25 % na liter proizvedene pijače;
 • certificirati več kot 95 % njenih ključnih poljedelskih sestavin v skladu s trajnostnimi poljedelskimi vodilnimi načeli družbe Coca-Cola;
 • v skupnosti investirati vsaj 2 % njenega letnega dobička pred davkom;
 • podvojiti število zaposlenih, ki se udeležujejo prostovoljnih pobud med delovnim časom, do 10 % njenih zaposlenih.

 

Novih sedem ciljev družbe za leto 2020 je usmerjeno v zmanjšanje obremenitve okolja, izboljšanje učinkovitosti proizvodnje in razvoj skupnosti, medtem ko družba hkrati podpira 17 ciljev trajnostnega razvoja ZN. Temeljijo na zavezah družbe za zmanjšanje porabe vode in neposrednih emisij ogljika[1] za 30 % oziroma 50 % do leta 2020, kar je družba oznanila lani.

V zadnjih nekaj letih je družba Coca-Cola HBC zmanjšala svojo porabo vode za 2,1 milijarde litrov, kar predstavlja kozarec vode za vsakogar na Zemlji. V zadnjih petih letih se je globalni ogljikov odtis njenih izdelkov zmanjšal za 1,07 milijona ton, kar je primerljivo z letnimi emisijami toplogrednih plinov več kot 200.000 avtomobilov, in sicer s pomočjo naložb v energetsko učinkovite in nizkoogljične tehnologije.

Družba je leta 2015 za večjo dobrobit skupnosti, boljše upravljanje z okoljem in vodo ter razvoj mladih vložila 8,2 milijona evrov – 2,3 odstotka dobička pred obdavčitvijo – in sicer v partnerskem sodelovanju z več kot 230 nevladnimi organizacijami.

Dimitris Lois, glavni izvršni direktor družbe Coca-Cola HBC, je dejal:

»Ambiciozni in merljivi cilji, ki jih oznanjamo danes, odražajo našo zavezo, da spodbujamo boljšo prihodnost za naše ljudi in skupnosti, ki jim služimo. Ti so del našega celotnega strateškega načrta, zaradi katerega je družba Coca-Cola HBC postala vodilna na področju trajnostnega poslovanja med proizvajalci pijač, ter predstavljajo našo odločenost, da naše poslovanje širimo odgovorno, dobičkonosno in trajnostno.«

Izdelek za vsakogar, za vsako priložnost – velika izbira in inovativno pakiranje

Ljudje v 28 državah, kjer družba Coca-Cola HBC posluje, dnevno uživajo njihove izdelke. Družba ponuja različne brezalkoholne pijače, sokove in vode, da zadovoljuje spreminjajoče se potrebe njihovih kupcev. Družba Coca-Cola HBC kupcem ponuja enega najbolj raznolikih portfeljev izdelkov, pri čemer skoraj ena tretjina prometa v letu 2015 izvira iz prodaje sokov, vod in predpripravljenega čaja, v letu 2001 pa je ta delež znašal 10 %. Družbina prodaja sokov je v letu 2015 narasla za 8 %. Nizkokalorične in nekalorične brezalkoholne pijače z mehurčki predstavljajo 7 % celotnega prometa, ki raste z visoko stopnjo in prispeva 25 % dodatne količine, ki je bila prodana v letu 2015.

Družba Coca-Cola HBC pozornost namenja tudi temu, da svoje izdelke ponuja v inovativni embalaži. Z uporabo vrhunskih tehnologij smo vpeljali plastenke, ki vsebujejo več kot 50 % recikliranega materiala. Še več, naše plastenke »Twist« so od prejšnjih embalaž lažje za 22 %. Uporaba plastenk PLANTBottle® je lani skokovito narasla za izjemnih 254 %. Plastenke PLANTBottles® vsebujejo 30 % materiala, pridobljenega iz rastlin, in jih je mogoče v celoti reciklirati. Že zdaj so na voljo na 10 od 28 trgov, kjer družba Coca-Cola HBC deluje, naslednje leto pa se jih bo pridružilo še več.

Ključni kazalniki uspešnosti v letu 2015:

 • 33.311 zaposlenih,
 • 43.000 dobaviteljev,
 • 1,3 milijarde evrov za neposredno nabavo,
 • 271 milijonov evrov plačanih davkov,
 • 11,7 – odstotno zmanjšanje neposrednih emisij ogljika v primerjavi s preteklim letom,
 • 7,2 – odstotno izboljšanje razmerja pri porabi energije v primerjavi s preteklim letom,
 • 19,4 – odstotno izboljšanje pri uporabi reciklirane embalaže PET v primerjavi s preteklim letom,
 • 87 – odstotno trajnostno vključevanje.

Več o trajnostnem poslovanju družbe Coca-Cola HBC lahko preberete na naslovu http://coca-colahellenic.com/en/sustainability/

[1] Poraba vode in neposredne emisije ogljika na liter proizvedene pijače v primerjavi z letom 2010.


Sledite nam